WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛогіка → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

і відношення CR1Д то можливо, відношення R і R1 аналогічні одне одному.
0 0
53. Доведення - логічний процес обгрунтування істиності будь-якого висловлювання за допомогою певних істинних висловлювань. Спростування - логічний процес обгрунтування хибності будь-якого висловлювання. Термін доведення вживають у таких значеннях а) як процес здобуття істинного знання б) обгрунтування висловлювання на істиність за допомогою аргументів в)як засіб переконання. Доведення і спростування складаються з 3ох частин: тези, аргументів, демонстрації. Теза - висловлювання істиність або хибність якого треба довести. Аргументи - істинні висловлювання з яких з логічною необхідністю виводиться теза. Сукупність аргументів - аргументація. Демонстрація - це логічний зв'язок між тезою і аргументом. Демонстр має форму умовиводу - дедуктивного, індуктивного, за аналогією.
0 0
54. Аксіомою в логіці називають а) вихідне положення певної дедуктивної теорії (математичної, логічної…), б) загальнозначиму формулу або завжди істинну формулу в межах певної формальної системи в) певне конкретне висловлювання про предмети та явища обєктивного світу яке є самоочевидним або доведеним на істинність.
0 0
55. Основним аргументом в змістовому доведенні і спростуванні є факти. Факт - це подія, явище, процес, які мали, або мають місце в дійсності. У науці факти - це знання про явища, процеси, дії, події, здобуті в процесі наукового пізнання. Основні вимоги до логіки фактів - 1. точність і достовірність фактів, що підтверджуються посиланнями на їхнє джерело. У кожній науці існують свої джерела фактів, 2. факти повинні мати доказову силу. Для цього треба брати їх у всій сукупності, 3. щоб виконати попередню вимогу, слід зважити на конкретні обставини, в яких ці факти відбуваються, 4. У сукупності фактів, які стосуються певного предмету доведення, слід брати до уваги і суперечливі факти.
0 0
56. Види доведення. У логічній теорії доведення поділяють на прямі непрямі. Пряме - доведення в процесі якого теза логічно випливає з певних фргументів. Воно може бути побудоване у формі безпосереднього умовиводу, опосередкованого умовиводу. Непряме - доведення в якому безпосередньо доводять на тезу, а її заперечення - антитезу. За допомогою доведення встановлюють хибність антитези. Непряме доведення має 2 різновиди - доказ від супротивного і доказ методом виключення.
0 0
57. Способи спростування. Спростувати можна тезу, аргументи, демонстрацію. Спростування якправило здійснюється в логічній формі критики. Критика - це раціональна характеристика обєкта на підставі аналізу його властивостей і відношень з іншими обєктами. Залежно від ступеня відповідності аналітичної характеристики обєкта, обєктивну (адекватну) і субєктивну (неадекв). Критика у процесі здійснення процедури доведення спрямована на зруйнування його складових частин: тези, аргументів, демонстрації. Критика тези - означає його спростування. Теза спростовується за допомогою аргументів. Критика аргументів - у процесі спростування аргументів треба довести, що дані аргументи є хибними. Критика демонстрації - спростування демонстрації можливе за допомогою виявлення логічної помилки в умовиводі.
0 0
58. Правила довед і спростув. Існують спец правила щодо тези, аргументів і демонстрації. Правила щодо тези - теза повинна бути сформульована чітко і визначено, вона повинна повинна залишатися незмінною, не повинна бути внутрішньо суперечливою, тезою не повинно бути висловлювання очевидне. Помилки при порушенні - 1) підміна тези, повна або часткоа 2) аргумент до людини 3) аргумент до публіки. Правила щодо аргументів - аргумент повинен бути істеним, доведеним незалежно від тези, достатнім для обгрунтування даної тези. Помилки - 1) помилка хибної підстави 2) недоведеної підстави 3) коло в доведенні 4) аргумент до незнання. Правила щодо демонстрації - оскільки доведення і спростування за своєю логічною формою є умовиводом, то в процесі доведення і спростування необхідно дотримуватися правил дедукції, індукції, аналогії. Основна помилка називається "не слідує…" "не випливає…" яка означає відсутність необхідного логічного звязку між аргументами і тезою.
0 0
59. Термін парадокс у широкому значенні розуміють певне твердження яке різко розходиться з загальноприйнятими, стійкими поглядами, звичайною точкою зору. У вузькому значенні розуміють як два суперечливих один-одному висловлювання для кожного з них існують переконливі аргументи, або дві альтернативи. Парадокси у широкому значенні слова поділяються на логічні та парадокси неточних імен. Суто логічні це парадокси які виникають у процесі розвитку формальної логіки і які свідчать про обєктивні труднощі, що виникають на певних етапах розвитку її теоретичних основ "Протагор і Еватл". Парадокси неточних імен виникають тоді коли люди в певних ситуаціях застосовують неточні поняття (Куча ти Лисий). У вузькому значенні за Рамсеєм вони поділ на часто логічні та семантичні.
0 0
60. Термін парадокс у широкому значенні розуміють певне твердження яке різко розходиться з загальноприйнятими, стійкими поглядами, звичайною точкою зору. У вузькому значенні розуміють як два суперечливих один-одному висловлювання для кожного з них існують переконливі аргументи, або дві альтернативи. Парадокси у широкому значенні слова поділяються на логічні та парадокси неточних імен. Суто логічні це парадокси які виникають у процесі розвитку формальної логіки і які свідчать про обєктивні труднощі, що виникають на певних етапах розвитку її теоретичних основ "Протагор і Еватл". Парадокси неточних імен виникають тоді коли люди в певних ситуаціях застосовують неточні поняття (Куча ти Лисий). У вузькому значенні за Рамсеєм вони поділ на часто логічні та семантичні.
0 0
63. Суперечкою називається процес обміну думками при обговоренні та пошуку рішень окремих невирішених питань, аргументоване відстоювання свого особистого погляду і спростування протилежної точки зору. Різновиди суперечки: Дискусія - це обговорення різними особами якоїсь невирішеної проблеми, невирішеного питання з метою досягнення згоди між особами щодо цієї проблеми із загальновизнаними засобами, Полеміка відрізняється від дискусії метою і засобами. Мета - не досягнення згоди, а перемого над іншою стороною, а засоби не мають бути настількинейтральними. Структурними частинами суперечки є: 1) Предмет обговорення, 2)мета обговор, 3)Метод аргументації та доведення.
0 0
65. Суперечкою називається процес обміну думками при обговоренні та пошуку рішень окремих невирішених питань, аргументоване відстоювання свого особистого погляду і спростування протилежної точки зору. До некоректних прийомів відносять тактичні викрути, різноманітні хитрощі. В логіці їх називають софістичними прийомами. Софізм - це навмисно хибний розсуд або висновок. Паралогізм ненавмисно хибний розсуд або висновок. Паралогізм і софізм можна назвати логічними помилками що їх роблять люди в суперечках свідомо або несвідомо.

 
 

Цікаве

Загрузка...