WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛогіка → 1. Загальна характеристика логістики. 2. Концепція логістики. 3. Завдання і цілі логістики - Контрольна робота

1. Загальна характеристика логістики. 2. Концепція логістики. 3. Завдання і цілі логістики - Контрольна робота

найменшими витратами максимальну пристосованість фірм до мінливої ринкової ситуації, збільшення їх частки товару на ринку та переваги перед конкурентами. Одним із загальних завдань логістики є створення ефективної інтегрованої системи регулювання матеріальних та інформаційних потоків і контролю за ними, що забезпечувало б високу якість постачання продукції. З цим завданням тісно пов'язані такі проблеми, як забезпечення взаємної відповідності матеріальних та інформаційних потоків, контроль матеріального потоку та передача даних до єдиного центру, визначення стратегії і технології фізичного переміщення товарів, розробка способів управління операціями їх руху, встановлення форм стандартизації напівфабрикатів та пакування, визначення обсягу виробництва,
Транспортування і складування, розбіжностей між бажаними та можливими закупівлями і виробництвами.
Прикладом локального завдання логістики є Оптимізація виробничих запасів та максимальне скорочення часу зберігання і транспортування вантажів. Недостатній зв'язок концепції логістики з активною ринковою стратегією часто призводить до того, що сама по собі закупівля сировини, напівфабрикатів, комплектуючих стає мотивом для початку випуску тієї чи іншої продукції без належного попиту на неї. Однак у нинішній ринковій ситуації такий підхід до випуску продукції може призвести до комерційного провалу. Орієнтація на мінімізацію витрат, безперечно, необхідна, але за оптимального рівня поєднання витрат і рентабельності основного та оборотного капіталу, задіяного в межах ринкової стратегії.
Цілями сучасної логістики є:
1) надходження всіх матеріалів у відповідних кількостях, якості йасортименті до місця споживання;
2) зміни запасів матеріалів у відповідь на інформацію про можливості їх швидкого придбання;
3) зміна політики продажу вироблюваних товарів на політику виробництва товарів, що продаються;
4) зменшення оптимального розміру партії постачання та обробки до одиниці;
5) якісне виконання усіх замовлень у мінімальні строки. Досягнення сукупності поставлених цілей - це ідеал, до якого слід прагнути. І чим вищий виробничий та інфраструктурний потенціал, тим легше досягти цього ідеалу. Успішній реалізації даної концепції логістики окремими фірмами сприяє створення ними системи оперативної доставки вантажів. У Німеччині, наприклад, замовлення на матеріали та вироби відповідного асортименту виконують протягом 24 год. Замовлення, в яких враховуються індивідуальні потреби замовника, виконуються за 14 днів.
Висновки
Отже, логістика вирішує питання матеріальних та інформаційних потоків з товароруху (сировини, матеріалів, запасних частин), тобто з поставок.
Загальним для всіх фахівців з логістики є системний розгляд виробничих процесів та їх транспортно-складського забезпечення з урахуванням сфери товарообороту. Як самостійна наука, що вивчається у вузах, і як галузь досліджень та наукових розробок теорія логістики виокремлена закордонними вченими. Будемо сподіватися, що і в Україні логістика набуде розвитку не тільки яке модне слово, а і як ефективний науково-практичний напрям.
Розрізняють такі два рівні логістики:
1) макрологістика - розглядає глобальні проблеми управління матеріальними та інформаційними процесами;
2) мікрологістика - вивчає локальні проблеми управління матеріальним та інформаційним потоками на внутрішньозаводському рівні. Охоплює міжгалузеві процеси, тобто логістичні процеси між різноманітними фірмами, транспортом, посередниками у сфері складування та зберігання.
Логістика як комплексне управління матеріальними та інформаційними потоками в межах системи має грунтуватись на таких принципах.
1. Розгляд руху матеріальних ресурсів від первинного джерела до кінцевого споживача в якості єдиного матеріального потоку, що передбачає виконання таких процесів, як транспортування, завантаження, розвантаження, переміщення, складування і зберігання матеріалів.
2. Впровадження організаційно-управлінських механізмів координації дій спеціалістів різних служб, що беруть участь в управлінні матеріальним потоком. Результат залежить від того, наскільки успішно вдається зв'язати в систему здійснення комплексу заходів щодо раціоналізації тари, уніфікування вантажних одиниць, удосконалення складування, оптимізації розміру замовлень і рівня запасів, вибору найвигідніших маршрутів переміщення матеріалів тощо.
Основне завдання логістики - досягнення фірмою найбільшого прибутку. На жаль, логістика розглядається крізь призму досягнення фірмою стратегічних цілей і оптимізації її основних оперативних процесів (наприклад, транспортування і зберігання вантажів). У зв'язку з цим розрізняють загальні та підпорядковані їм локальні завдання логістики. Одним із загальних завдань логістики є створення ефективної інтегрованої системи регулювання матеріальних та інформаційних потоків і контролю за ними, що забезпечувало б високу якість постачання продукції.
Цілями сучасної логістики є:
1) надходження всіх матеріалів у відповідних кількостях, якості й асортименті до місця споживання;
2) зміни запасів матеріалів у відповідь на інформацію про можливості їх швидкого придбання;
3) зміна політики продажу вироблюваних товарів на політику виробництва товарів, що продаються;
4) зменшення оптимального розміру партії постачання та обробки до одиниці;
5) якісне виконання усіх замовлень у мінімальні строки. Досягнення сукупності поставлених цілей - це ідеал, до якого слід прагнути.
Список використаної літератури:
1. Гаджинский А. М. Основы логистики. - М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1995.
2. Дегтяренко В. Н. Основы логистики и маркетинга. -Ростов-на-Дону, 1992.
3. Залманова М. Е. Закупочная и распределительная логистика: Учеб. пособие. - Саратов : СПИ, 1992.
4. Залманова М. Е. Сбытовая логистика: Учеб. пособие по курсу "Логистика". - Саратов : Саратовский государственный технический университет, 1993.
5. Залманова М. Е. Управление системами переработки, хранения и доставки продукции. Логистическая концепция : Учеб. пособие. - Саратов : СПИ, 1990.
6. Родников А. М. Логистика: Терминологический словарь. - М. : Экономика, 1995.
7. Рынок и логистика / Под ред. М. П. Гордона - М. : Экономика, 1993.
8. Смелов А. А. Введение в логистику. - М. : Транспорт, 1993.
9. Смелов А. А. Логистика. - М. : Знание, 1990.

 
 

Цікаве

Загрузка...