WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛогіка → Опосередковані дедуктивні умовиводи (пошукова робота) - Реферат

Опосередковані дедуктивні умовиводи (пошукова робота) - Реферат

першому засновку розуміють хімічні елементи, а в другому - сплави певних хімічних елементів. Іншими словами, роль середнього терміна тут виконує не одне і те ж поняття. Наведений приклад силогізму, в якому порушується правилощодо кількості в ньому термінів, можна зобразити за допомогою кругової схеми 23.
Та навіть знаючи будову силогізму і правила термінів, не завжди можна відрізнити правильні силогізми від неправильних. Так, силогізм "Жоден громадянин України не бажає ядерної війни. Ця людина не є громадянином України. Отже, вона бажає ядерної війни" відповідає всім наведеним до цього вимогам: висновок тут утворено з крайніх термінів, причому менший з них є суб'єктом висновку, а більший - предикатом; до складу цього силогізму входять лише три терміни; середній і крайні терміни у засновках тут розподілені. І все-таки цей силогізм -неправильний. Щоб з'ясувати причини його неправильності, треба ознайомитися зі змістом ще однієї групи правил силогізму.
Правила щодо засновків силогізму
1. З двох заперечних засновків1 не можна зробити ніякого висновку.
Прикладом порушення цього правила може бути наведений вище силогізм. Графічно відношення між обсягами термінів у ньому можна зобразити так (схема 24):
Неважко переконатися в тому, що середній термін "громадяни України", не пов'язаний з крайніми, не може зв'язати їх між собою, що свідчить про неможливість однозначного висновку з названих засновків.
Ілюструючи випадки порушення цього правила, можна звертатися до силогізмів, які включають два змістовних заперечних судження, а також до відповідних модусів (модус - буквене позначення суджень силогізму, яке зберігає їх кількісну та якісну характеристики). Це правило порушується в таких модусах: ЕЕА, ЕЕІ, ЕЕЕ, ЕЕО, ЕОА, ЕОІ, ЕОЕ, ЕОО, ОЕА, ОЕІ, ОЕЕ, ОЕО, ООА, ООІ, ООЕ, ООО. Хибність цих модусів полягає насамперед у тому, що до їх складу входять два заперечних судження-засновки (останні позначають першими двома буквами).
2. З двох часткових засновків не можна зробити ніякого висновку.
Так, із засновків "Деякі люди - меланхоліки" і "Деякі люди - інженери" не випливає жодного висновку.
Ілюструючи порушення цього правила, можна вдатися до таких неправильних модусів: ПА, III, НЕ, ПО, ІОА, ЮІ, ЮЕ, ЮО, ОІА, Oil, ОІЕ, ОЮ, ООА, ООІ, ООЕ, ООО'.
3. Якщо один із засновків заперечний, то й висновок (якщо він взагалі можливий2) теж є заперечним.
Наприклад: "Всі квадрати мають прямі кути, а цей чотирикутник не має прямих кутів; отже, він не належить до квадратів".
Це правило порушується в таких неправильних модусах: АЕА, АЕІ, АО А, АОІ, IE А, ІЕІ, ЕАА, ЕАІ, ЕІА, ЕІІ, ОАА, ОАІ, ОІА, Oil, ІОА, ЮІ3.
4. Якщо один із засновків частковий, то й висновок (якщо він взагалі можливий) теж є частковим.
Наприклад: "Всі українці - слов'яни, а деякі українці - громадяни Канади; отже, деякі громадяни Канади - слов'яни".
Це правило порушується в таких неправильних модусах: АІА, АІЕ, АОЕ, ІАА, ІАЕ, ІЕЕ, ЕІЕ, ОАЕ, АОА, ІЕА, ЕІА, ОАА, ОЕА, ОЕЕ, ЕОА, ЕОЕ1.
5. Якщо обидва засновки стверджувальні, то й висновок (якщо він взагалі можливий) теж є стверджувальним.
Це правило порушується в таких неправильних модусах: ААО, ААЕ, АІО, ІАО, АІЕ, ІАЕ, НЕ, ПО5.
2Тобто якщо в ньому не порушуються інші правила, насамперед - правила силогізму щодо термінів.
3В-останніх чотирьох модусах порушено і попереднє правило.
4В останніх чотирьох модусах порушено і перше правило засновків, а в модусах з дев'ятого по дванадцятий включно - і третє правило.
5В останніх чотирьох модусах порушуються й інші правила: в п'ятому й шостому - четверте, а в сьомому й восьмому - друге.
Опосередковані дедуктивні умовиводи
Оскільки до складу кожного силогізму входять три судження, кожне з яких є визначеним за кількістю та якістю і позначається відповідною буквою (А, /, Е, О), можливі 64 різні поєднання цих суджень-букв, тобто 64 модуси.
Порахувавши кількість перелічених неправильних модусів, у яких порушуються правила щодо засновків, одержимо 72. Річ у тім, що деякі з них повторюються, оскільки порушують не одне, а два і три правила щодо засновків. Узявши це до уваги, нарахуємо 52 неправильних модуси (16+12+12+8+4). Отже, 12 модусів (64-52) не порушують правил щодо засновків. Проте при ближчому ознайомленні виявиться, що ще один з модусів є неправильним, оскільки суперечить правилам термінів (йдеться про модус ІЕО). Решта 11 модусів є правильними - AAA, ААІ, АЕЕ, All, AOO, ЕАЕ, ЕЮ, ЕАО, ОАО, ІАІ, АЕО.
Фігури простого категоричного силогізму та їх різновиди
Залежно від місця розташування середнього терміна розрізняють чотири фігури силогізму.
Першою1 називають таку фігуру силогізму, в якій середній термін займає місце суб'єкта в більшому засновку і місце предиката - в меншому. (Він позначається буквою М, більший термін - Р, а менший - S.)
Другою називають таку фігуру силогізму, в якій середній термін займає місце предиката і в більшому, і в меншому засновках. Схема другої фігури:
Третьою називають таку фігуру силогізму, в якій середній термін займає місце суб'єкта і в більшому, і в меншому засновках.
Схема третьої фігури:
Четвертою називають таку фігуру силогізму, в якій середній термін займає місце предиката в більшому засновку і суб'єкта - в меншому1.
Схема четвертої фігури:
Правила фігур силогізму. Кожна фігура силогізму має свої спеціальні правила, які можна обґрунтувати, посилаючись на правила термінів.
Правила першої фігури:
1) менший засновок має бути стверджувальним;
2) більший засновок має бути загальним.
Необхідність першого правила першої фігури пояснюється тим, що, будучи заперечним, менший засновок робить заперечним і висновок, в результаті чого його предикат стає розподіленим. У засновку ж цей термін був нерозподіленим як предикат стверджувального судження. А це суперечить правилу стосовно крайнього терміна силогізму. Заперечним же більший засновок бути не може (за умови, що менший засновок є заперечним), оскільки це суперечить правилу засновків, згідно з яким із двох заперечних засновків не можна зробити ніякого висновку.
Обґрунтовуючи друге правило першої фігури, зазначимо, що суб'єкт більшого засновку повинен бути розподіленим, оскільки він виконує роль середнього терміна. Тому більший засновок не може бути частковим. -Щоб сказане було переконливим, треба згадати, по-перше, правило щодо середнього терміна силогізму (середній термін має бути розподіленим принаймні в одному із засновків) і, по-друге, перше правило першої фігури силогізму, наслідком дії якого є нерозподі-леність предиката меншого засновку як предиката стверджувального судження. Правила другої фігури:
1) один із засновків має бути заперечним;
2) більший засновок має

 
 

Цікаве

Загрузка...