WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Особливості макроекономічної ситуації в Україні 1998-2000 рр. - Реферат

Особливості макроекономічної ситуації в Україні 1998-2000 рр. - Реферат

об'ємі, але сам процес виконання в наслідок понадміру активних дій податкової адміністрації по реалізації доведеного плану будь-якою ціною, приводив до погіршення умов господарської діяльності багатьох підприємств (насам-перед, які виробляють ліквідну продукцію і маючі грошові оборотні кошти).
При гострій недостачі бюджетних коштів порядку 5-6 млрд. грн.(за рахунок прямих витрат бюджету і надання податкових пільг) щорічно витрачається напідтримку збиткових підприємств. У нинішньому році уряд збирається відмовитися від цієї політики. Отже, можна передбачити, що за цим піде банкрутство збиткових підприємств і в результаті збільшиться офіційний рівень безробіття. Дійсно, в 2000 році прогнозується збільшення офіційного рівня безробіття на 2,2%(до 6,5%).Але на фоні фактичного безробіття(з урахуванням прихованої), яке за експертними оцінками, складає більше за 30%, цю явно недостатньо для оздоровлення збиткового сектора економіки, що складає навіть за офіційним даними більше за 50%.Більш того новим законом про банкрутство до 2004 року заборонене банкротить підприємства самої неефективної і збиткової галузі - агропромислового комплексу(85% збиткових підприємств).Це викликає великі сумніви в реалізації продекларованих урядом мораторію на надання податкових пільг, реструктуризації по платежах до бюджету, списання боргів, тощо. [2,c.1,7]
Не можна не відмітити і суперечність вітчизняної податкової політики. З одного боку урядом оголошений курс на розширення податкової бази і подальші зниження податкових ставок. Так, разом з проектом бюджету Кабмін подав в Верховну Раду пакет законопроектів, в яких передбачається скасування безлічі податкових пільг. Однак, таке скасування не приведе до механічного збільшення прибутків бюджету, оскільки в багатьох випадках пільги були основним джерелом існування більшості неефективно працюючих підприємств. Іншими словами, скасування пільг приведе до припинення їх діяльність.
З іншого боку, реалізація курсу на розширення податкової бази викликає деякі сумніви. Так, в проекті послання Президента до Верховної Ради, говориться про розширення дії вільних економічних зон, що має на увазі надання податкових пільг цілим регіонам і, відповідно, не може не привести до звуження податкової бази.
В умовах значних виплат по зовнішньому боргу і неефективної структури промислового виробництва(біля 60% складають сировинні і енергоємні галузі при низької частки що переробляють)чекати вже в 2000 році радикальної зміни існуючої тенденції надходжень в держбюджет нам не треба.
Підходи по удосконаленню податкової системи можна визначити так: відмова від революційного розвитку податкової системи, перегляд системи податкових пільг і впровадження пільг,що мають інвестиційно-соціальну направленність,часткове перек-ладення тягаря надходжень до цільових фондів соціального забезпечення,деяке спро-щення податкової системи ,із метою пристосування до наших умов ведення еконо-міки.
Україна знаходиться на шляху демократичних реформ і формування легітимного правового поля,щоб врегулювати фінансово-економічні відносини між усіма суб'єк-тами суспільного виробництва. Це тривала робота. Першочергове завдання - це підго-тування Податкового кодексу України.
Робота над формуванням цього проекту почалася ще в 1996 р.
Податковий кодекс повинний бути єдиним комплексним,рамковим законодавчим актом,правові норми якого врегулювали б взаємовідносин у процесі оподаткування, зборів і обов'язкових платежів між усіма суб'єктами економічних відносин.
Необхідно розробити новий механізм оподаткування, узгоджений і із загальної концепції реформування податкової системи України. По моєму переконанню, представлена народними депутатами України Б.Губським, В.Альошиним, І.Белоусової в найбільшій мірі відповідає саме інноваційній моделі економічного зростання.
По-перше, ліквідація ??інституту привілеїв?? в сфері оподаткування з одночасним розширенням бази оподаткування і збільшенням надходжень до бюджету означає розширення можливостей держави забезпечувати, розвиток пріоритетних галузей, захист і підтримку малозабезпечених верств населення через систему бюджетних адресних дотацій.
По-друге, дуже важливе значення має запропоноване загальне зменшення податкового преса, спрощення нормативної бази, наближення ставок до європейських стандартів
По-третє, Концепція містить цілком реальний механізм підтримки малого підприємництва в Україні. Он звільняє від ПДВ підприємців, у яких об'єм реалізації був меншим 555 неоподатковуваних мінімумів прибутків фізичних осіб. Підприємці, об'єм виручки яких не перевищує 3300 неоподатковуваних мінімумів, звільняється від податку на прибуток, ПДВ, і від збору в Державний соціальний фонд: вони переходять до спрощеної системи оподаткування і платять податок по єдиній ставці в розмірі 6% об'єму виручки - для юридичних осіб.
Ставка ПДВ встановлена на рівні 15%, що є кроком до гармонізації податкового законодавства.
По-четверте, Концепція реалізовує принцип рівності платників податків, переносить навантаження по сплаті цього податку на заможні верстви населення. Зокрема, пропонується ввести неоподатковуваний мінімум прибутків фізичних осіб на рівні офіційної межі малозабезпеченості. Це дозволить припинити оподаткування суми прибутків громадян, що складає життєво необхідний рівень. Встановлюється дві ставки податку на прибуток фізичних осіб: 10% - на прибуток, що перевищує 12 неоподаткованих податком мінімумів в рік, і 20% на прибуток, що перевищує 600 мінімумів в рік.[6,c.10]
Основна задача Податкового кодекса- створення правового поля з регулюванням податкових відносин і забезпечення надходжень у бюджет країни.
У кодексі необхідно закласти такі правові норми,форми і методи по мобілізації прибутків у бюджет і загальнодержавні цільові фонди ,що спрацьовували б на різного роду порушень финансово-податкового законодавства . Для цього передбачено: виз-начення списку податків усіх рівнів забезпечення чіткості й однозначності при визна-ченні суб'єктів і об'єктів оподатковування, розв'язок проблеми подвійного оподатку-вання, забезпечення помірного зниження податкового тягаря на товаровиробника, стимулювання інноваційних і інвестиційних процесів.
2.3. Інвестиційна політика
Наша країна не хоче інвестицій. І робимо все, що б їх не було, інакше ми б вже дав-но були на іншій траєкторії економічного зростання.
Багато хто кажуть, що у країни немає грошей для нормального протікання процесу інвестування. Ні, гроші є. Тільки поза банківського обігу знаходиться майже 9 млрд. грн. Більше за 10 млрд. доларів готівкових на руках у населення, а це дуже чималий інвестиційний ресурс, але поки він лежить мертвим капіталом.
У період стабільності обмінного курсу національної валюти спостерігалася велика притока іноземної твердої валюти. Так, в 1997 році при загальному обсязі експорту товарів 14,1 млрд. доларів США було продано 32,4

 
 

Цікаве

Загрузка...