WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛогіка → Управління запасами матеріалів на підприємстві - Контрольна робота

Управління запасами матеріалів на підприємстві - Контрольна робота

МАТЕРІАЛІВ
АВС-аналіз здійснюється в такій послідовності.
Виходячи з річної потреби Dі та обраної ціни Pзі по кожній позиції матеріалів обчислюємо вартість річної потреби матеріалів (добуток Dі та Pзі) і отримані результати заносимо у колонку "Вартість" табл. 2.1.
Приймаючи загальну суму вартості річної потреби по 12 позиціях матеріалів у колонці "Вартість" за 100% розраховуємо питому вагу кожної позиції матеріалів і результати заносимо у колонку "Питома вага" табл. 2.1.
Питома вага позицій матеріалів Таблиця 2.1
№ Шифр матеріалу D i Р зі Вартість D iP зі, грн Питома вага, %
1 М341 8000 5,4 43200 4,79
2 М625 12000 28 336000 37,26
3 ДМ3в 2000 0,45 900 0,10
4 MТ12 16000 0,69 11040 1,22
5 Iрт4 100000 0,19 19000 2,11
6 ДМ27 1200 3,93 4716 0,52
7 М365 400 69,5 27800 3,08
8 ПВ4м 3600 23,5 84600 9,38
9 MТ56 80000 0,35 28000 3,11
10 Iт42 20000 2,45 49000 5,43
11 М214 10 000 0,35 3500 0,39
12 М354 12000 24,5 294000 32,60
Загалом 901756 100,00
Виходячи з табл. 2.1 позиції матеріалів пересортуємо таким чином, щоб їх питома вага зменшувалась. Результати пересортування позицій табл. 2.1 наведено в табл. 2.2. Водночас розрахуємо відносну вартість у відсотках зростаючім підсумком. За заданими верхніми межами груп А (70%), В (95%), згідно із зростаючим підсумком виділимо групи матеріалів А, В та С.
АВС-класифікація позицій матеріалів Таблиця 2.2
№ Шифр матеріалу Вартість, грн Питома вага, % Зростаючий підсумок, % Група Система поповнення запасу
1 М625 336000 37,26 37,26 А БС33
2 М354 294000 32,60 69,86 А БСФ33
3 ПВ4м 84600 9,38 79,25 Б БСФ33
4 Іт42 49000 5,43 84,68 Б БСФ33
5 М341 43200 4,79 89,47 Б ПСЗЗ
6 МТ56 28000 3,11 92,57 Б ПСЗЗ
7 М365 27800 3,08 95,66 С ПСЗЗ
8 Ірт4 19000 2,11 97,76 С ПСФЗЗ
9 МТ12 11040 1,22 98,99 С ПСФЗЗ
10 ДМ27 4716 0,52 99,51 С ПСФЗЗ
11 М214 3500 0,39 99,90 С ПСФЗЗ
12 ДМЗв 900 0,10 100,00 С ПСФЗЗ
Загалом 901756 100
Результати розподілу матеріалів за ранжиром та за зростаючим підсумком (гістограма) за даними табл. 2.2 наведені на рис. 2.1.
а)
б)
Рис. 2.1. Розподіл позицій матеріалів за ранжиром (а) та гістограма вартості матеріалів (б)
3. АНАЛІЗ РУХУ ЗАПАСІВ МАТЕРІАЛІВ ТА РОЗРАХУНОК ОБІГОВИХ КОШТІВ У ЗАПАСАХ МАТЕРІАЛІВ
? ПСФЗ - періодична система поповнення запасів з фіксованим обсягом замовлення;
? ПСЗЗ - періодична система поповнення запасів із змінним обсягом замовлення;
? БСФЗ - безперервна система поповнення запасів з фіксованим обсягом замовлення;
? БСЗЗ - безперервна система поповнення запасів із змінним обсягом замовлення.
В подальшому для аналізу руху запасів матеріалу в різних системах поповнення запасів приймемо такі загальні показники для першого циклу постачання:
Тривалість першого циклу постачання
дн.
де - середньорічна кількість замовлень.
Денне споживання матеріалу протягом першого циклу постачання:
од./день.
Денне споживання матеріалу протягом другого циклу постачання:
од./день.
Денне споживання матеріалу протягом третього циклу постачання:
од./день.
Денне споживання матеріалу протягом четвертого циклу постачання:
од./день.
Денне споживання матеріалу протягом п'ятого циклу постачання:
од./день.
Нормативний максимальний рівень поточного запасу Sн приймається рівним середньорічному обсягу замовлення: Sн = Qз = 1000 од.
Рівень поточного запасу на початку першого циклу приймається рівним середньорічному обсягу замовлення: SпІ = Qз = 1000 од.
Пороговий рівень поточного запасу у точці замовлення на першому циклі постачання: SуІ = dс· tу = 50 · 7 = 350 од.
Споживання матеріалу за перший цикл: DІ = dІ ТІз = 50 · 20 = 1000 од.
Рівень поточного запасу наприкінці першого циклу:
SкI = SпI - DI = 1000 -1000 = 0 од.
Обсяг замовлення матеріалу на першому циклі: QзІ = Qз = 1000 од.
Рівень поточного запасу на початку другого циклу дорівнює:
SпІІ = SкI + QзІ = 0 + 1000 = 1000 од.
Інтервал часу від початку циклу до точки нуль-перетину поточного запасу становитиме tоІ = 50 дн. (нуль-перетину немає)
3.1. Періодична система поповнення запасів з фіксованим обсягом замовлення
Функціонування періодичної системи поповнення запасів з фіксованим обсягом замовлення (ПСФЗ) характеризується наступним:
Тривалість j-го циклу постачання є незмінним ТJз = Тз.с = const(20 дн.).
День точки замовлення на j-му циклі постачання є незмінним
tз j = Тj2 = Тjз - tу = const(20 - 7 = 13).
Обсяг замовлення на j-му циклі постачання є незмінним
Qзj = Qз = const(1000 од.)
Усі результати стосовно ПСФЗ наведено в табл. 3.1 та рис. 3.1.
Рівні поточного запасу матеріалу в системі ПСФЗ Таблиця 3.1
Точки циклу Час від початку графіка, t S потІ S потІІ S потІІІ S потІV S потV
Початок І циклу 0 1000
Кінець І, початок ІІ циклу 20 0 1000
Кінець ІІ, початок ІІІ циклу 40 600 1600
Кінець ІІІ, початок ІV циклу 60 300 1300
Кінець ІV, початок V циклу 80 700 1700
Час до точки нуль-перетину поточного запасу t oj 20,0 50,0 25 43 23
Рис. 3.1. Рух запасу матеріалу у періодичній системі поповнення запасів з фіксованим обсягом замовленням Qз = 1000 одиниць, tз = 20 днів.
3.2. Періодична система поповнення запасів із змінним обсягом замовлення
Функціонування періодичної системи поповнення запасів із змінним обсягом замовлення (ПСЗЗ) характеризується наступним:
Тривалість j-го циклу постачання є незмінним ТJз = Тз.с = const(20 дн.).
День точки замовлення на j-му циклі постачання є незмінним tз j = Тj2 = Тjз - tу = const(20 - 7 = 13 день).
На відміну від системи ПСФЗ обсяг замовлення на j-му циклі постачання визначається окремо на кожному циклі, тобто Qзj = varia, виходячи з нормативного максимального рівня поточного запасу, який є незмінним Sн= const (1000 од.), і споживання матеріалу за j-й цикл Dj. Усі результати стосовно ПСЗЗ наведено в табл. 3.2 та рис. 3.2.
Рівні поточного запасу матеріалу в системі ПСФЗ Таблиця 3.2
Точки циклу Обсяг замовлення Q зІ Час від початку графіка, t S потІ S потІІ S потІІІ S потІV S потV
Початок І циклу 0 1000
Кінець І, початок ІІ циклу 1000 20 0 1000
Кінець ІІ, початок ІІІ циклу 400 40 600 1000
Кінець ІІІ, початок ІV циклу 1300 60 -300 1000
Кінець ІV, початок V циклу 600 80 400 1000
Кінець V, початок VI циклу 100
Час до точки нуль-перетину поточного запасу t oj 20,0 50,0 15,4 33,3
Рис. 3.2. Рух запасу матеріалу у періодичній системі поповнення запасів із змінним обсягом замовлення, Qз = varia, tз = 20 днів.
3.3. Безперервна система поповнення запасів з фіксованим обсягом замовлення
Функціонування безперервної системи поповнення запасів з фіксованим обсягом замовлення (БСФЗ) характеризується наступним:
Обсяг замовлення на j-му циклі постачання є незмінним:
Qзj = Qз = const(1000 од.).
Пороговий

 
 

Цікаве

Загрузка...