WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛогіка → Поняття - Реферат

Поняття - Реферат

призначена для того, щоб смажити у фритюрі", "філософія - це любов до мудрості", "вільна вакансія" тощо. Такі фрази не несуть смислового навантаження і не є визначеннями. Повторення може бути неявним, наприклад, "Обертання - це рух навколо вісі" коло виникне тоді, якщо буде сказано, що "Вісь - це пряма, навколо якої відбувається обертання".
3. Визначення повинне бути чітким та ясним. Тобто зміст і, ясна річ, об'єм понять повинні бути недвозначними. Наприклад, визначеннями не будуть фрази "верблюд - корабель пустелі", "запорожець - машина звір!", "вовк - санітар лісу", "філософія - мати наук" .
4. Визначення не повинне зводитися лише до заперечення. Скажімо, не можна назвати визначенням фрази на кшталт: "бідність - не порок", або "робота - не вовк", "голова - не будинок Рад" тощо.
У визначенні, за необхідності, можна застосовувати заперечення, але лише після ствердження - "тварина - це жива істота, не рослина, не гриб і не бактерія".
Якщо визначення роз'яснює зміст поняття, то операція поділу поняття розкриває його об'єм.
Поділ - логічна операція, шляхом якої об'єм родового поняття (множини) розподіляється на ряд видових понять (підмножин) за певною основою поділу - ознакою. Підмножини, які утворюються за допомогою поділу (видові поняття) називаються членами поділу.
Іншими словами, якщо дефініція пояснює щодо поняття що воно таке власне є, то поділ показує, які існують представники цього поняття. Наприклад, "студенти бувають: студентами стаціонарного, очно-заочного та заочного навчання".
Як і визначення, поділ поняття повинен протікати за певними правилами щоб не відбувалося смислової плутанини на кшталт:
"серед студентів розрізняють: жінок, заочників, відмінників, спортсменів, а також чоловіків", або "викладачі бувають авторитетні, не авторитетні і такі, які не палять" - такі сентенції природно викликають подив і сумнів у вірності мислення людини, яка їх висловлює.
Правила поділу понять
1. Поділ повинен бути пропорційним, тобто об'єм поняття, яке ділиться, повинен дорівнювати сукупному об'єму членів поділу.
Порушення цього правила призводить до двох помилок:
+ неповний поділ, коли перераховані не всі члени поділу. Наприклад, "Арифметичні дії бувають: множення та віднімання" (забутими лишилися: складання, ділення, зведення у ступінь, вилучення з кореня);
+ поділ з зайвими членами. Наприклад, "люди діляться на чоловіків, жінок і дітей" (до чого тут діти? Вони також мають якусь певну стать - слово "діти" - зайве); "хімічні елементи поділяються на метали, неметали і сплави" (поняття "сплави" - зайвий член поділу); "на автомобілі можна їхати вправо, вліво, вперед, назад та в інші сторони";
2. Поділ повинен проводитися лише по одній основі. Це означає, що треба брати не більше однієї ознаки і за нею проводити поділ. Порушення цього правила наведене вище з поняттям "студент" і "викладач".
3. Члени поділу повинні виключати одне одного - тобто не бути тотожними, частково співпадаючими і підлеглими поняттями. Порушення - "люди бувають чоловіками, жінками, мужчинами, дівчатами".
4. Поділ повинен бути неперервним і не містити стрибків. Буде помилкою, якщо ми скажемо "тварини бувають: горобцями, карасями, кішками" - потрібно неперервно поділити родове поняття "тварина" на видові "птах", "риба", "ссавець" і т.д., або "електроприлади бувають елекропрасками, холодильниками і телевізорами" - спочатку поняття "електроприлад" доцільно поділити на побутові і промислові, а далі - за призначенням.
Види поділу
Існує два принципово різних види поділу: дихотомічний і розгорнутий.
Дихотомічним називається поділ поняття на два члени, які знаходяться у відношенні протилежності або протиріччя.
Наприклад:
люди бувають високими і невисокими;
футбольні судді бувають кваліфікованими і некваліфікованими,
кольори бувають темними і світлими,
організми бувають одноклітинними і бататоклітинними,
студент або запізнився на заняття або ні.
Дихотомічний поділ є вірним і логічним, крім того він завжди пропорційний і цим зручний для вживання. Разом з цим дихотомія іноді буває абсурдною і тому неприпустимою, скажімо у таких випадках: "кольори бувають червоний і не червоний", "картини бувають красивими і некрасивим" тощо. Зазначимо, що логіка, яка оперує лише дихотомічним поділом називається двозначною.
Проте зустрічаються випадки, коли дихотомія неможлива в принципі. Скажімо, з суджень "пляшка наполовину повна" і "пляшка наполовину пуста" обидва вірні - у такому випадку думка повинна виходити за межі дихотомії.
У таких випадках, коли дихотомія не відбиває повної картини об'єму поняття, застосовують поділ за видоутворюючими ознаками. Найбільш розгорнутий вид такого поділу називається класифікацією - такий поділ поступовий і поетапний, при цьому на кожному з етапів існує своя видоутворююча ознака.
Класифікація широко застосовується у науковій та різноманітній практичній діяльності. Застосовуючи її людина прагне врахувати і висвітлити всі існуючі члени поділу, розміщуючи їх у свою чергу від родових до видових.
З окремими випадками застосування класифікації читач зустрівся, вивчаючи численні наукові дисципліни, які викладаються у загальноосвітній школі та вузі (див. рис. 2.2 та 2.3.)
Рисунок 2.2. Класифікація цінних паперів
Рис. 2.3. Класифікація складових ПЕОМ (за Зарецькою І.Т.)
Прийоми, подібні до визначення
Всім поняттям визначення дати неможливо - для цього потрібно мати добру ерудицію, великий і багатосистемний словарний запас. До того ж у цьому у повсякденному житті, як правило, немає потреби, адже зміст більшості понять людьми, як правило розуміється досить вірно і без точних визначень. Тому в художній літературі, у спілкуванні, в повсякденності люди, пояснюючи явища, вдаються до прийомів, які нагадують визначення.
" Опис - перерахування зовнішніх ознак об'єкта (зовнішності людини, предмета тощо);
" Характеристика - перерахування деяких внутрішніх якостей предмета: "видатний стрибун з жердиною, чемпіон світу" (С.Бубка);
" Роз'яснення шляхом прикладу - ілюстрація змісту даного поняття на декількох прикладах його об'єму: "вугілля, бензин, газ, дрова, гас " (паливо);
" Порівняння - співставлення якостей предмета звідомими якостями інших предметів: "спина - як гора, ніс - як змія, ноги - як стовбури, вуха - як опахала" (слон);
" Розрізнення - прийом, який дозволяє встановити розбіжності між предметами, уточнення, що даний об'єкт не є таким -то: "маленька дитина - не доросла людина і не може повністю відповідати за свої вчинки".
Література
§ Хоменко І.В., Алексюк І.А. Основи логіки. Підручник - К.: Золоті ворота, 1998. - С. 62 - 77.
§ Хоменко І.В. Логіка - юристам. - К.: Четверта хвиля, 1998. - С. 192 - 210.
§ Тофтул М.Г. Логіка. - К.: Академія, 1999. - С. 20 - 48.
§ Курбатов В.И. Логика. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. - С. 115 - 125, 133 - 146.
§ Конверський А.Є. Логіка. - К.: Четверта хвиля, 1998. - С. 123 - 166.
§ Жеребкін В.Є. Логіка. - Харків: Основи, К.: Знання, 1998. - С. 24 - 59.
§ Гетманова А.Д. Учебник по логике. - Москва: ЧеРо, 2000 - С. 27 - 54.
Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика - учебник для вузов. - Москва: Владос, 2001 - С. 180 - 271.

 
 

Цікаве

Загрузка...