WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛогіка → Логістичні системи, що діють в сфері виробництва, Функція відділу управління матеріалами. - Контрольна робота

Логістичні системи, що діють в сфері виробництва, Функція відділу управління матеріалами. - Контрольна робота

конкурентоспроможність. Тому повністю налагоджена логістична система не повинна мати надлишкових запасів. У ній існує надійний контроль з тим, щоб забезпечити мінімально можливий рівень запасів. Запас поділяється на поточний, підготовчий та страховий.
Поточний запас призначається для забезпечення нормального ходу виробничого процесу у зв'язку з неспівпаданням термінів надходження матеріальних ресурсів від постачальників з ритмом їх виробничого використання.
Підготовчий запас призначається для забезпечення виробництва в тих випадках, коли матеріальні ресурси, що надходять, повинні бути підготовлені до виробничого споживання.
Страховий запас призначається для забезпечення виробництва матеріальними ресурсами, коли інші види запасу вичерпані.
В цілому на формування політики запасів впливають п'ять основних факторів:
- кількість покупців;
- характеристики товарного асортименту;
- робота транспорту;
- станвиробництва;
- дії конкурентів.
Логістична система націлена на постійне зниження запасів за умови, коли підтримується потрібний рівень якості сервісу.
Склади і упакування. Склади - вічний супутник запасів. Вони завжди знаходяться в логістичній системі, коли в ній створюються запаси. Це спеціальна споруда, призначена для їх утримання. Як і запаси, склади неминуче збільшують витрати на зберігання. Розміщення і розпланування, комунікація, транспорт, запаси- це чотири центральні структуроутворюючі компоненти логістичної системи. Заключна ланка її проектування- склади і упакування. Склади повинні бути вдало розташовані та раціонально розплановані і через комунікацію й транспорт підключені відповідно до інформаційного та матеріального потоків. І нарешті, там в упакуванні містяться запаси. По суті будь- який склад являє собою мінілогістичну систему. Оскільки на підприємстві функціонує кілька складів, то витрати на зберігання продукції становлять значну частку логістичних (загальних) витрат- важливої складової частини собівартості.
Склади матеріальних запасів належать до вузлів логістичної системи, за умови якщо внаслідок цього зростає обсяг продаж чи зменшуються логістичні витрати. Рішення про їх включення слід обґрунтувати поліпшенням сервісу чи наданням інших конкурентних переваг.
Підприємство може мати власні компоненти логістичної системи, а може включати до неї відповідні компоненти інших підприємств.
2. Функція відділу управління матеріалами.
У рамках відділу управління матеріалами (materials management departаment) об'єднуються операції, що пов'язані з переміщенням та зберіганням товарно- матеріальних цінностей і виконуються в "економічному просторі" між постачальниками і крайньою межею виробничого процесу- зберіганням готової продукції на складі збуту підприємства.
Відділи управління матеріалами знайшли широке розповсюдження в провідних корпораціях, у багатьох галузях промисловості.
Перед керівниками відділів управління матеріалами ставилось завдання організувати раціональну систему закупівель, транспортування, складування, координації планів постачання та виробництва. Націлена на попит реактивна закупівля змінила рутинну процедуру складання довгострокових планів постачання.
Економічний ефект від використання новації проявився в зменшенні запасів у середньому на 20- 40%.
Відділ управління матеріалами- це організаційний механізм зниження витрат, що виникають на етапах постачання і виробництва.
Планування потреби в матеріалах полягає у визначенні обсягу сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, необхідних для випуску готової продукції згідно з планом виробництва. Акцент робиться на точному визначенні потреби виробництва в предметах постачання при мінімізації відповідних запасів. У цілому виробничі потреби залежать від попиту на готову продукцію і ґрунтуються на плані виробництва. Отже, план матеріального постачання містить інформацію про мінімальну кількість усіх предметів закупівлі, які потрібні для виконання плану виробництва в розрізі постачальників.
1. Логістичні системи, що діють в сфері виробництва.
2. Функція відділу управління матеріалами.
3. Задачи.
4. Література.
Література.
1. Окландер М. А., Хромов О. П. Промислова логістика: Навчальний посібник- Київ: Центр навчальної літератури, 2004.
2. Глогусь О. Логістика: Навч. Посібник.- Тернопіль: Економічна думка, 1998.
3. Кальченко А. Г. Основи логістики: Навч. Посібник- К.: Товариство "Знання", 1999.
Задача 1.
Економічний розмір замовлення визначається за формулою:
,
де EOQ- економічний розмір замовлення, од.;
З- витрати виконання замовлення, грн..;
Сі- закупівельна ціна одиниці товару, грн..;
S- річний обсяг продаж, од.;
U- частка витрат зберігання в ціні одиниці товару.
Знайдемо економічний розмір замовлення за таких умов. Згідно даних обліку вартість подання одного замовлення складає 200 гр., річна потреба в комплектуючому виробі- 1550 шт., ціна одиниці комплектуючого виробу- 560 гр., вартість зберігання комплектуючого виробу на складі дорівнює 20% його ціни. Визначити оптимальний розмір замовлення на комплектуючий виріб.
Тоді економічний розмір замовлення буде дорівнювати:
одиниць.
Щоб уникнути дефіциту комплектуючого виробу, можна округлити оптимальний розмір замовлення у більшу сторону. Таким чином, оптимальний розмір замовлення на комплектуючий вибір складатиме 75 шт.
Отже, протягом року потрібно розмістити 21 (1550/75) замовлення.
Задача 2.
Розрахунок рівня логістичної обслуговування виконують за такою формулою:
де ?- рівень логістичного обслуговування;
М- кількісна оцінка теоретично можливого обсягу логістичного сервісу;
м- кількісна оцінка фактично наданого обсягу логістичного сервісу.
Підприємство роздрібної торгівлі реалізує комплектуючи до комп'ютерів "Toshiba". Загальна номенклатура комплектуючих до комп'ютерів даної марки нараховує 20 видів, з яких на підприємстві постійно наявні 10 видів. Рівень сервісу підприємства

 
 

Цікаве

Загрузка...