WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛогіка → Внутрішньовиробнича логістика. Взаємозв’язок системи МРП і „Канбан”. - Контрольна робота

Внутрішньовиробнича логістика. Взаємозв’язок системи МРП і „Канбан”. - Контрольна робота

цеху - постачальника. Обсяг і номенклатуру матеріалів внутрішньозаводські споживачі встановлюють самостійно і замовляють потрібні ресурси за допомогою карток.
Аналіз свідчить, що завдяки системі "Канбан" виробничі запаси на підприємствах скорочуються на 50%, збутові - на 10% при значному прискоренні обороту коштів.
Операційна система "Канбан" належить до розряду "тягнучих". Її сутність у тому, що на кожну дільницю виробництва постачається тільки така кількість деталей та вузлів, яка необхідна для своєчасного випуску готової продукції.
Засобом передачі замовлення на поставку є картки, що циркулюють на підприємстві і між ним та контрагентами. Графік виробництва має тільки збиральний конвеєр, який за допомогою карток "розкручує клубокінформації" у зворотній бік. Покупець готової продукції (і потім кожна наступна в технологічному ланцюгу дільниця) диктує асортиментну програму попередній, яка дізнається про своє завдання, коли з подальшої надходить оформлене в картці замовлення. Таким чином, оперативно - календарний план матеріального потоку формується рухом карток, забезпечуючи поставку "точно вчасно". Необхідні матеріали і товари в необхідній кількості в потрібний час "витягуються" в необхідне місце робітниками, що знаходяться на подальших ділянках виробничого процесу. В результаті готові вироби надходять до моменту продажу, комплектувальні вузли - до моменту збирання готових виробів, деталі - до моменту збирання комплектувальних вузлів, сировина і матеріали - до моменту виготовлення деталей. Разом з тим фахівці зазначають, що відсутність страхових запасів у разі порушень постачальниками договірних зобов'язань часто призводить до зупинок виробничого процесу. Тому більшість неяпонських фірм працюють, не керуючись концепцією "0 запасу" (нульового запасу).
Система "МРП" (Material Requirements planning), являє собою поєднання виробництва з постачанням. Основу системи становлять розрахунки потреби в матеріалах, деталях і вузлах на різних стадіях виробничого процесу.
У загальному вигляді чиста потреба (Ср) являє собою таке:
Ср = З - Z = (P1 + P2) - (Z1 -Z2),
де Р- загальна потреба, що складається з Р1- повної потреби та Р2- зарезервованої потреби;
Z- існуючі в наявності запаси, у тому числі Z1- заділ на робочих місцях, Z2- планова кількість виготовлених одиниць.
Переміщення матеріальних ресурсів розраховується в просторі й часі відповідно до запланованих потреб наступної виробничої стадії, але здійснюється, незважаючи на фактичний попит, у деталях чи вузлах, що є суттєвим недоліком. Проте система МРП дає змогу зменшити запаси, прискорити їх зберігання, скоротити кількість випадків простоювання цехів та дільниць внаслідок несвоєчасного або неповного постачання.
Операційна система МРП відноситься до розряду "штовхаючих". Це комп'ютеризований метод визначення потреби в матеріалах на різних стадіях виробничого процесу.
На основі файлу фізичного розподілу формуються відповідно файли виробництва і постачання. Рух матеріальних ресурсів розраховано в просторі й часі точно на потреби наступної стадії. Згідно з планом необхідні матеріали "виштовхуються" робітниками, що знаходяться на попередніх етапах виробничого процесу, і надходять на наступні процеси, В необхідній кількості в потрібний час в потрібне місце незалежно від того, чи потрібні вони там у такій кількості в даний час.
Система МРП широко застосовується в комбінації з системою "Канбан" на відомих японських фірмах "Ямаха" і "Мітсубіші".
Комбінована операційна система "Канбан- МРП" повинна синтезувати переваги та нівелювати недоліки обох систем. Перевагою є відсутність запасів, а недоліком - наявність страхових запасів.
При цьому МРП використовується для планування матеріального потоку, а "Канбан"- для його оперативного контролю і регулювання.
Література.
1. Окландер М. А., Хромов О. П. Промислова логістика: Навчальний посібник- Київ: Центр навчальної літератури, 2004.
2. Кальченко А. Г. Логістика. - К.: КНЕУ, 2003.
3. Пономарьова Ю. В. Логістика: Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2003.
Задача 1.
Підприємство закуповує деталі за ціною 25 грн. за одиницю, річна потреба в деталях складає 4800 шт., витрати на зберігання однієї деталі складають 5 грн., витрати на організацію одного замовлення - 100 грн.
Знайдемо економічний розмір замовлення:
Таким чином, економічний розмір замовлення складатиме 439 деталей, а кількість замовлень у рік 11(4800/439).
Врахуємо систему знижок
Система знижок, які надає постачальник
Обсяг замовлення, од. Ціна за одиницю, грн..
0-5000 25,0
500-1000 24,8
1000 і більше 24,7
Визначимо сумарні річні витрати
Розрахунок сумарних річних витрат для різних обсягів замовлень
Витрати, грн.. Обсяг замовлення, од.
400 500 1000
На організацію замовлень 11*100=1100 4800/500*100=960 4800/1000*100=480
На зберігання одного замовлення 400*5=2000 500*5=2500 1000*5=5000
На придбання запасів для річної потреби 25*4800=120000 24,8*4800=119040 24,7*4800=118560
Загальні витрати 123100 122500 124040
Як показують розрахунки, найкращим буде другий варіант (обсяг замовлення 500 од.), який забезпечує найменші річні сумарні витрати.
Задача 2.
Координати центру ваги вантажних потоків (Х склад, Yсклад), тобто точки, у якій може бути розташований розподільчий склад, визначається за формулами:
;
;
де Ві - вантажообіг і-го споживача;
Хі, Уі - координати і-го споживача;
N - кількість споживачів
На території району розташовано 8 магазинів, які торгують продовольчими товарами, їх координати (у прямокутній системі координат), а також місячний вантажообіг наведено в таблиці:
Вантажообіг і координати магазинів, які обслуговуються
№ магазину Координата Х, км Координата Y, км Товарообіг, т/міс.
1 10 10 15
2 23 41 10
3 48 59 20
4 36 27 5
5 60 34 10
6 67 20 20
7 81 29 45
8 106 45 30
На основі вихідних даних знайдемо координати точки (Хсклад, Yсклад), в околі якої рекомендовано організувати роботу розподільчого складу. Відповідно до розглянутого методу координати розподільчого складу становитимуть:

 
 

Цікаве

Загрузка...