WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛогіка → Логіка криміналістичної версії - Реферат

Логіка криміналістичної версії - Реферат

(визначити, чи правильна вона, коли ні - то яке правило порушено): "Державна зрада - діяння, вчинене громадянином України на шкоду суверенітету і державній безпеці України: перехід на бік ворога у воєнний час або шпигунство".
Відповідь:
Дана дефініція розкриває сутність поняття - "Державна зрада" і відмежує його від інших понять.
Суб'єктом в цьому судженні є поняття "Державна зрада", предикатом - "діяння, вчинене громадянином України на шкоду суверенітету і державній безпеці України: перехід на бік ворога у воєнний час або шпигунство".
Зв'язка виражена тире.
Таким чином, ця дефініція є правильною.
3. Дати аналіз поділу (визначити, чи є він правильним, коли ні - то яке: правило порушено): "Умовиводи поділяються на дедуктивні, індуктивні, демонстративні та умовиводи за аналогією".
Відповідь:
Відомо, що при здійсненні поділу треба керуватися відповідними правилами.
1. Поділ понять повинен здійснюватися за однією основою.
2. Поділ повинен бути співмірним, тобто сума обсягів членів поділу має дорівнювати обсягові поділюваного поняття.
3. Члени поділу повинні виключати один одного, тобто не мати спільних елементів.
4. Поділ повинен бути безперервним (поступовим), тобто члени поділу мають бути поняттями одного порядку загальності.
В даному випадку порушено 2 правило, так як умовиводи поділяються на дедуктивні, індуктивні, та умовиводи за аналогією, тобто судження є не співмірним.
Таким чином, даний поділ є неправильним.
4. Проаналізувати судження (визначити його вид і структуру): "Серед слухачів нашої групи є такі, що не мають жодного стягнення". Записати судження, несумісні з даним.
Відповідь:
Суб'єктом цього судження є вираз "слухачі нашої групи", предикатом - вираз "не мають жодного стягнення", зв'язка - "є такі, що". Це просте атрибутивне судження.
Це категорічне судження ствердне за якістю, часткове за кількістю: Деякі S є Р, тобто частковоствердне судження (І).
Судження, несумісне з даним, буде загальнозаперечним (Е):
Жоден студент нашої групи не має жодного стягнення.
5. Формалізувати судження: "Відбитки пальців на вікні та дверях можуть належати К. чи С."
Відповідь:
Це судження виду "слабкої (нестрогої) диз'юнкції", так як воно буде хибним лише в тому разі, коли відбитки пальців на вікні та дверях не будуть належати ні К., ні С. В іншихвипадках це судження буде істинним (АvВ).
6. Встановити дотримання основних законів правильного мислення у міркуванні: "Всі слухачі факультету № 1 Національної академії внутрішніх справ України - працівники органів внутрішніх справ. Ю. - слухач факультету № 1 академії. Отже, Ю. - працівник органів внутрішніх справ".
Відповідь:
Перше речення є загальностверджувальним: воно визначає ознаку слухачів факультету № 1 Національної академії внутрішніх справ України. В ньому суб'єкт є розподіленим. Так як Ю. входить до числа слухачів факультету № 1 Національної академії внутрішніх справ України, то він теж працівник органів внутрішніх справ.
Тому це міркування є правильним.
7. За допомогою таблиць істинності визначити, чи є логічним законом така формула: А V В = В V А.
Відповідь:
Побудуємо таблицю істинності:
А В А v В В v А
І І І І
І Х І І
Х І І І
Х Х Х Х
Таким чином, ця формула є логічним законом.
8. Наведіть приклад недемонстративного умовиводу.
Відповідь:
В немонстративних умовиводах висновок іде від знання окремих, одиничних предметів до знання всіх предметів класу, до знання класу в цілому.
Прикладом недемонстративного умовиводу може бути наступний:
Приклад індукції:
Шпигунство здійснюється навмисно.
Диверсія здійснюється навмисно.
Шкідництво здійснюється навмисно.
Шпигунство, диверсія, шкідництво - особливо небезпечні державні злочини.
Отже, всі особливо небезпечні державні злочини здійснюються навмисно.
9. По слідству є такі дані:
(1) якщо до злочину причетний А, то його співучасником міг бути В або С (або вони обидва);
(2) версія про участь підозрюваного С та справедливість свідчень В несумісні (хоча можуть виявитися одночасно хибними);
(3) якщо В - злочинець, то свідок Е дав, правдиві свідчення;
(4) доведено правдивість свідчень В та хибність свідчень Е.
Чи брав А участь у вчиненні злочину? Розв'язок подайте у формалізованому вигляді.
Відповідь:
Формалізуємо умови завдання:
1) А ---> ВvС
2) С В
3) В ---> Е
4) В
При цьому у 1) та 3) тезах під В мається на увазі винність В, а у 2) та 4) тезах під В розуміється правдивість свідчень В.
З 3) і 4) маємо:
В ---> Е
-----------
Тобто В не є злочинцем.
З 2) і 4) маємо:
С В
В
-----
Тобто С - не є злочинцем.
З 1) маємо:
А ---> ВvС
----------
Тобто А не є злочинцем.
10. Побудуйте апагогічне доведення тези Т, спираючись на аргументи:
1)В ---> ; 2)СvТ; 3)А --->В; 4)ТvА.
Відповідь:
Апагогічне доведення - непряме доведення, в якому з антитези виводять наслідки, що явно суперечать дійсності або відомим істинним і достовірним положенням.
Припустимо невірність тези Т, тобто .
Тоді з 4) аргументу маємо:
ТvА
--------
А
Тобто А - істинне.
З 3) аргументу маємо:
А --->В
А
---------
В
Тобто В - істинне.
З 2) аргументу маємо:
СvТ
-------
С
Тобто С - істинне.
Тоді з 1) аргументу маємо:
В --->
В
С
-------------
Тут ми отримали протиріччя: якщо В - істинне і 1) аргумент - істинний, то С - хибне.
Якщо С - істинне і 1) аргумент - істинний, то В - хибне.
Тобто одночасно істинними В і С бути не можуть, а це, у свою чергу, протирічить висновкам з аргументів 2), 3) і 4).
Значить, наше припущення про невірність тези Т є невірним і теза Т є істинною.
Список використаної літератури
1. Жеребкін В.Є. Логіка. - Харків-Київ, 1999.
2. Кириллов В.Й., Старченко А.А. Логика. М., 1995.
3. Конверський А.Є. Логіка. К., 1998.
4. Солодухин С.А. Логика для юристов. М., 1998.
5. Тофтул М.Г. Логіка. - К., 1999.
6. Хоменко І.В. Логіка-юристам. К., 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...