WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛогіка → Логіка Давньої Індії - Реферат

Логіка Давньої Індії - Реферат

Логіка школи ньяя
До другого періоду розвитку індійської логіки відносять діяльність споріднених філософських шкіл вайшешика і ньяя. Перша займалася переважно натурфілософськими проблемами, а друга - логікою.
Джерело походження системи ньяя вбачають у поміченій ще з часів упанішад схильності індусів до дискусій, яка підсилилася за умов розпаду індійської філософії та виникнення численних шкіл. Внаслідок цього з'явилася потреба у загальноприйнятому каноні, на який можна було б посилатися, обґрунтовуючи правильність своїх і помилковість протилежних міркувань.
Таким каноном логіки була система ньяя. Найдавнішим пам'ятником логіки ньяя, що дійшов до нас, є зібрання 538 сутр (санскр. Сутра - правило, букв. - нитка, вірьовка)- термін давньоіндійської філософії; гранично стисле висловлювання, яке містить передусім опис того, що є в даному вченні.) Готами в п'яти книгах. Перша з них складається з двох частин. У першій викладається вчення про дев'ять категорій, в яких розкриваються структура суперечки і послідовність таких її складових:
- "засвідчення своєї зброї", тобто знання канону логіки;
- розгляд об'єкта суперечки;
- спростування опонентом тези пропонента (за сучасною термінологією);
- проголошення мотиву спростування;
- орієнтація на приклад і досягнення згоди про те, що заздалегідь визнається учасниками суперечки чітко встановленим;
- формулювання положення, що визначає предмет дискусії;
- доведення пропонентом своєї тези за всіма правилами відповідного мистецтва;
- спростування пропонентом протилежного твердження шляхом доведення, що з нього випливають неможливі наслідки;
- одержання доведеної істини.
В другій частині першої книги Готами у вигляді доповнення до перелічених дев'яти категорій наводяться ще сім, в яких розглядаються помилки, що трапляються в словесному змаганні. Останнє відрізняється від наукової дискусії тим, що ведеться заради простої пристрасті до суперечки і розраховане на те, щоб ввести супротивника в оману.
Чотири наступні категорії пов'язували з підбором хибних доказів.
Друга - п'ята книги Готами присвячені розвитку думок, викладених у першій. У них йдеться про ті самі категорії, але розкриваються вони глибше, з детальною критикою інших поглядів по найважливіших пунк-тах системи.
Умовиводи в школі ньяя поділялися на три види:
- умовивід від попереднього до наступного, від причини до наслідку (наприклад, від констатації скупчення хмар до висновку про необхідне настання дощу);
- умовивід від наступного до попереднього, від наслідку до причини (наприклад, від констатації факту наявності великої кількості води в гірському потоці до висновку Про зливу, що пройшла в горах);
- умовивід за аналогією.
Для кращого розуміння вчення про умовивід школи ньяя та інших індійських філософських шкіл необхідно зупинитися на теорії "проникнення". Звернемося до улюбленого в індійських підручниках логіки прикладу: "Я сприймаю, що на горі піднімається дим, а звідси роблю висновок про вогонь, який має бути на горі (хоч безпосередньо я його й не сприймаю)". Тут "дим" є ознакою, а "вогонь" - носієм цієї ознаки. Між димом і вогнем, між ознакою і носієм цієї ознаки, існує відношення проникнення - При цьому ознака розглядається як "проникнуте" (бо, де дим, там завжди і зо-гонь), а вогонь -o як "проникаюче", оскільки буває вогонь і без диму
Важливе місце в індійській логіці займає аналогія; "Порівняння е доведення порівнюваного із Його подібності З відомим (сутра 16),
Наприклад: "Бик може бути мені відомим, але про буйвола я знаю тільки те, що за зовнішністю він схожий на бика. На підставі цього знання я можу, хоча ще ніколи раніше не бачив буйвола, при зустрічі з ним пізнати його і вказати іншим"
Існує думка, що будь-який умовивід в розумінні школи ньяя - в кінцевому підсумку аналогія. І для таких висновків є вагомі підстави, оскільки засновник школи ньяя Готама навчав: в умовиводі підстава доводить те, що має бути доведено, вказівкою на подібність із прикладом або на відмінність від нього.
Вчення ньяя проникнуте традиційною для індійської філософії ідеєю: осмислення категорій виступає не як простий засіб істинного пізнання, а як сама справжня повна істина, що несе звільнення стражденному людству.
Третій період
Цей період індійської логіки називають періодом її розквіту. Історія знає багатьох видатних індійських теоретиків у сфері буддистської логіки середини першого тисячоліття нової ери. Проте справжнім творцем буддистської логіки вважається Дигнага, який відокремив її від філософії й розробив струнку систему логіки як самостійної науки. Головним твором цього мислителя є праця "Про джерела пізнання".
Сутність умовиводу, на думку Дигнаги, ґрунтується на нерозривному зв'язку понять, які створюються нашим мисленням.
Дигнага створив учення про три властивості логічної підстави, згідно з яким вона (підстава) має бути:
- пов'язаною з об'єктом умовиводу, тобто з меншим терміном (наприклад; "на горбі є вогонь");
- пов'язаною з однорідними об'єктами (наприклад: "дим є скрізь, де є вогонь");
- не пов'язаною з неоднорідними об'єктами (наприклад: "диму немає там, де немає вогню").
Відповідно до цих трьох властивостей логічної підстави дається і класифікація неправильних підстав (логічних помилок), які поділяють на три види, оскільки три вказані властивості логічної підстави є й умовами правильності умовиводу.
Одним з найвидатніших буддистських теоретиків логіки був Дхармакірті, якого називають Аристотелем Давньої Індії. Про його внесок у розвиток індійської логіки свідчить хоча б перелік його логічних трактатів. "Про достовірність пізнання", "Крапля логіки" (короткий підручник логіки), "Короткий підручник про логічну підставу", "Дослідження про логічний зв'язок", "Повчання про наукові диспути", "Пояснення відмінності в синтезі уявлень". Головниййого трактат має форму коментаря до твору Дигнаги "Про джерела пізнання" Цей трактат написано у віршованій формі.
Система логіки Дхармакірті складається з таких розділів:
-учення про сприйняття;
-умовивід "для себе";
- умовивід "для інших"
- про логічні помилки.
Правильними видами пізнання Дхармакірті визнавав лише сприйняття й умовивід. Будь-яке інше пізнання не дає, на його думку, достовірних висновків. Об'єктом сприйняття є одиничне, а об'єктом мислення - загальне (загальна сутність). Будь-яке судження є умовиводом "для себе", і в кожному сприйнятті вже міститься таке судження-умовивід. Так, сприймаючи синій предмет, ми маємо судження; "Цей предмет синій" Насправді ж це судження є умовиводом: "Цей предмет є синім, оскільки він підходить під загальне поняття про сині предмети". Умовиводи, які виникають під час сприйняття, ще до того, як вони
одержать мовну чи мовленеву оболонку, Дхармакірті називав умовиводами "для себе"
Умовивід "для інших" - це умовивід, з допомогою якого щось повідомляється іншому.
Після викладу вчення про доведення8! логічні помилки Дхармакірті з'ясовує сутність спростування, яке він визначає як виявлення недосконалості доведення.
Існували й інші філософські школи, які зробили певний внесок у розвиток індійської логіки.
Логіка джайністів входила до теорії пізнання і ґрунтувалася на законі суперечності. Ними було детально розроблено теорію судження. Цікавим феноменом у сфері логіки та етики джайнізму була обітниця сатья - утримування від брехливості Переконливою була їх критика школи чарвака, яка наполягала на ненадійності виводу'
Санкх'я поряд із сприйняттям і свідченням священного письма визнавала логічний умовивід одним із трьох незалежних джерел пізнання, аналізувала природу та умови здійснення виводу, класифікувала їх.
Міманса крім сприйнять визнавала ще п'ять джерел достовірного пізнання (зокрема логічний вивід, порівняння, постулювання тощо), методи і форми пізнання, які зараз називають аналогією та гіпотезою.
Веданта аналізувала логічні суперечності й помилки в пізнанні.

 
 

Цікаве

Загрузка...