WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛогіка → Управління запасами матеріалів на підприємстві - Контрольна робота

Управління запасами матеріалів на підприємстві - Контрольна робота

рівень поточного запасу у точці замовлення є незмінним: Sу = const і встановлюється рівним Sу = tу dc (7 · 50 = 350 од.).
Тривалість j-го циклу постачання визначається окремо на кожному циклі, тобто ТJз = varia, виходячи з часу упередження tу = const і інтервалу часу від початку j-го циклу постачання до точки замовлення Т2j, який в свою чергу визначається як Т2j = D2j/dj.
День точки замовлення на j-му циклі постачання визначається окремо на кожному циклі.
Зважаючи на велику кількість розрахунків показників руху запасів матеріалу в системі БСФЗ має сенс виконати їх у вигляді табл. 3.3.
Показники руху поточного запасу матеріалу в системі БСФЗ Таблиця 3.3
Показник I цикл II цикл III цикл IV цикл V цикл
Рівень потокового запасу на початку циклу, S потj 1000 1000 1210 895 1140
Максимальний запас у другому бункері, S 2j 650 650 860 545 790
Час витрачання запасу другого бункеру, T 2j 13,0 32,5 13,2 18,2 10,5
Тривалість циклу, Т зj 20,0 39,5 20,2 25,2 17,5
Витрати матеріалу за час упередження, D 1j 350 140 455 210 525
Витрати матеріалу за цикл, Dj 1000 790 1315 755 1315
Рівень потокового запасу на кінець циклу, S кj 0 210 -105 140 -175
Час до точки нуль-перетину поточного запасу, t oj 20,0 50,0 18,6 29,8 15,2
Для побудови графіка руху запасу (рис. 3.3) спочатку необхідно на основі відповідних показників табл. 3.3 скласти табл. 3.4.
Рівні поточного запасу матеріалу в системі БСФЗ Таблиця 3.4
Точки циклу Час від початку графіка, t S потІ S потІІ S потІІІ S потІV S потV
Початок І циклу 0 1000
Кінець І, початок ІІ циклу 20 0 1000
Кінець ІІ, початок ІІІ циклу 59,5 210 1210
Кінець ІІІ, початок ІV циклу 77,7 -105 895
Кінець ІV, початок V циклу 102,9 140 1140
Рис. 3.3. Рух запасу матеріалу у безперервній системі поповнення запасів з фіксованим обсягом замовлення, Qз = 1000 одиниць, tз = varia.
3.4. Безперервна система поповнення запасів із змінним обсягом замовлення
Функціонування безперервної системи поповнення запасів із змінним обсягом замовлення (БСЗЗ) характеризується наступним:
Обсяг замовлення на j-му циклі постачання визначається окремо на кожному циклі, тобто Qзj = varia, виходячи з нормативного максимального рівня поточного запасу, який є незмінним Sн= const (1000 од.), і споживання матеріалу за j-й цикл Dj.
Пороговий рівень поточного запасу у точці замовлення є незмінним Sу = const і встановлюється рівним Sу = tу dc (7 · 50 = 350 од.).
Тривалість j-го циклу постачання визначається окремо на кожному циклі, тобто ТJп = varia, виходячи з часу упередження tу = const і інтервалу часу від початку j-го циклу постачання до точки замовлення Т2j, який в свою чергу визначається як Т2j = D2j/dj.
День точки замовлення на j-му циклі постачання визначається окремо на кожному циклі.
Максимальний поточний запас у другому бункері є величина постійна
S2j = Sпj - Sу= Sн- Sу = const (1000 - 350 = 650 од.).
Аналогічно системі БСФЗ розрахунок показників і побудова графіків руху матеріалів (рис. 3.4) в системі БСЗЗ проводиться за допомогою табл. 3.5, 3.6. В табл. 3.5 на відміну від табл. 3.3 розраховувати максимальний запас у другому бункері немає необхідності, оскільки він незмінний, тому в табл. 3.5 відсутній відповідний рядок. Але водночас добавлений рядок розрахунку наступного обсягу замовлення.
Результати розрахунків наведені у табл. 3.5 і табл. 3.6 та показані на рис. 3.4.
Показники руху поточного запасу матеріалу в системі БСЗЗ Таблиця 3.5
Показник І цикл ІІ цикл ІІІ цикл ІV цикл V цикл
Рівень потокового запасу, S потj 1000 1000 1000 1000 1000
Час витрачання запасу другого бункеру, T 2j 13,0 32,5 10,0 21,7 8,7
Тривалість циклу, Т зj 20,0 39,5 17,0 28,7 15,7
Витрати матеріалу за час упередження, D 1j 350 140 455 210 525
Витрати матеріалу за цикл, Dj 1000 790 1105 860 1175
Рівень потокового запасу на кінець циклу, S кj 0 210 -105 140 -175
Обсяг замовлення у кінці циклу, Q зj 1000 790 1105 860 1175
Час до точки нуль-перетину поточного запасу, t oj 20,0 50,0 15,4 33,3 13,3
Рівні поточного запасу матеріалу в системі БСЗЗ Таблиця 3.6
Точки циклу Час від початку графіка, t S потІ S потІІ S потІІІ S потІV S потV
Початок І циклу 0 1000
Кінець І, початок ІІ циклу 20 0 1000
Кінець ІІ, початок ІІІ циклу 59,5 210 1000
Кінець ІІІ, початок ІV циклу 76,5 -105 1000
Кінець ІV, початок V циклу 105,2 140 1000
Кінець 5-го 102,9 -175
Рис. 3.4. Рух запасу матеріалу у безперервній системі поповнення запасів із змінним обсягом замовлення, Qз = varia, tз = varia.
3.5. Розрахунок обігових коштів та порівняння систем поповнення запасів
Для всіх систем, виходячи з розрахунків руху запасу матеріалу, які виконані в розділах 3.1-3.4, обчислимо суму обігових коштів, яка вкладена в запас матеріалу.
Загалом сума обігових коштів, яка вкладена в запас матеріалу , становить:
де Sc - середній загальний запас матеріалу в інтервалі часу усереднення Т; Рз - закупівельна ціна матеріалу ; Sпот.с - середній поточний запас матеріалу в інтервалі часу усереднення Т; Sстр - страховий запас матеріалу.
Середній поточний запас матеріалу Sпот.с розраховується за формулою:
, од.
Страховий запас матеріалу обчислюється як середнє пікових від'ємних значень поточного запасу Sпот(t) < 0, тобто
, од.
де Sjпот- - від'ємне значення поточного запасу; К - загальна кількість від'ємних значень поточного запасу.
Узагальнені розрахунки стосовно різних систем поповнення запасів наведені в табл. 3.7.
Порівняння систем Таблиця 3.7
Показник Система
ПСФЗ ПСЗЗ БСФЗ БСЗЗ
Середній поточний запас, S пот с 1287 742 568 564
Страховий запас, S стр 0 300 105 105
Середній загальний запас, S c 1287 1042 673 669
Вартість обігових коштів, ОК, грн. 36036 29172,5 18845,41 18736,58
ВИСНОВКИ
Під час розрахунку було визначено, що в одному випадку (матеріал ДМЗв) розраховане значення оптимальної закупівлі перевищує річну потребу матеріалу. Тому було розраховано загальні річні витрати на створення запасу: 1167 грн. відповідно.
Товар який найчастіше замовляється М625 - 12 замовлень на рік. Цей же товар має найбільшу питому вагу - 37,26 % та на найбільшу вартість 336 000 грн. Найменшу вартість має матеріал ДМЗв - 900 грн. і відповідно найменшу питому вагу 0,1 %. Загальна вартість всіх матеріалів - 901 756 грн.
При аналізі руху матеріалів та розрахунку обігових коштв було одержано наступні дані:
Середній поточний запас найменший для системи ПСФЗ - 968, а найбільший для системи БСЗЗ - 564.
Система ПСФЗ зовсім не має страхового запасу.
Загальний середній запас для системи БСФЗ є найменшим - 673, а для системи ПСФЗ найбільшим - 1287.
Вартість обігових коштів найменша для системи БСЗЗ -18 736,58 грн., а найбільша - 36036 грн. для системи ПСФЗ.
ЛІТЕРАТУРА
1.Корж М.А. Методичний посібник до виконання домашньої контрольної роботи "ЛОГІСТИКА" - К., 2006.

 
 

Цікаве

Загрузка...