WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛогіка → 1.Чи правильно зроблено визначення даного поняття? Якщо ні, то вкажіть логічну помилку і яке правило дефініцій порушено. 2.Записати символічно, тобто - Реферат

1.Чи правильно зроблено визначення даного поняття? Якщо ні, то вкажіть логічну помилку і яке правило дефініцій порушено. 2.Записати символічно, тобто - Реферат


КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ЛОГІКИ
1. Чи правильно зроблено визначення даного поняття? Якщо ні, то вкажіть логічну помилку і яке правило дефініцій порушено?
- Мова - засіб спілкування між людьми.
Відповідь:
Визначення (definitio - від лат.) - це логічна операція, яка дає змогу розкрити зміст поняття, відрізнити одне поняття від іншого, уточнити значення того або іншого терміну.
Існують правила, дотримання яких дає змогу робити правильні визначення і запобігати логічних помилок у розкритті змісту понять. Всього таких правил є 5-ть: 1) визначення повинне бути співмірним; 2) визначення не повинне утворювати кола; 3) не можна визначати поняття через такі поняття, ознаки яких невідомі і тому вони самі потребують визначення; 4) не можна давати заперечних визначень, оскільки такі визначення не розкривають природу предмета; 5) визначення повинно бути точним, чітким, однозначним.
У даному випадку, на мою думку, визначення порушує перше правило визначення понять, оскільки у визначенні поняття "мова" вказується лише певна видова відмінність. Іншими словами, визначуване поняття ширше визначаючого поняття, вони неспівмірні - помилка "надто вузького визначення". Для запропонованого поняття "мова" можна запропонувати декілька значень, наприклад: "як найважливіший засіб спілкування", "будь-яка знакова система, наприклад мова математики, кіно, жестів", "соціальний засіб збереження і передачі інформації".
Більш правильним було б наступне визначення: "Мова - це знакова система, яка служить засобом вираження думок, засобом спілкування між людьми, засобом передачі думок, знання, інформації від людини до людини, від покоління до покоління".
2. Записати символічно, тобто мовою логіки висловлювань, дане твердження: - Якщо невірна перша версія, то невірна і друга версія (і навпаки).
Відповідь:
Записати символічно, або іншими словами формалізувати твердження, значить записати його у вигляді спеціальної (штучної) мови, мови знаків та символів. Використання такої мови дає можливість більш точно, однозначно і стисло зображати абстрактні об'єкти науки і наукове знання. Логікою висловлювань називають розділ символічної логіки, об'єктом дослідження якої є принципи та правила формалізації різних логічних зв'язків між висловлюваннями.
Запропоноване твердження мовою логіки висловлювань можна зобразити наступним чином:
"Якщо невірна перша версія, то невірна і друга версія (і навпаки)".
( a ' b) ( b ' a)
де під знаком " " - слід розуміти знак заперечення;
" а" - "невірна перша версія";
" b" - "невірна друга версія";
"'" - знак імплікації (причинності): "якщо... , то...");
" " - знак кон'юнкції (сполучне "і").
3. Чи можна ототожнювати зміст таких понять? - "Зовнішня форма права", "джерело права".
Відповідь:
Відношення тотожності або рівнозначності існують між поняттями, які мають один і той же обсяг, але різний зміст.
Під обсягом поняття "джерело права" слід розуміти сукупність соціальних факторів, які створюють право, іншими словами - форми вираження державної волі, які необхідні для надання їй характеру права (закон, указ, декрет і т.п.).
Під обсягом поняття "зовнішня форма права" слід розуміти вихідні від держави або визнані нею офіційно-документальні форми вираження і закріплення норм права, які надають їм юридичного, загальнообов'язкового значення.
Таким чином, можна сказати, що між запропонованими поняттями існує відношення тотожності, їх обсяги є однаковими.
4. Чи є перше висловлювання підставою для другого? - Підприємство не платить податки державі. На підприємство будуть накладені штрафні санкції.
Відповідь:
У процесі розсудів, доведення, спростування люди досить часто мислять скороченими силогізмами. Тобто, умовиводами, в яких пропущена одна з його частин.
Запропонований умовивід є яскравим прикладом скороченого силогізму. У даному випадку частина силогізму (загальновідома інформація для всіх) не була висловлена, а тільки малася на думці: "На підприємства, які не сплачують в установленому порядку податки державі, накладають штрафні санкції".
Отже, перше висловлювання "Підприємство не платить податки державі" може бути підставою висловлювання "На підприємство будуть накладені штрафні санкції", якщо припустити наявність (нехай тільки в думці" висловлювання "На підприємства, які не сплачують в установленому порядку податки державі, накладають штрафні санкції".
5. Зробіть перетворення, обернення і протиставлення предикатові даного висловлювання: - Нормативно-правові акти діють у часі.
Відповідь:
Перетворення є логічною операцією, за допомогою якої встановлюється зв'язок між поняттями, які є суб'єктом вихідного висловлювання і поняттями, які суперечать предикату вихідного висловлювання, а зв'язка змінюється на протилежну.
Для запропонованого висловлювання перетворення буде виглядати так:
Нормативно-правові акти діють у часі.
Отже, жодний нормативно-правовий акт не діє поза часом.
Схематично:
Усі S є Р .
Отже, жодне S не є не-Р.
Обернення є логічною операцією, в результаті якої суб'єкт вихідного висловлювання стає предикатом висновку, а предикат вихідного висловлювання - суб'єктом висновку.
Для запропонованого висловлювання обернення буде виглядати так:
Нормативно-правові акти діють у часі.
Отже,

 
 

Цікаве

Загрузка...