WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛогіка → Поняття про мислення. Форми логічного мислення - Реферат

Поняття про мислення. Форми логічного мислення - Реферат

Поняття про мислення. Форми логічного мислення
План
1. Поняття мислення та пізнання.
2. Роль абстрактного мислення у пізнанні.
3. Логіка та формальна логіка
4. Основні форми логічного мислення
Поняття істинності характеризує думки, перед усім судження, а поняття правильності - зв'язки між думками у формі міркувань.
Міркування - це зіставлення думок, пов'язання їх задля відповідних висновків.
Істинними є думки, які в принципі, загалом, відповідають дійсності за своїм змістом. У формальній логіці абстрагуються від проблеми відносності істини й розглядають думки як такі, за якими закріплене одне і лише одне логічне значення - або істина або хиба.
Правильне міркування - міркування, в якому одні думки ( висновки ) з необхідністю випливають з інших думок ( засновків ).
Метою пізнання є одержання істинних знань. Для того, щоб одержати такі знання за допомогою міркувань, треба, по-перше, мати істинні засновки, а по-друге, правильно їх поєднувати, міркувати за законами логіки. При використанні хибних засновків припускаються фактичних помилок, а при порушенні законів логіки, правил побудови міркувань роблять логічні помилки. Фактичних помилок, як і логічних, певна річ, треба уникати, що не завжди вдається. Що ж до логічних, то людина високої інтелектуальної культури може уникнути цих помилок, оскільки давно вже сформульовано основні закони логічно правильного мислення, правила побудови міркувань і навіть осмислено типові помилки в міркуваннях.
Як граматика вивчає форми слів та їх поєднань у речення, абстрагуючись від конкретного змісту мовних виразів, так і логіка досліджує форми думок та їх поєднань, відволікаючись від конкретного змісту цих думок.
Щоб виявити форму думки чи міркування, їх необхідно формалізувати.
Формалізація - побудова моделі, в якій змістовним думкам і міркуванням відповідають формальні аналоги.
Формалізація дає змогу виявити загальні структури думок, сформулювати на цій основі загальні закони і правила міркування, завдяки чому можна змінити будь-яке змістовне міркування, фрагмент тексту чи й цілий текст відповідною системою формул.
Науки іноді поділяються на точні і неточні (останній термін використовується рідше). Цей поділ має умовний характер. Але якщо вдатися до нього, то формальна логіка явно тяжітиме до точних наук. Проте і в ній є багато "неточного", невизначеного, дискусійного. Тому інформація про подібні проблеми має велике значення для розвитку критичного, творчого мислення. Тим більше, що існує думка, ніби абсолютизація формально-логічних знань може спричинити схильність до догматизму.
Логіка - це наука, яка вивчає закони і форми мислення.
Важко перелічити всі існуючі визначення поняття мислення. Загалом, є дві тенденції в перекручуванні змісту і обсягу цього поняття - надто вузьке визначення і надтошироке. Першим різновидом надто широкого розуміння поняття мислення є ототожнювання його зі "свідомістю".
Другим різновидом надто широкого розуміння поняття мислення є те, згідно з яким до мислення відносять діяльність митця в процесі створення художніх образів, інтуїція, а іноді навіть деякі форми відображення високоорганізованих тварин - так зване предметне мислення тощо. Не абсолютизуючи це визначення, будемо виходити з того, що мислення - це вища форма активного відображення дійсності, яка полягає в цілеспрямованому, опосередкованому і узагальненому пізнанні істотних властивостей, зв'язків і відношень, предметів і явищ.
Іноді поняттю "мислення" надається надто вузьке значення. Загальновідомо, що до мислення відносять діяльність як розуму, так і розсудку. А "законами мислення", тими законами, які вивчаються формальною логікою, фактично вважаються закони міркування. Тому поняття мислення у визначенні предмета логіки використовується у вузькому значенні. Виходячи з цих обставин, очевидно, раціональніше вважати, що формальна логіка вивчає закони розсудкової діяльності людини
Є проблеми і щодо форм мислення. Оголосивши форми мислення (поряд із законами) предметом вивчення логіки, нечітко визначають, чому в центрі її уваги є саме поняття, судження і умовиводи, а не інші форми мислення. До того ж залишається не з'ясованим, які з цих форм є формами мислі (думки), а які - формами мислення, тобто руху думок. Деякі автори стверджують, ніби поняття і судження належать до форм думки (мислі), а умовивід - до форм мислення. Поняття, справді, більше тяжіє до форми думки, а судження - до форми мислення.
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1. Що таке мислення?
2. Яке визначення має формалізація?
3. Яке значення має знання логіки?
4. Які міркування називають правильними?
ЛІТЕРАТУРА
1. Тофтул М.Г. Логіка. - К.,1999 - С. 332
2. Гетманова А.Д. Учебник по логике. - М., 1995
3. Конверський А.С. Логіка. - К., 1998. - С. 32
4. Марценюк С.Н. Логіка (курс лекцій). - К., 1993. - С. 163
5. Руденко К.П. Логіка. - К., 1976. - С. 139
6. Український правопис. - К., 1996. - С. 44
КОЛОМИЙСЬКИЙ КОЛЕДЖ ПРАВА І БІЗНЕСУ
РЕФЕРАТ
на тему:
"МИСЛЕННЯ ТА ПІЗНАННЯ"
Виконала студентка
групи Ю - 22
Фіцай Олена
Викладач: Ганущак М.В.
КОЛОМИЯ'99

 
 

Цікаве

Загрузка...