WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛогіка → 1.Чи правильно зроблено визначення даного поняття? Якщо ні, то вкажіть логічну помилку і яке правило дефініцій порушено. 2.Записати символічно, тобто - Реферат

1.Чи правильно зроблено визначення даного поняття? Якщо ні, то вкажіть логічну помилку і яке правило дефініцій порушено. 2.Записати символічно, тобто - Реферат

деякі, які діють у часі є нормативно-правовими актами. Схематично:
Усі S є Р .
Отже, деякі Р є S.
Протиставлення предикату є логічною операцією, в результаті якої у висловлюванні, що стає висновком, суб'єктом стає поняття, що суперечить предикату вихідного висловлювання, а предикатом - суб'єкт вихідного висловлювання.
Для запропонованого висловлювання протиставлення предикату буде виглядати так:
Нормативно-правові акти діють у часі.
Отже, жодне з того, що не діє в часі не є нормативно-правовим актом.
Схематично:
Усі S є Р .
Отже, жодне не-Р не є S.
6. Визначіть структуру даного доведення і вкажіть помилку, якщо вона є: - Г. - рецидивіст. Він ніде не працює, він знав, що потерпілий С. отримав велику премію. Отже, К. винний у крадіжці.
Відповідь:
Доведення складається з трьох частин: тези, аргументів (доказів, підстав), демонстрації.
Доведення за своєю логічною формою є умовиводом. Демонстрація означає необхідну залежність тези від аргументів, що символічно зображається формулою імплікації: А ' Т або (А1, А2, ... Аn) 'Т, де "А" - аргумент, а "Т" - теза.
Дане доведення схематично можна зобразити так:
Г. - рецидивіст і ніде не працює. (А1)
Г. знав, що потерпілий С. отримав велику премію. (А2)
Отже, К. винний у крадіжці (Т).
Однак логічного зв'язку між запропонованими аргументами і тезою немає. Припущено помилки щодо демонстрації: оскільки доведення за своєю логічною формою є умовиводом, то в процесідоведення необхідно дотримуватися правил умовиводів. У даному випадку помилка, яка називається "не слідує...", "не випливає...", яка означає відсутність необхідного логічного зв'язку між аргументами і тезою.
7. Встановіть, чи правильно здійснене виведення висновку із даних засновків? На підставі правил виведення поясніть, чому висновок зроблений правильно (чи неправильно). - Деякі злочини є навмисними діями. Навмисні дії робляться людьми свідомо з певною метою. Отже, деякі свідомо зроблені дії людей є злочинами.
Відповідь:
Умовивід складається із засновків, висновку і правил виводу. У запропонованому прикладі засновками виступають висловлювання (1) і (2), висновком - судження (3).
(1) Деякі злочини є навмисними діями.
(2) Навмисні дії робляться людьми свідомо з певною метою.
(3) Отже, деякі свідомо зроблені дії людей є злочинами.
Висновок з вихідних засновків здобувають за принципом логічного слідування. Він є системою логічних законів, дотримуючись яких можна набути нові знання на підставі попередніх.
Запропонований умовивід є простим категоричним силогізмом. У ньому дотримані всі правила термінів та правила засновків: серед двох засновків є стверджувальні висловлювання, один із засновків - загальне висловлювання, оскільки один із засновків часткове висловлювання, то і висновок - часткове висловлювання; у даному категоричному силогізмі три терміни; середній термін є розподіленим в засновках. Всі правила категоричного силогізму діють у наведеному прикладі. Отже, виведення здійснено правильно.
8. Наведіть конкретні приклади дій людей, які можна підвести під правову категорію "злочин проти власності".
Відповідь:
До злочинів проти власності можна віднести:
*Крадіжка особистого майна громадян (ст.140 КК). Ознаками крадіжки є: а) викрадення особистого майна громадян, тобто зазіхання на чужу власність; б) таємний характер викрадення; в) здійснення викрадення навмисно, при наявності корисливого мотиву і мети заволодіти чужим майном і розпорядитися їм як своїм власної; г) здійснення розкрадання особою, яка досягла 14-літнього віку і здатною усвідомлювати свої дії і керувати своїми вчинками (осудною).
*Крадіжка державного чи колективного майна (ст.81 КК) тощо.
9. Чи буде дане висловлювання парадоксом з логічної точки зору? Якщо так, то вкажіть, до якого виду він відноситься? - Закон не можна часто змінювати, але якщо не змінювати, то його не можна застосовувати на практиці.
Відповідь:
Термін "парадокс" в наш час використовують у двох значеннях - широкому і вузькому. У широкому значенні слова під парадоксом розуміють певне твердження (висловлювання), яке різко розходиться з загальноприйнятими, стійкими поглядами, звичною, а тому стійкою точкою зору. Відповідно таке твердження сприймається як несподіване і суперечливе усталеній точці зору, і навіть здоровому глузду. Під парадоксом у вузькому значенні розуміють два суперечливих один одному висловлювання, для кожного з яких існують переконливі аргументи, або дві альтернативи, істинність кожної з яких логічно обґрунтована. Суто логічними називають парадокси, які виникають у процесі розвитку формальної логіки і які свідчать про об'єктивні труднощі, що виникають на певних етапах розвитку її теоретичних основ. У запропонованому випадку, на мою думку, є присутній парадокс, який відноситься до парадоксу неточних чи розмитих імен (поняття "зміна" може трактуватися у різних контекстах тощо).
Використана література:
1. Жоль К.К. Вступ до сучасної логіки. - К., 1992.
2. Карамишева Н.В. Логіка: Підручник для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів. - Львів, 1998.
3. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. Учебник для юридических вузов. - М., 1987.
4. Петров Ю.Л. Азбука логического мышления. - М., 1991.

 
 

Цікаве

Загрузка...