WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛогіка → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

ознаки) і непорівняні (непорівнюються). Порівняні поділяються в свою чергу на сумісні (обсяги яких частково або повністю збігаються) і несумісні (обсяги яких не містить спільних елементів). Відношення між обсягами понять у традиційній логіці графічно зображується колами Ейлера. Відношення рівнозначності - між поняттями які мають один і той же зміст. Відношення перехрещення - мають деяку загальну (спільну) частину своїх обсягів. Відношення підпорядкування - обсяг першого з яких повністю входить в обсяг другого. Віднош співпідпорядкованості, протилежності, суперечності.
0 0
23. Обмеження поняття - це логічна операція, за допомогою якої відбувається перехід від родового до видового поняття. Межею обмеження є одиничне поняття, яке відображає якийсь реальни предмет, явище, їх властивість. Узагальнення поняття - це логічна операція за допомогою якої відбувається перехід від видового поняття до родового. Межею узагальнення є найбільш широкі за обсягом поняття.
0 0
24. Поділом називається логічна операція за допомогою якої певний клас поділяється або розчленовується на підкласи, що являють собою види предметів, які відносяться до даного класу. Перше правило - поділ повинен здійснюватись на одній, чітко визначеній підставі. Друге правило - поділ повинен бути співмірним. Третє правило - добуті при поділі поняття повинні бути попарно несумісні. Четверте правило - поділ повинен бути безперервним - тобто усі його члени повинні бути найближчим видом обсягу діленого поняття за даною підставою. При порушенні цих правил виникають логічні помилки - змішування підстав, неспівмірність поділу, стрибок у поділі. Класифікація - це поділ певної множини обєктів за класами і підкласами на специфічних підставах. Класифікації бувають прості і складні.
0 0
25. Висловлювання - це така логіко-семантична категорія яка виражає форму мислення і форму виразу знання. У висловлюванні щось стверджується чи заперечується, виражаються відношення між об'єктами думок, фіксується наявність чи відсутність ознак… Речення - це мовна конструкція в якій об'єднуються слова за певними граматичними правилами. Відповідно речення є граматичною категорією. Судження - в загальній логіці означає форму мислення в якій відображається різноманітність предметів і явищ, яким притаманні різні властивості й ознаки. Кожне судження може бути істинним (адекватно відображає дійсність) або хибним (не відповідає дійсності, неадекватно її відображає)
0 0
26. Терміни істинне і хибне висловлювання мають гносеологічне і логічне значення. Кожне висловлювання може бути істинним (адекватно відображає дійсність) або хибним (не відповідає дійсності, неадекватно її відображає).Гносеологічну істинність і хибність висловлювання можна визначити через симантику висловлювань у такій послідовності - а) визначається смисл термінів, понять які входять в структуру висловлювань, б) встановлюється логічний зв'язок між термінами, в) визначається конкретна ситуація в якій це висловлювання є істинним.
0 0
28. Простими називаються висловлювання що мають лише один суб'єкт і лише один предикат. Воно складається з : Суб'єкт - це частина висловлювання в якій відображено предмет думки. Предикат - це частина висловлювання, в якій відображено властивості предмета думки, а також відношення між предметами думки. Зв'язка - встановлює відношення між предикатом і його численними властивостями. Види простих висловлювань - атрибутивне (в якому та чи інша ознака приписується певному предмету чи класу предметів або заперечується у нього), реляційне (в якому виражене певне відношення між певними предметами думок), екзистенціальне (відображено факт існування або не існування предмета)
0 0
29. Атрибутивне висловлювання - це висловлювання, в якому та чи інша ознака приписується певному предмету чи класу предметів або заперечується у нього. Атрибутивне висловлювання характеризується з якісної та кількісної сторін. За якістю їх поділяють на стверджувальні та заперечні. За кількістю їх поділяють на загальні, часткові та одиничні. Загальні - висловлювання в яких виражена належність властивості чи ознаки всім предметам певного класу. Часткове - в якому та чи інша ознака належить лише деяким предметам даного класу. Одиничне - коли та чи інша ознака належить одиничному або 1 елементу певного класу.
0 0
30. Складним називають висловловлювання, що створюються з декількох простих за допомогою певних логічних операцій, такими як: Конюнкція - складне висловлювання що утворюється на основі сполучень "і" "а" "та". Дизюнкція - складне висловлювання що утворилося на основі сполучників "або" "чи". Буває дизю слабкою (нестрогою, невиключаючою) і сильною (строгою, включаючою). Імплікація - складн висловл що утворилося на основі сполучення "якщо…, то…" Її особливість полягає у тому, що вона утвор шляхом зєднання тільки 2ох висловлювань. Її перша частина називається антецедентом, тобто основою, а друга консеквентом тобто наслідком. Еквівалентність - виражається сполучником "якщо і тільки якщо…, то…". Заперечення - виражене за допомогою слів "ні" "неправда, що…".
0 0
31. Складним називають висловловлювання, що створюються з декількох простих за допомогою певних логічних операцій. Конюнкція - складне висловлювання, що утворюється на основі сполучень "і" "а" "та". Істиність чи хибність конюктивного висловлювання визначається через істинність чи хибність простих висловлювань. Вона істина тоді коли істинні всі її члени.
0 0
32. Складним називають висловловлювання, що створюються з декількох простих за допомогою певних логічних операцій. Дизюнкція - складне висловлювання що утворюється на основі сполучників "або" "чи". Дизюнцкія буває слабкою і сильною. Слаба дизюнкція є нестрогою, невиключаючою і вираж сполучниками "або" "чи" і познач знаком V. Вона істинна тоді, коли істинні дизюнкти А і В та істинний хоча б один із дизюнктів. Сильна диз. є виключаючою і виражається сполучником "або…, або…" "чи…, чи…" і познач знаком І. Вона є істинна тоді, коли є істинним один із дизюнктів. "Економіка вплаває на право прямо, безпосер або опосередковано"
0 0
33. Складним називають висловловлювання, що створюються з декількох простих за допомогою певних логічних операцій. Імплікація - складне висловлювання що утвор на основі сполучення "якщо…, то…". Особливість імплікації в тому, що вона утворюється шляхом зєднання тільки 2ох висловлювань. ЇЇ перша частина назив - антецедентом тобто основою, а друга - консеквентом, тобто наслідком. В імплікації антецедент передує консеквенту, якщо антец істинний, то консекв також. У певних висловлювань антицед і консекв можуть бути виражені явно і неявно."Наслідком законності є встановлення в сусп житті правопорядку"
0 0
34. Складним називають висловловлювання, що створюються з декількох простих за допомогою певних логічних операцій. Еквівалентність - подвійна емплікація тобто еквівалентність виражається виражається сполучником "якшо і тільки якщо…, то…" Еквівалентність істинна тоді, коли вихідні

 
 

Цікаве

Загрузка...