WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛогіка → Судження - Реферат

Судження - Реферат

Реферат на тему:

Судження

План

  1. Поняття судження, його види, класифікація і форми вираження.

  2. Поділ суджень за модальністю.

  3. Складні судження. Відношення між судженнями за істинністю.

1. Судження — це форма мислення, у якій щось стверджується чи заперечується в існуванні предметів або виражається зв'язок між предметом та його властивостями чи відношення між предметами.

Судження бувають прості і складні. У простих судженнях пов'язані два поняття — суб'єкт S і предикат Р за допомогою зв'язки є чи не є. У складних судженнях пов'язані два і більше простих суджень за допомогою логічних сполучників кон'юнкції, виключаючої і невиключаючої диз'юнкції, імплікації і еквівалентності. Природною мовою ці сполучники виражаються за допомогою граматичних сполучників "і" (або "та"), "або...або", "або" ("чи"), "якщо..., то" "тоді і тільки тоді, коли".

Прості судження поділяються на:

1) екзистенціальні (судження існування), у яких виражається сам факт існування предмета, що відображається в думці: а — а;

2) відносні судження, у яких роль предмета, що виражає відношення між двома іншими елементами судження, виконують інші поняття: а R в, або R (а, в);

3) атрибутивні судження, у яких стверджуються або заперечуються певні властивості, що належать предмету: S є Р, S не є Р. Ці судження називаються ще категоричними (див. табл. класифікації суджень).

Судження називають загальними, частковими, одиничними залежно від того, чи мова йде про весь клас предметів, його частину чи про один предмет у суб'єкті:

а) загальні судження — "всі S є (не є) Р";

б) часткові судження — "деякі S є (не є) Р"; вони можуть бути визначеними і невизначеними. Кванторами визначених суджень виступають терміни: "тільки деякі", "більшість", "меншість", "немало", "не всі", "майже всі", "декілька". Квантором невизначених суджень виступає термін "деякі";

в) одиничне судження — "це S є (не є) Р".

Відношення між судженнями та їх класифікація за якістю й кількістю.

Логічні відношення між судженнями можна подати у формі "логічного квадрата".

Судження:

А — загальноствердні (всі S є Р)

Е — загальнозаперечні (жодне S не є Р)

І — частковоствердні (деякі S є Р)

О — частковозаперечні (деякі S не є Р)

Примітки.

1. Лінії квадрата по вертикалі відображають відношення підпорядкованості між судженнями А та І, Е та О, де А, Е — підпорядковуючі судження,а Е та О — підпорядковані.

2. Лінії квадрата по діагоналі відображають відношення суперечності (контрадикторності) між судженнями А і О, Е та І.

3. Лінія квадрата по верхній горизонталі відображає відношення контрарності (протилежності) між судженнями А та Е.

4. Лінія квадрата по нижній горизонталі відображає відношення субконтрарності (часткові збіжності) між судженнями І та О.

Розподіленим називається таке поняття (термін), яке в даному судженні взято в його повному обсязі. Нерозподіленим називається таке поняття (термін), яке взяте частково, не в його повному обсязі.

У загальноствердних судженнях (А) поняття на місці суб'єкта (S) повинні бути розподіленими, а на місці предиката (Р) можуть бути і розподіленими, і нерозподіленими.

У загальнозаперечних судженнях (Е) поняття на місці суб'єкта (S) та предиката (Р) завжди є розподіленими.

У частковоствердних судженнях (І) поняття на місці суб'єкта завжди не розподілені, а на місці предиката (Р) можуть бути розподіленими, але, як правило, є також нерозподіленими.

У частковозаперечних судженнях (О) поняття на місці суб'єкта (S) завжди є нерозподіленими, а на місці предиката (Р) — завжди розподіленими (див. табл. класифікації суджень і схему взаємозв'язків суджень у традиційній і математичній логіці).

Таблиця класифікації суджень

Поділ суджень за структурою

Прості

Складні

Атрибу-тивні

Релятивні

Екзистенціальні

Модальні

Безумовні

Умовні

Катего-ричні

Розділові

Загальноствердні

Перетворюються в атрибутивні судження

Перетво-рюються в атрибутивні судження

Алетичні

Кон'юнк-ції

Строгої диз'юнкції

Імплікаційні

Загальнозаперечні

Епістемічні

Нестрогої диз'юнкції

Еквіваленції

Частковоствердні

Темпоральні

Частковозаперечні

Деонтичні

2. Модальні висловлювання.

Модальна логіка є розділ сучасної логіки, де вивчаються модальні висловлювання та їхні відношення в структурі міркувань. Існують такі види модальних логік і модальних висловлювань: алетичні, епістемічні, темпоральні, деонтичні. Алетичні висловлювання включають такі модальності: "необхідно", "можливо", "випадково" та їх модифікації. Епістемічні висловлювання включають до свого складу такі модальності: "знаю", "вірю", "вважаю", "доведено", "відомо", "спростовано" тощо. Темпоральні висловлювання включають такі оцінки змісту, у яких необхідні уточнення з використанням часових характеристик: "було так, що", "буде так, що", "завжди було так, що", "завжди буде так, що", "раніше", "пізніше", "одночасно" та ін. Деонтичні висловлювання характеризують наявність або відсутність в судженні певних норм за допомогою таких модальностей: "обов'язково", "необов'язково", "дозволено", "недозволено", "заборонено", "незаборонено" та ін. (див. табл. класифікації суджень і табл. видів модальних логік і модальних висловлювань).

Таблиця видів модальних логік і модальних висловлювань

Види модаль-них логік і модальних висловлювань

Алетичні

Епістемічні

Темпоральні

Деонтичні

Різновиди модальностей

необхідно, можливо, випадково тощо

знаю, вірю, вважаю, доведено, спростовано, припустимо тощо

було, буде, раніше, пізніше, одночасно, є так тощо

обов'язково, необов'язково, дозволено, заборонено тощо

Схема взаємозв'язку суджень у традиційній і математичній логіці

Види судження

Позначення

Формула судження

Розподіленість термінів судження

Відношення S і P

в традиційній логіці

в математичній логіці

S

P

Загальноствердні

А

Всі S є P/S a P/

х[S(x)  P(x)]

+

+

Частковоствердні

І

Деякі S є P/S і P/

 х[S(x)  P(x)]

+

Загальнозаперечні

Е

Жодне Sне є P/S е P/

х[S(x)  (x)]

+

+

Частковозаперечні

О

Деякі Sне є P/S о P/

 х[S(x)  (x)]

+


 
 

Цікаве

Загрузка...