WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛогіка → Доведення. Логічне мислення у контексті інноваційного управління - Реферат

Доведення. Логічне мислення у контексті інноваційного управління - Реферат

перекрутити думки іншої сторони;
4 Пастка "А завтра…" - якщо ступінь організованості мислення протилежної сторони невисока, то вдаються до таких фраз замість аргументації доведення чи спростування: "Сьогодні нам пропонують прийняти вірним це положення, а завтра запропонують прийняти …";
4 "Ярлик" - однозначна, бездоказова оцінка стверджень суперника, яка не містить ніякої аргументації. Приводиться з метою дискредитації - "Ваша теза утопічна, хибна, грає на руку …";
4 "Демагогія" - явне перебільшення наслідків прийняття або неприйняття тези, перекрученепредставлення наслідків;
4 "Філософія" - широко вживається багатьма людьми схильність говорити "мудрованою мовою", наукоподібно, без необхідності застосовуючи терміни. Таким чином сторона у суперечці, не маючи аргументів, домагається здобути враження мудрості і глибокодумності;
4 "Тріскотня" - ошелешення, приголомшення надвисоким темпом мови, численної кількості думок;
4 "Вдовблювання" - пастка полягає у поступовому приученні аудиторії до якоїсь думки, яка подається як очевидна;
4 "Багатозначна недосказаність" - людина, відчуваючи брак аргументів, замість них приймає глибокодумний і багатозначний вигляд, який говорить про те, що він "міг би привести ще аргументи, але не вважає за потрібним це робити";
4 "Слабка ланка" - з висунутої пропонентом тези і аргументів опонент обирає найслабкіший, спростовує його у різкій формі і підносить справу так, що ніби то і інші доводи є невірними;
4 "Уявна неуважність" - людина умисно "забуває" ті доводи супротивника, проти яких не має відповідей;
4 "Доведи сам" - Свої аргументи пропонент не приводить і задачу доказу переносить на опонента, говорячи "а що Ви, власне, маєте проти?". Якщо опонент іде на оману і аргументовано критикує тезу, то пропонент намагається вести суперечку навколо цих аргументів;
4 "Симуляція нерозуміння" - не знаючи, як заперечити, людина намагається представити справу так, ніби то він не розуміє слів суперника;
4 "Механічні пастки" - використання відволікаючих жестів, фізичної дії на опонента.
Деякі пастки організаційного характеру
ілюструють упереджену або малокультурну тактику проведення суперечки, дискусії:
4 "Брати горлом" - не бажаючи сприймати тезу, людина підвищує тон, перебиває, не дає можливість висловити думку;
4 "Надати перше слово корифеям" - цілеспрямоване формування установки;
4 Обговорення тимчасово припиняється перед виступом людини, чия позиція не подобається;
4 Одних виступаючих жорстко обмежують у регламенті, інших - ні;
4 Використання заморення аудиторії для того, щоб без обговорення прийняти певну тезу;
6. Інноваційне управління, роль у ньому логічного мислення
Читачеві, який готується стати фахівцем з управління, слід звернути особливу увагу на практичну цінність логіки у новітньому інноваційному управлінні.
У сучасному менеджменті цей вид управління сьогодні є надзвичайно поширеним. Концептуальна його особливість зокрема полягає у:
- перенесенні акценту на використання принципово нових прогресивних технологій;
- переході до випуску високотехнологічної продукції;
- прогресивних організаційних і управлінських рішеннь в інноваційній діяльності (це стосується як мікро-, так і макроекономічних процесів розвитку - створення технопарків, технополісів, проведення політики ресурсозбереження, інтелектуалізації всієї виробничої діяльності, софтизації та сервізації економіки).
Іншими словами, об'єктивні зміни в суспільному економічному розвитку призвели до принципово нової моделі розвитку економіки, для якої характерні нові риси та пріоритети. Важливу роль в житті сучасного суспільства стали відігравати галузі, що ґрунтуються на так званих "високих технологіях", а також галузі, що безпосередньо задовольняють потреби людей. Виробництво є більш зорієнтованим не на масового споживача, а на специфічні потреби окремих індивідів, тобто на невеликі за місткістю ринки. Високими темпами зростає чисельність підприємницьких структур, особливо малих та середніх підприємств, які спроможні швидко адаптуватися до вимог зовнішнього середовища. Швидкі темпи модернізації життя людей призводять до зростання вимог до якості товарів та послуг, до їх різноманітності. Відповідно, суспільство, стає більш відкритим та сприйнятливим до інновацій як засобу досягнення необхідного розмаїття. Відбувається переоцінка людського фактору в економіці: зростає роль творчих кадрів - людей, що володіють знаннями і вміло їх використовують. Саме тому такі висококваліфіковані фахівці-інтелектуали є спонукають нововведення в сфері організаційної, науково-технічної та екологічної культури.
Нова модель економічного зростання, що ґрунтується на інноваційному типі розвитку, передбачає зміну самого поняття науково-технічного прогресу і науково-технічного розвитку. З'являються нові суспільні пріоритети: добробут, інтелектуалізація виробничої діяльності, використання високих та інформаційних технологій, екологічність.
З викладеного слідує, що сучасна молода людина для досягнення успіху у своїй професійній діяльності повинна бути готовою до того, що реалії нового часу вимагатимуть від неї, насамперед саме високої культури мислення. Воно повинне бути різноплановим, багатоходовим і гнучким. Іншими словами, у сфері конкуренції виграватиме та людина, культура якої є високою, а мислення - високорозвинене, струнке і дисципліноване - логічне.
Висновки.
1. Доведення є сукупною формою мислення, призначеною для обґрунтування правильності суджень, істинність яких не є очевидною (тези) за рахунок тих суджень, які очевидно істинні (аргументи). Для грамотного доведення аргументи подаються за певною логічною формою (аргументація).
2. В залежності від будови, доведення бувають прямі і непрямі, але всі вони повинні підкорюватися певним правилам, які випливають з законів логіки.
3. Доведення хибності тези називається спростуванням.
4. Найчастішими формами аргументації у професійній та повсякденній практиці є суперечка і дискусія, які потрібно проводити цивілізовано за певними правилами, не вдаючись до пасток логічного, соціально-психологічного та організаційного характеру.
Література
§ Хоменко І.В. Логіка - юристам. - К.: Четверта хвиля, 1998. - С. 219 - 245.
§ Тофтул М.Г. Логіка. - К.: Академія, 1999. - С. 239 - 249
§ Конверський А.Є. Логіка. - К.: Четверта хвиля, 1998. - С. 257 - 267.
§ Жеребкін В.Є. Логіка. - Харків: Основи, К.: Знання, 1998. - С. 204 - 219.
§ Гетманова А.Д. Учебник по логике. - Москва: ЧеРо, 2000 - С. 179 - 194.
Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика . - Москва: Владос, 2001 - С.494 - 513.

 
 

Цікаве

Загрузка...