WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛогіка → Судження - Реферат

Судження - Реферат

правдиві свідчення.
Д. - свідок. .
Отже, Д. зобов'язаний давати справедливі свідчення".
Запропоноване міркування - простий категоричний силогізм. Щоб визначити правильність даного міркування, потрібно дослідити чи дотримані основні правила простого категоричного силогізму.
Загальні правила категоричного силогізму:
І. Правила термінів:
1) в силогізмі повинно бути тільки три терміни; (дане правило дотримано)
2) середній термін повинен бути розподілений хоча би в одному з засновків (правило дотримане: середній термін є розподіленим у більшому засновку);
3) термін не розподілений в засновку, не може бути розподілений і в висновку (це правило також дотримане).
ІІ. Правила засновків:
1) хоча би один із засновків повинен бути ствердним судженням (правило витримане: обидва засновки -стверджувальні)
2) якщо б один із засновків - заперечне судження, то і висновок повинен бути заперечним (правило для даного міркування не застосовується через відсутність заперечувальних суджень в ньому).
3) хоча б один із засновків повинен бути загальним судженням (більший засновок - загальне судження, правило дотримане).
4) якщо один із засновків часткове судження, то і висновок буде частковим (менший засновок і висновок - часткові судження, правило дотримане).
Не було порушено жодного правила простого категоричного силогізму, отже дане міркування - вірне.
7. За допомогою таблиць істинності визначити, чи є логічним законом така формула: (( А В) v (А В)) = В.
Для перевірки того, чи є запропонована формула логічним законом, побудуємо таблицю істинності:
1 2 3 4 5
А В ((А B) v (A B))
= B
1 і і І і х і і
2 і х Х х х і х
3 х і Х і і і і
4 х х Х х х і х
під і - знак істинності (правдивості);
х - знак хибності (неправдивості).
Виходячи з істинності та хибності кон'юнкцій (стовпчики 1 і 3), а також диз'юнкції (стовпчик 2) отримуємо, що рівність між правою і лівою частинами формули (стовпчик 4) спостерігається у всіх випадках. Тому дана формула є логічним законом.
8. Наведіть приклад І фігури простого категоричного силогізму; визначте його терміни й модус.
Широко розповсюдженим видом опосередкованих умовиводів є простий категоричний силогізм - який містить три категоричних судження - два засновки і висновок.
Простий категоричний силогізм - це умовивід про відношення двох крайніх термінів на основі їх відношення до середнього терміну. Логічний перехід від засновків до висновку в категоричному силогізмі базується на аксіомі силогізму: все, що стверджується чи заперечується відносно всіх предметів усякого класу, стверджується або заперечується відносно кожного предмету і будь-якої частини предметів цього класу.
Фігури силогізму - це його різновиди, які розрізняються місцем середнього терміна в засновках.
І фігура категоричного силогізму схематично виглядає так:
Правила 1-ї фігури: 1. Більший засновок - загальне судження.
2. Менший - ствердне судження.
1 фігура - найбільш типова форма дедуктивного умовиводу.
Приклад І фігури простого категоричного силогізму:
Звинувачений (М) має право на захист (Р).
Гусєв (S) - звинувачений (М).
Гусєв (S) має право на захист (Р).
Поняття, які входять в силогізм є термінами силогізму. Розрізняють три терміни силогізму: менший, більший і середній.
Менший термін ("Гусєв") - це поняття, яке у висновку стає суб'єктом; більшим терміном ("має право на захист") є поняття, яке у висновку стає предикатом. Це крайні терміни і відповідно позначаються: менший - S, більший - Р. S - міститься у меншому засновку, Р - у більшому. Середній термін ("звинувачений") це поняття, яке входить в засновки, але відсутнє у висновку - позначається латинською буквою М (medin).
Модусом простого категоричного силогізму є різновиди силогізмів, які різняться кількістю і якістю засновків.
У нашому прикладі модус - АІІ (більший засновок - загальностверджувальне судження, менший засновок і висновок - частково стверджувальні судження).
9. Якої помилки припущено при доведенні: "Крадіжка є злочином; здирництво не є крадіжкою. Отже, здирництво - це не злочин".
У даному доведенні порушене одне з правил категоричного силогізму: термін, не розподілений у засновку, не може бути розподілений і у висновку.
Крадіжка (М+) є злочином (Р-)
Здирництво (S+) не є крадіжкою (М+)
Отже, здирництво (S+) - це не злочин (Р+).
Більший термін (Р) не розподілений у засновку, але є розподіленим у висновку, що порушує правило. Дана помилка, повязана з порушенням правила розподіленості крайніх термінів, називається незаконним розширенням терміну (у даному випадку - більшого терміну). Доведення є хибним.
10. Побудуйте спростування версії А, користуючись аргументами:
1) В ' D; 2) A ' (B C); 3) E ' C; 4) (D E).
Спростування є, власне, доведенням хибності тези. Існують такі види спростування:
1. Доведення хибності аргументів;
2. Доведення хибної форми аргументації (того, що теза з аргументів не випливає);
3. Доведення істинності антитези (протилежної вихідній, тези);
4. Доведення до абсурду (доведення того, що наслідки, які випливають з даної тези протирічать дійсності).
Припустимо, що теза А - істинна, тоді
1) A ' (B C), А
B C
Звідси:
2) В ' D, В 3) (D E), D 4) E ' C, E
D E C
Але висновок міркування (4) суперечить висновку міркування (1). Тобто, дані аргументи суперечать одні одним, вони є хибними. Теза А на їх основі не може бути доведеною.
Використана література:
1) Гвоздик О.И. Логика. - К., 1994.
2) Гетманова А.Д. Логика. - М., 1995.
3) Жеребкін В.Є. Логіка. - Харків, 1998.
4) Івін О.А. Логіка. - К., 1996.
5) Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. - М., 1989.
6) Хоменко І.В., Алексюк І.А. Основи логіки. - К., 1996.
7) Хоменко І.В. Логіка - юристам. - К., 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...