WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛогіка → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

висловлювання що входять до неї мають однакове значення. "Поведінка людини є злочинною тоді і тільки тоді коли вона містить ознаки вказані в крим кодексі.
0 0
35. Заперечення - складне висловлювання яке виражене за допомогою слів "ні" "неправда що…" "неправильно що…". Якщо вихідне висловл буде хибним, то його заперечне буде істинним. "Держава існувала незавжди. Неправильно що держ існувала завжди"
0 0
36. У загальній логіці термін предикат означає властивість яка приписується (чи заперечується) предмету думки і символічно познач знаком Р. Предикати як логічні функції висловлювань поділяються на одномісні та багатомісні. Одномісні предикати виражають властивості притаманні обєкту (елементу, класу), Багатомісні предикати виражають відношення між двома і більше субєктами думок. Багатомісні предикати поділяються на двомісний, тримісний… Двомісний предикат семантично виражається словами: більше, менше, вивчає, думає, працює… Тримісний предикати семантично виражається словами "між", "знаходиться між"… і означає логічну ф-цію висловлювання між трьома змінними х, у, z.
0 0
37. З логічної точки зору запитання - це висловлювання про те, що певний субєкт, користувач мовою хоче знати істинносне значення деякого висловлювання. Запитання склад з 2-ох частин - шуканої і основної. Шекана част виражається запитальними словами із знаком питання, а основна - у вигляді деякого неповного, невизначеного висловлювання. "На чому (шукана) заснована законність Укр(основна)" Відповідь це висловлювання, яке викликане запитанням і вже має значення істиності або хибності. Види - коректно і некоректно поставлені, уточнюючі і доповнюючі, прасті і складні, осмислені і неосмислені. Види відповідей - істинні і хибні (визнач за гносеологічною характеристикою), прямі і непрямі (пряма - це висловл яке безпосередньо дає ствердж відповідь на шукану част запитання, непряма - це заперечення прямої відпов або несуперечливе висловл, з якого слідує істинність твердження.), короткі і великі (так, ні або реченя), повні і неповні (визнач за обсягом інформації яка міститься у відповіді)
0 0
38. Формулюючи запитання потрібно дотримуватися таких правил: 1) запитання повинно бути ясно, чітко і точно сформульоване 2) передумови запитання повинні бути істиними 3) запитання повинні відповідати вимогам тієї мови, якою вони формулюються. Дотримання цих правил ставлять осмислені, коректні запитання, а порушення - некоректні, беззмістові, вигадані запит. Найбільш поширені логічні помилки - 1. неточність, двозначність, невизначеність запитання, коли із контексту даного запит неясно, про який конкретний предмет йдеться. 2. запитання і відповіді внутрішньо суперечливі. 3. в складн запит відразу формулюється декілька різних за смислом запитань (так, ні непідходить) 4. Відповідь не на поставлене запитання. Ця помилка виникає при порушенні закону тотожності. 5. відповідь може бути занадто шорокою або занадто вузькою.
0 0
39. Закон логіки виражає суттєві, необхідні, стійкі звязки між думками, що повторюються. У загальній логіці правильним назив мислення на підставі якого людина має змогу небувати обєктивно-істинних знань про світ. Основні риси правильного мислення такі: визначеність думки, послідовність, несуперечність у міркуваннях, обгрунтованість висунутих положень. У сучасній символічній логіці логічний закон має значення - формальний вираз або офрмулу, який містить у собі логічні постійні та змінні і який є істинним у будь-якій непорожній предметній галузі. У сучасній логіці розрізняють 3 види формул - тотжньо-істинна (завжди істина), тотожньо-хибна (завжди хибна), нейтральна (і то і інше). Сучасна логіка розглядає логічний закон як елемент певної формально-логічної системи. Отже у сучасній логіці логічний закон використ. У таких значеннях: а)я принципи логіки, що говорять про висловлювання та та їх значення істиності, б)як завжди істинні формули.
0 0
40. Закон тотожності - у процесі розсудів про будь-який предмет цей предмет повинен залишатися тотожнім самий собі. Символічно цей закон виражаєть формолою АєА. Розрізняють: тотожність значення слів (різні імена виражають одне і теж поняття або означають одне і теж за смислом), тотожність референтів (два імені мають одне і теж предметне значення), тотожність висловлювань (два речення в яких містяться різні імена, які виконують ф-цію позначення і виразу думок мають один і той самий зміст). При порушенні цього закону виникають такі помилки: змішання юридичних термінів, субєктивне перекручення змісту юридичних понять, використ юрид термінів у неюрид значенні і навпаки, підміна тези в доведенні і спростуванні, в публічних виступах допускається помилка "виступ не по питанню" "відхід від обговорюваної теми" і т.п.
0 0
41. Закон несуперечності - не можуть бути віодночас істинними 2 суперечливих висловлювання - стверджувальне і суперечне про один і той же предмет, в одному й тому же відношенні. Суперечність за Арістотелем, є одночасним ствердженням (А) і його запереч (не-А). Суперечності які виникають у процесі мислення людей на змістовному рівні поділяють на явні (це два суперечливих висловлювання одне з яких шось стверджує а інше це заперечує) і неявні (містться в сукупності висловлювань, з якої можна виділити 2, одне з яких заперечує інше.
0 0
42. Закон несуперечності - не можуть бути віодночас істинними 2 суперечливих висловлювання - стверджувальне і суперечне про один і той же предмет, в одному й тому же відношенні. Суперечність за Арістотелем, є одночасним ствердженням (А) і його запереч (не-А). Суперечності які виникають у процесі мислення людей на змістовному рівні поділяють на явні (це два суперечливих висловлювання одне з яких шось стверджує а інше це заперечує) і неявні (містться в сукупності висловлювань, з якої можна виділити 2, одне з яких заперечує інше. Порушення закону веде до плутанини в думках, до непослідовності в міркуваннях, тому значення цього закону полягає в тому, що він допомагає виявити і усунути суперечності в міркуваннях, привчає до послідовного викладу думок.
0 0
43. Закон виключеного третього - два суперечних висловлювання про один і той же предмет не можуть бути водночас істиними або водночас хибними: одне з них істинне, а інше хибне, третього не дано. На підставі закону виключеного третього будуються альтернативні висловлювання, одне з яких є істинним. За "логічним квадратом" цей закон застосовується до висловлювань які знаходяться у відношеннях контрадиктності за схемою "усі SєP" "деякі S не є Р" "Жодне S не є P".
0 0
44. Закон достатньої підстави - щоби бути істинною, будь-яка думка повинна повинна обгрунтовуватись іншими думками, істиність яких уже доведена або самоочевидна. Формула даного закону - В->А (А є тому що є В). Даний закон вимагає: недостатньо висловити якусь думку - її потрібно обгрунтувати, щоб зробити істинно. Закон достатньої підстави має 2 значення : змістове (закон виражає певні звязки між думками які відображають різноманітні звязки і відношення між предметами та

 
 

Цікаве

Загрузка...