WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛогіка → Сутність та види понять - Реферат

Сутність та види понять - Реферат

обсягом.
Сумісні поняття - поняття, обсяг яких збігається принаймні частково.
Несумісні поняття - поняття, обсяг яких зовсім не збігається.
Залежно від характеру збігу обсягів сумісні поняття поділяються на тотожні (рівнозначні), перехресні (відношення неповного збігу обсягів, перетину) і відношення підпорядкування.
Тотожні (рівнозначні) поняття - поняття, які повністю збігаються за обсягом.
Так, у поняттях "квадрат" і "прямокутний ромб" увага акцентується на різних ознаках, проте всі вони належать предметам однієї й тієї ж множини. Тому ці поняття є тотожними.
Відношення тотожності зображують за допомогою двохкругів, які повністю збігаються (схема 2).
Перехресні поняття - поняття, обсяг кожного з яких має лише частину спільних елементів.
Наприклад, "студент" і "волейболіст". Графічно відношення цього типу зображається у вигляді двох кругів, які частково збігаються. Зображене на схемі можна передати такими трьома поняттями: "студент-волейболіст", "студент-неволейболіст" і "волейболіст-нестудент" (схема 3).
Поняття, що перебувають у відношенні підпорядкування, - такі два поняття, обсяг одного з яких повністю входить до обсягу другого, а обсяг другого - лише частково до обсягу першого (схема 4).
У такому відношенні перебувають поняття "поет" і "митець", "нейтрон" і "елементарна частка", "адвокат" і "юрист".
Перші в перелічених парах понять називаються підпорядкованими, а другі - підпорядковуючими. Вони співвідносяться як вид і рід. Це відношення треба відрізняти від іншого відношення - частини і цілого. Так, поняття "хвойний ліс" і "ліс" перебувають у відношенні підпорядкування, а "дерево" і "ліс" - у відношенні частини і цілого. Ці поняття несумісні, оскільки жодне дерево не є лісом, а ліс - деревом.
Несумісні поняття невиправдано поділяють на спів-підпорядковані, протилежні і суперечні. Проте такий поділ не узгоджується з вимогами логіки, оскільки всі несумісні поняття належать до співпідпорядкованих. Це пояснюється тією обставиною, що вони як порівнянні мають спільну родову ознаку, належать до одного роду, якому вони підпорядковуються як видові щодо нього. Зазначене стосується як тих понять, що визнаються півпідпорядкованими (наприклад, "ячмінь" і "овес"), так і тих, які невиправдано виключають із співпідпорядкованих ("білий" і "чорний", "білий" і "небілий"). Всі наведені пари понять є співпідпорядкованими, тобто разом підпорядкованими поняттям "злакова культура" (перший випадок) і "колір" - другий і третій випадки.
Інша річ, що порівнянні несумісні поняття, спів-підпорядковані стосовно родового, між собою перебувають у різних відношеннях. В одному випадку вони виступають як більш чи менш нейтральні одне до одного ("ячмінь" і "овес"), а в іншому - перебувають у певному протистоянні ("білий" і "чорний", "білий" і "небілий"). І перші, й другі потребують якоїсь назви. Оскільки ж відповідних термінів ще немає, можна б назвати перші - нейтрально співпідпорядкованими, а другі - антагоністично співпідпорядкованими. Спів-підпорядковані нейтрально поняття утворюються внаслідок поділу за видотвірною ознакою, а їх число може бути різним, від двох до нескінченності. Антагоністично співпідпорядковані поняття відрізняються від них як основою поділу, так певною мірою і кількістю членів поділу. Маючи подібність, антагоністично співпідпорядковані поняття разом з тим і ізняться між собою, що є підставою для їх поділу на протилежні та суперечні.
Протилежні поняття - порівнянні несумісні поняття, видові ознаки яких взаємно виключаються.
Зміст протилежних понять має спільну родову ознаку, тому вони й належать до співпідпорядкованих. Обсяги двох протилежних понять не вичерпують обсягу родового стосовно них поняття. До обсягу відповідного родового поняття входить ще й обсяг третього, "проміжного". Так, поняття "білий" і "чорний" мають спільну родову ознаку - "бути кольором". А видові ознаки цих понять взаємно виключаються (жоден білий предмет не має ознак чорного). Разом з тим, крім білих і чорних, існують й інші предмети.
Суперечні поняття - порівнянні несумісні поняття, в одному з яких мисляться предмети з певними ознаками, а в другому - ті предмети відповідної предметної сфери, в яких ці ознаки відсутні, а наявність інших ознаку них не мислиться.
Іншими словами, у відношенні суперечності перебувають позитивне і відповідне йому негативне (заперечне) поняття. На відміну від протилежних два суперечних поняття повністю вичерпують обсяг відповідного родового стосовно них поняття. Суперечні поняття, подібно до протилежних, співпідпорядковані. Вони є результатом дихотомічного поділу, чого не можна сказати про протилежні поняття. Якщо нейтрально співпід-порядкованих понять може бути скільки завгодно, то кількість антагоністично співпідпорядкованих дорівнює двом. Два суперечних поняття вичерпують обсяг відповідного їм родового, а обсяг двох протилежних понять не вичерпує обсягу родового стосовно них поняття. В останньому мислиться ще одна, "проміжна", множина предметів, яка не відображається в жодному з протилежних понять.
Про умовність відмінності різновидів несумісних понять свідчить хоча б те, що одного разу поняття "колір предмета" поділяється на підмножини, кожній з яких відповідає певний колір; другого разу - на "білі і чорні", а решта зараховується до проміжних за кольором; третього разу - виділяються предмети одного кольору, а всі інші об'єднуються у широку і невизначену множину (в нашому випадку - в множину небілих). Відношення між поняттями зображене на схемі 5.
Визначити родове поняття (і відповідне ім'я) стосовно суперечних і протилежних понять загалом складніше, ніж здійснити аналогічні операції стосовно нейтрально півпідпорядкованих понять. Скажімо, утворення суперечного поняття абсолютно не залежить від знання змісту та обсягу відповідного родового поняття. Так, не знаючи ні змісту, ні обсягу поняття "матеріаліст", а виходячи лише із знання відповідного слова (імені), приєднаємо до цього слова частку "не" і одержимо нове слово (ім'я) і нове поняття, яке позначається цим словом, - "нематеріаліст". Захищаючись від закидів мовознавців, які можуть не погодитися з нашим правом на словотворення, можемо поступитися в цьому разі лише тим, щоб частка "не" в деяких випадках писалася через дефіс. Окремо ж у такій ситуації вона писатися не може, оскільки виступає тут складовою частиною відповідного терміна і виконує роль префікса.
Графічне зображення відношення між обсягами несумісних понять пов'язане з певними труднощами. Це стосується насамперед двох нейтрально співпідпоряд-кованих понять, які вичерпують увесь обсяг відповідного родового поняття. Подібна схема (схема 6) нічим не буде відрізнятися від схеми суперечних понять.

 
 

Цікаве

Загрузка...