WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛогіка → Семіотика як наука про знаки. Мова як знакова система. - Реферат

Семіотика як наука про знаки. Мова як знакова система. - Реферат

допомогою мови, у логіці досліджуються тільки мовні знаки, інші різновиди знаків до сфери її вивчення не належать.
Мова - це знакова система, яка служить засобом вираження думок, засобом спілкування між людьми, засобом передачі думок, знання, інформації від людини до людини, від покоління допокоління.
Мовний знак - це одиниця мови, тобто букви, які складаються як із звукових знаків (фонем), так і з відповідних їм друкарських, графічних знаків.
З мовних знаків будуються слова, які об'єднуються в речення.
Основні соціальні функції мовних знаків: позначення предметів, вираження людського духу, думок, почуттів, настрою, бажань, потреб людини; пізнавальна (людина пізнає світ за допомогою мислення, а мислення реалізується через мову); інформаційна, тобто за допомогою мовних знаків передаються відомості, знання від людини до людини, від покоління до покоління; комунікативна, тобто функція спілкування; культурологічна (мовні знаки, знакові системи є засобом засвоєння національної та загальнолюдської культури окремою людиною або соціальною групою, засобом передачі культурних традицій, особистого та колективного досвіду, навичок, умінь).
Усі мови поділяються на природні (розмовні) та штучні (формалізовані).
Природні (розмовні) мови виникли історично, у процесі практичної та теоретичної діяльності людей. Природні мови називають ще національними мовами.
У природній мові розрізняють алфавіт і граматику.
Алфавіт - це сукупність знаків (букв), з яких будують слова, а зі слів утворюють речення.
Сукупність усіх слів, наявних у будь-якій мові, називається лексикою (гр. - слово).
Граматика - це правила, за допомогою яких зі слів і речень будують тексти (сукупність речень).
Природні мови функціонують на різних рівнях і в різних формах, як то: мова буденна і наукова, народно-розмовна і літературна, мова засобів масової інформації і професійна і т.д. Усі природні мови історично розвиваються, тобто, в історичному часі змінюються лексика і структура побудови речень.
Штучні (формалізовані) мови - це особливі системи знаків і символів, які створюються людьми з певною метою: для скорочення запису текстів, здійснення математичних та логічних операцій із знаками, уникнення багатозначності (полісемії) природної мови.
До штучних або формалізованих мов належать різноманітні системи знаків-сигналів (наприклад, знаки дорожнього руху), кодових систем (наприклад, азбука Морзе), мова формул або наукова мова, яка створюється в різних науках вченими (формули у математиці, логіці, фізиці, хімії та ін.), мова програмування (Алгол, Фортран, Кобол та ін.) Основна особливість штучних мов - їх допоміжна роль у відношенні до природних мов, вузькофункціональний характер використання, більша умовність виразу.
4. Структура знакового процесу. Структура значення знака. Типові логічні помилки
Процес, в якому щось функціонує як знак, називається знаковим процесом або семіозисом.
Цей процес (згідно з традицією, що сягає часів Стародавньої Греції) розглядається з точки зору чотирьох його основних компонентів. Серед них:
1. знаковий засіб (те, що виступає знаком);
2. значення (те, на що вказує знак);
3. інтерпретатор (той, хто сприймає знак);
4. інтерпретанта (дія, поведінка, реакція того, хто сприймає знак).
Зазначені компоненти прояснюють загальну тезу: "знак вказує на щось для когось".
Розглянемо для прикладу таку ситуацію: викладач читає лекцію з логіки студентам юридичного факультету.
З'ясуємо основні компоненти цієї знакової ситуації:
1. знаковий засіб - текст лекції;
2. значення - зміст лекції;
3. інтерпретатор - студенти, присутні на лекції;
4. інтерпретанта - поведінка студентів на лекції (слухають, конспектують, задають запитання тощо).
Основним компонентом знакового процесу є знак. Кожний знак має значення, тобто щось позначає. Розрізняють два основних типи значення знака:
1. предметне значення;
2. смислове значення.
Предметне значення (денотат) знака - це предмет, що позначається цим знаком.
Предметні значення різноманітні: це можуть бути окремі предмети і класи предметів, явища, процеси, властивості предметів та відношення між ними тощо.
Смислове значення (смисл) знака - це зміст знака, який засвоюється в процесі його розуміння. Інакше кажучи, смисл знака - це сукупність суттєвих рис, властивостей, характеристик предмета, який позначається цим знаком.
Розглянемо мовний вислів (знак) "Аристотель". Предметним значенням цього знака буде виступати сама людина, яку звали "Аристотель", а смисловим значенням у різних знакових ситуаціях можуть бути ті чи інші властивості цієї людини: "засновник логіки", "вчитель Олександра Македонського* тощо.
Розглянемо мовний вислів "студент". Предметним значенням цього знака буде виступати певний клас людей, що навчаються у вищих навчальних закладах, а смисловим значенням - така суттєва характеристика цього класу, як "навчатися у вузі".
На перший погляд здається, що визначити предметне і смислове значення різноманітних мовних висловів зовсім не важко. Однак насправді це не так. Дуже багато непорозумінь і навіть конфліктів виникає між людьми саме тому, що вони чітко не визначилися зі структурою значення мовних висловів, які вони застосовують.
Така ситуація обумовлена тим, що у процесах мислення і спілкування люди застосовують мовні вислови (знаки), які є:
1. багатозначними;
2. неточними;
3. неясними.
Багатозначний мовний вислів - це вислів, який може мати різні предметні і смислові значення.
Більшість мовних висловів є багатозначними. У природній мові це явище називається омонімією.
Відкрийте будь-який тлумачний словник - і ви побачите, що слова, які широко розповсюджені в українській мові, мають не одне, а кілька значень. Так, наприклад, слово "новий" може означати "сучасний", або "наступний", або "невідомий" тощо. Коли щось називають новим, то одразу навряд чи буде зрозуміло, про що йдеться: про нову традицію, яка щось заперечує, або лише про новий етап, який є розвитком попереднього. Така багатозначність слова "новий" може спричинити серйозні помилки і непорозуміння.
Як приклад наведемо міркування, за допомогою якого людина з новатора перетворюється на консерватора: "Він підтримує усе нове. Однак, як відомо, нове - це забуте старе. Отже, він підтримує усе старе, що було забуте".
Багатозначність - це характерна риса будь-якої природної мови. Сама по собі вона не є недоліком, однак неуважне ставлення до цього явища може призвести до логічної помилки.
Загальним правилом будь-якої комунікації є вимога заборони у міркуваннях комунікаторів

 
 

Цікаве

Загрузка...