WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛогіка → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

явищами обєктивного світу) та логічне (закон виражає певні відношення між висловлюваннями, які скажемо не повязані між собою за змістом, а головними є ф-ції істиності чи хибності цих висловлювань)
0 0
45. Поняття логічного слідування. Висновок з вихідних засновків здобувають за принципом логічного слідування. Він є системою логічних законів, дотримуючись яких можна набути нові знання на підставі попередніх. Засновки умовиводу відповідно назив підставою, висновок - наслідком, а закони логіки - обгрунтуванням умовиводу. З принципу логічного слідування випливає дуже важливиц результат: якшо вихідні висловлювання істинні, то й нове висловлювання буде істинним, а якшо хибні то й висновок буде хибним. Це положення назив аксіомою умовиводу.
0 0
46. Умовивід - така форма мислення, за допомогою якої на підставі одного або кількох відомих висловлювань виводять нове висловлювання. Поняття логічного слідування. Висновок з вихідних засновків здобувають за принципом логічного слідування. Він є системою логічних законів, дотримуючись яких можна набути нові знання на підставі попередніх. Засновки умовиводу відповідно назив підставою, висновок - наслідком, а закони логіки - обгрунтуванням умовиводу. Умовивід складається із засновків (вихідні висловлювання), висновку (нове висловл, яке логічно виводиться із засновків) і правил виводу (наявність логічного звязку між засновками і можливість на його підставі роти висновки). Процес переходу від засновків до висновків назив виводом.
0 0
47. Ймовірнісним назив такий умовивід в якому висновок із засновків слідує лише з певною долею ймовірності, тобто на підставі певного засновку можна зробити декілька припущень. Схема "З А можливо слідує В". Ці висновки робляться на підставі висловлювань, які можна інтерпретувати або з яких можна виводити декілька висловлюваню. Дедуктивний (необхідний) умовивід - це логічно необхідний висновок. У більш широкому значенні під дидукцією розуиміють умовивід, в якому розвиток думки йде від загального знання до часткового, або до одиничного. Загальним знанням є певні теоретичні висловлювання. Головна особливість особливість - відношення між вихідними засновками і висновками є необхідним, тобто з даних засновків з логічною необхідністю можна зробити один єдиний висновок тоді і тільки тоді.
0 0
48. Дедуктивний (необхідний) умовивід - це логічно необхідний висновок. У більш широкому значенні під дидукцією розуиміють умовивід, в якому розвиток думки йде від загального знання до часткового, або до одиничного. Загальним знанням є певні теоретичні висловлювання. Головна особливість особливість - відношення між вихідними засновками і висновками є необхідним, тобто з даних засновків з логічною необхідністю можна зробити один єдиний висновок тоді і тільки тоді, коли висловлювання повязані між собою за змістом. У сучасній логіці розрізняють умовиводи логіки висловлювань (тобто дедукт висновки які зроблені на підставі логічних звязків між складними висловлюваннями) й умовиводи логіки предикатів (дедуктивні висновки що залежать від субєктивно-предикатної структури висловлювань.
0 0
49. Категоричний силогізм - це такий дедуктивний умовивід засновки і висновки якого є простими категоричними висловлюваннями. Він буває простим (2 засновки і висновок) і складним, скороченим і складноскороченим. Правила термінів - 1. у простому категор силогізмі повинно бути 3 терміна, 2. середній термін повине бути розподілений хоча б в одному з засновків, тобто взятий у повному обсязі 3. крайній термін, який не розподілений у засновках, не може бути розподіленим у висновку. Правила засновків - 1. з двох засновків категоричного силогізму хоча б один повинен бути стверджувальним висловлюванням, 2. якщо один із засновків заперечне висловлювання то і висновок повинен бути заперечним, 3. хоча б один із засновків силогізму повинен бути загальним висловлюванням, 4. якщо один із засновків часткове висловлювання, то і висновок повинен бути частковим висловлюванням. Помилки: почетверіння терміна, з 2ох часткових висловлювань випливає загальний висновок, з 2ох заперечних засновків випливає стверджувальний висновок.
0 0
50. Поняття ймовірність виражає особливий тип звязку в природніх і соціальних системах з великою кількістю елементів, коли поведінка цих елементів є невизначеною, тобто є варіантною.Також це поняття визначає можливість появи події А за певних умов. Є два види ймовірності: обєктивна (характеризує можливість появи якоїсь події за певних умов) і субєктивна (характеризує особисту переконливість людини х у появі якоїсь події у визначенні ступеня можливості здійснення якоїсь дії). Ймовірносні умовиводи поділяють на індукції та аналогії. Індукція це ймовірний, правдоподібний висновок. Індукцію поділяють на повну (індуктивний умовивід, коли висновок про який-небудь клас предметів чи явищ у цілому здобувають на підставі переліку всіх елементів даного класу) і неповну (індуктивний умовивід, коли загальний висновок про будь-який клас предметів чи явищ вцілому здобувають на підставі частини фактів аба елементів)(популярна, статистична, наукова). Аналогія це такий умовивід, в якому висновок про належність предмета чи класу предметів до певної ознакиздобуваються на підставі схожості цього предмета чи класу з іншими предметом чи класом. Аналогія властивостей, аналогія відношень.
0 0
51. Індукція це ймовірний, правдоподібний висновок. В більш широкому значенні під індукцією розуміють умовивід в якому думка рухається від одиничного до часткового і навпаки. Індукцію поділяють на повну (індуктивний умовивід коли висновок про який-небудь клас предметів чи явищ уцілому здобувають на підставі переліку всіх елементів даного класу) і неповну (індуктивний умовивід, коли загальний висновок про будь-який клас предметів чи явищ вцілому здобувають на підставі частини фактів аба елементів цього класу). Різновиди неповної: Популярна - індукція через простий перелікоднотипних предметів, явищ, ситуацій за відсутності суперечливих випадків. Статистична - індуктичний умовивід, коли висновок про будь-який клас предметів і явищ здобувають на підставі інформації про частоту розподілу певної властивості чи ознаки для даного класу. Наукова - коли висновок про цілий клас явищ, однорідних предметів одержують на підставі знання необхідних і суттєвих ознак.
0 0
52. Аналогія - це такий умовивід в якому висновок про належність предмета чи класу предметів допевної ознаки здобувають на підставі схожості цього предмета чи класу з іншим предметом чи класом. За характером інформації яку дає висновок за аналогією, розрізняють аналогію властивостей і відношень. Аналогія властивостей - це такий умовивід, в якому обєктом схожості є два предмета і певна ознака переноситься з одного предмета на інший. Будується за схемою А (а, б, в, с, …р) В (а, б, в, …р). Аналогія відношень - це такий умовивід, в якому обєктом схожості є відношеня між двома парами предметів і перенос властивостей цих відношень з однієї пари предметів на іншу. Будується: якшо є відношення АRВ

 
 

Цікаве

Загрузка...