WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛогіка → Логіка криміналістичної версії (Реферат) - Реферат

Логіка криміналістичної версії (Реферат) - Реферат

Виявлення таких наслідків насправді е достатньою підставою для достовірного висновку про причину (версію), з котрої вони логічно виведені.

Непряме доведення версії проводиться шляхом спростування всіх висунутих версій, окрім однієї, котра і визнається правильною.

У логічному відношенні непряме доведення версії відбувається за формою заперечно-ствердного модусу розподільно-категоричного силогізму. Здійснюється воно так. У розслідуваній справі висувається кілька версій: А, В, С. Із кожної версії виводяться наслідки і перевіряються на практиці. Якщо під час розслідування встановлена хибність версій В і С, то за правилами розподільно-категоричного силогізму правомірним є висновком про істинність версії А.

У судовій практиці у кожній справі висувається не одна, а кілька версій. Всі вони перевіряються паралельно. Пряме доведення версії доповнюється неодмінно непрямим її доведенням: щоб визнати якусь версію правильною, необхідно не тільки встановити факти, що її підтверджують, а й виключити (спростувати) всі останні версії. Доводячи ж якусь версію побічно, спростовуючи всі останні версії, необхідно водночас установити і позитивні факти, які безпосередньо підтверджували її правильність.

3. Задачі

1.Визначте тип відношення між поняттями і зобразіть його за допомогою колових схем: прокурор, співробітник органів юстиції, суддя.

Відповідь:

Поняття "прокурор" і "суддя" є підпорядкованими до поняття "співробітник органів юстиції", а між собою вони є несумісніми.

2.Дати аналіз дефініції (визначити, чи правильна вона, коли ні - то яке правило порушено): "Державна зрада - діяння, вчинене громадянином України на шкоду суверенітету і державній безпеці України: перехід на бік ворога у воєнний час або шпигунство".

Відповідь:

Дана дефініція розкриває сутність поняття – "Державна зрада" і відмежує його від інших понять.

Суб'єктом в цьому судженні є поняття "Державна зрада", предикатом – "діяння, вчинене громадянином України на шкоду суверенітету і державній безпеці України: перехід на бік ворога у воєнний час або шпигунство".

Зв'язка виражена тире.

Таким чином, ця дефініція є правильною.

3. Дати аналіз поділу (визначити, чи є він правильним, коли ні - то яке: правило порушено): "Умовиводи поділяються на дедуктивні, індуктивні, демонстративні та умовиводи за аналогією".

Відповідь:

Відомо, що при здійсненні поділу треба керуватися відповідними правилами.

1. Поділ понять повинен здійснюватися за однією основою.

2. Поділ повинен бути співмірним, тобто сума обсягів членів поділу має дорівнювати обсягові поділюваного поняття.

3. Члени поділу повинні виключати один одного, тобто не мати спільних елементів.

4. Поділ повинен бути безперервним (поступовим), тобто члени поділу мають бути поняттями одного порядку загальності.

В даному випадку порушено 2 правило, так як умовиводи поділяються на дедуктивні, індуктивні, та умовиводи за аналогією, тобто судження є не співмірним.

Таким чином, даний поділ є неправильним.

4. Проаналізувати судження (визначити його вид і структуру): "Серед слухачів нашої групи є такі, що не мають жодного стягнення". Записати судження, несумісні з даним.

Відповідь:

Суб'єктом цього судження є вираз "слухачі нашої групи", предикатом – вираз "не мають жодного стягнення", зв'язка – "є такі, що". Це просте атрибутивне судження.

Це категорічне судження ствердне за якістю, часткове за кількістю: Деякі S є Р, тобто частковоствердне судження (І).

Судження, несумісне з даним, буде загальнозаперечним (Е):

Жоден студент нашої групи не має жодного стягнення.

5. Формалізувати судження: "Відбитки пальців на вікні та дверях можуть належати К. чи С."

Відповідь:

Це судження виду "слабкої (нестрогої) диз'юнкції", так як воно буде хибним лише в тому разі, коли відбитки пальців на вікні та дверях не будуть належати ні К., ні С. В інших випадках це судження буде істинним (АvВ).

6. Встановити дотримання основних законів правильного мислення у міркуванні: "Всі слухачі факультету № 1 Національної академії внутрішніх справ України - працівники органів внутрішніх справ. Ю. - слухач факультету № 1 академії. Отже, Ю. - працівник органів внутрішніх справ".

Відповідь:

Перше речення є загальностверджувальним: воно визначає ознаку слухачів факультету № 1 Національної академії внутрішніх справ України. В ньому суб'єкт є розподіленим. Так як Ю. входить до числа слухачів факультету № 1 Національної академії внутрішніх справ України, то він теж працівник органів внутрішніх справ.

Тому це міркування є правильним.

7. За допомогою таблиць істинності визначити, чи є логічним законом така формула: А V В = В V А.

Відповідь:

Побудуємо таблицю істинності:

А

В

А v В

В v А

І

І

І

І

І

Х

І

І

Х

І

І

І

Х

Х

Х

Х

Таким чином, ця формула є логічним законом.

8. Наведіть приклад недемонстративного умовиводу.

Відповідь:

В немонстративних умовиводах висновок іде від знання окремих, одиничних предметів до знання всіх предметів класу, до знання класу в цілому.

Прикладом недемонстративного умовиводу може бути наступний:

Приклад індукції:

Шпигунство здійснюється навмисно.

Диверсія здійснюється навмисно.

Шкідництво здійснюється навмисно.

Шпигунство, диверсія, шкідництво — особливо небезпечні державні злочини.

Отже, всі особливо небезпечні державні злочини здійснюються навмисно.

9. По слідству є такі дані:

(1) якщо до злочину причетний А, то його співучасником міг бути В або С (або вони обидва);

(2) версія про участь підозрюваного С та справедливість свідчень В несумісні (хоча можуть виявитися одночасно хибними);

(3) якщо В - злочинець, то свідок Е дав, правдиві свідчення;

(4) доведено правдивість свідчень В та хибність свідчень Е.

Чи брав А участь у вчиненні злочину? Розв'язок подайте у формалізованому вигляді.

Відповідь:

Формалізуємо умови завдання:

1) А ---> ВvС

2) С В

3) В ---> Е

4) В

При цьому у 1) та 3) тезах під В мається на увазі винність В, а у 2) та 4) тезах під В розуміється правдивість свідчень В.

З 3) і 4) маємо:

В ---> Е

-----------

Тобто В не є злочинцем.

З 2) і 4) маємо:

С В

В

-----

Тобто С – не є злочинцем.

З 1) маємо:

А ---> ВvС

----------

Тобто А не є злочинцем.

10. Побудуйте апагогічне доведення тези Т, спираючись на аргументи:

1)В ---> ; 2)СvТ; 3)А --->В; 4)ТvА.

Відповідь:

Апагогічне доведення — непряме доведення, в якому з антитези виводять наслідки, що явно суперечать дійсності або відомим істинним і достовірним положенням.

Припустимо невірність тези Т, тобто .

Тоді з 4) аргументу маємо:

ТvА

--------

А

Тобто А – істинне.

З 3) аргументу маємо:

А --->В

А

---------

В

Тобто В – істинне.

З 2) аргументу маємо:

СvТ

-------

С

Тобто С – істинне.

Тоді з 1) аргументу маємо:

В --->

В

С

-------------

Тут ми отримали протиріччя: якщо В – істинне і 1) аргумент – істинний, то С – хибне.

Якщо С – істинне і 1) аргумент – істинний, то В – хибне.

Тобто одночасно істинними В і С бути не можуть, а це, у свою чергу, протирічить висновкам з аргументів 2), 3) і 4).

Значить, наше припущення про невірність тези Т є невірним і теза Т є істинною.

Список використаної літератури

 • Жеребкін В.Є. Логіка. – Харків-Київ, 1999.

 • Кириллов В.Й., Старченко А.А. Логика. М., 1995.

 • Конверський А.Є. Логіка. К., 1998.

 • Солодухин С.А. Логика для юристов. М., 1998.

 • Тофтул М.Г. Логіка. – К., 1999.

 • Хоменко І.В. Логіка-юристам. К., 1997.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...