WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛогіка → Опосередковані дедуктивні умовиводи (пошукова робота) - Реферат

Опосередковані дедуктивні умовиводи (пошукова робота) - Реферат

достовірності тим судженням, які безпосередньо задіяні в цих міркуваннях. З іншого боку, кожний повний простий категоричний силогізм можна розглядати як епіхейрему, з котрої вилучили ті судження, що надавали достовірності судженням-зас-новкам. Вилучені судження можна розглядати як своєрідне "риштовання", необхідне на певний час у ході побудови міркувань із суджень, що потребують обґрунтування.
Якщо взяти до уваги все сказане, то епіхейрема, з одного боку, є скороченою формою умовиводу, а з іншого - чимось протилежним, "невиправдано" ускладненою формою простого категоричного силогізму.
Інші види опосередкованих дедуктивних умовиводів
Крім простих категоричних силогізмів, які складаються тільки з категоричних суджень, є й інші види опосередкованих дедуктивних умовиводів, до складу яких входять такі види суджень, як розділові та умовні.
Розділові умовиводи
Розділовий умовивід - опосередкований дедуктивний умовивід, до складу якого входять розділові судження, а перший засновок завжди є розділовим.
Залежно від того, якими судженнями (розділовими, категоричними чи умовними) є другий засновок і висновок розділових умовиводів, останні поділяють на суто розділові, розділово-категоричні та розділово-умовні.
Суто розділовий умовивід - умовивід, до складу якого входятьтільки розділові судження.
Наприклад:
Всі паралелограми належать або до прямокутних,
або до непрямокутних.
Прямокутні паралелограми є або квадратами, або
неквадратами.
Отже, паралелограми належать або до прямокутних (квадратів чи неквадратів), або до непрямокутних.
Розділово-категоричний умовивід - розділовий умовивід, у якому другий засновок є категоричним, а висновок - категоричним або розділовим.
Приклади:
1. Кути бувають або гострими, або прямими, або тупими.
Цей кут прямий.
Отже, він не є ні гострим, ні тупим.
2. Кути бувають або гострими, або прямими, або тупими.
Цей кут не є ні гострим, ні тупим.
Отже, він є прямим.
Розділово-категоричний умовивід (як це видно з прикладів) має два модуси: стверджувально-заперечний (ponendo tollens) і заперечно-стверджувальний (tollendo ponens). Прикладом першого є умовивід 1, а прикладом другого - умовивід 2.
Схема модусів розділово-категоричного умовиводу:
Модус заперечення шля- Модус ствердження шляхом ствердження (modus хом заперечення (modus
Ponendo tollens): tollendo ponens):
А є або В, або С, або D А є або В, або С, або D
_ А є D А не є ні В, ні С
Отже, Л не є ні В, ні С Отже, А є D
Формула стверджувально-заперечного модусу:
S є або Р, або Р , або Р2 АуВуС
S є Р . А
Отже, S не є ні Р;, ні Р2' ВлС
Формула заперечно-стверджувального модусу:
S є або Р, або Рг або Р2 АуВуС
S не є ні Рг ні Р2 д"Ас~
Отже, S є Р А
Істинність висновку в розділово-категоричному умовиводі залежить, по-перше, від того, чи є перший засновок строго розділовим судженням, по-друге, чи вичерпують члени умовного (диз'юнктивного) судження всі можливості, про які в ньому йдеться.
Прикладом порушення першої вимоги щодо розділово-категоричних умовиводів може бути таке міркування:
Одержанню доброго урожаю картоплі сприяли травневі дощі або значна кількість органічних добрив.
Одержанню доброго урожаю картоплі сприяла значна кількість органічних добрив.
Отже, одержанню доброго урожаю картоплі не сприяли травневі дощі.
Перший засновок цього умовиводу не є строго розділовим судженням, тому наведене міркування неправильне.
Прикладом порушення другої вимоги щодо розділово-категоричних умовиводів може бути таке міркування:
Ця людина має або флегматичний, або сангвінічний, або холеричний темперамент. Стало відомо, що вона не флегматик і не сангвінік.
Отже, вона холерик.
Цей умовивід неправильний, оскільки члени першого (умовного) засновку не вичерпують усіх можливостей. Адже відомо, що, крім названих видів темпераменту, є ще меланхолічний. Правда, в цьому міркуванні припущено не логічної, а фактичної помилки. Нею в курсі логіки можна було б знехтувати, якби його складовою не. бул'а тема "Доведення і спростування", що виходить за межі формальної логіки, зокрема при формулюванні правила, згідно з яким аргументи повинні бути істинними. У нашому прикладі перший засновок є хибним. До того ж тут порушено правило поділу, згідно з яким права і ліва частини поділу повинні бути співмірними.
Оскільки з допомогою заперечно-стверджувального модусу встановлюється, що становить собою предмет, який нас цікавить, то з цієї причини названий модус має загалом більшу пізнавальну цінність, ніж стверджувально-заперечний, завдяки якому з'ясовується тільки те, які ознаки відсутні у відповідному предметі.
Розділово-умовний умовивід - розділовий умовивід, у якому один із засновків (перший) є розділовим судженням, а інші засновки (їх кількість дорівнює кількості членів розділового судження-засновку, тобто кількості диз'юнктів) - умовні судження.
Цей умовивід має два модуси: простий і складний. Формула простого модусу:
А є або С, або D. Якщо А є С, то А є К. Якщо А є D, то А є К.
Отже, А є К.
Приклад:
Будь-який ромб є або прямокутним, або непрямо-
кутним.
Якщо дана геометрична фігура - прямокутний ромб,
то її діагоналі взаємно перпендикулярні.
Якщо дана геометрична фігура - непрямокутний ромб,
то її діагоналі теж взаємно перпендикулярні.
Отже, діагоналі даної геометричної фігури взаємно перпендикулярні.
Формула складного модусу:
А є або С, або D. Якщо А є С, то А є К. Якщо А є D, то А є М.
Отже, А є або it", або М.
Приклад:
Для того щоб підготуватися до вступних іспитів, я повинен або самостійно працювати по 15-18 годин на добу, або найняти репетитора. Якщо я буду самостійно працювати по 15-18 годин на добу, то ризикую захворіти.
Якщо ж я найму репетитора, то витрачу всі свої грошові заощадження.
Отже, для того щоб підготуватися до вступних іспитів, я змушений або ризикувати своїм здоров'ям, або витратити всі свої грошові заощадження.
Умовні умовиводи
Умовний умовивід - опосередкований дедуктивний умовивід, до складу якого входять умовні судження; перший засновок у ньому завжди є умовним.
Залежно від того, якими судженнями (умовними, категоричними чи розділовими) є другий засновок і висновок, умовні судження поділяють на суто умовні, умовно-категоричні та умовно-розділові.
Суто умовний умовивід - умовний умовивід, в якому обидва засновки і висновок є умовними судженнями.
Формула умовного умовиводу:
Якщо А є С, то В є D. Якщо В є D, то К є М.
Отже, якщо А є С, то К є М.
Приклад:
Якщо виробництво товарів у державі є неефективним, то до її скарбниці не надходять податки. Якщо до скарбниці

 
 

Цікаве

Загрузка...