WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛогіка → Дефініція логістики - Контрольна робота

Дефініція логістики - Контрольна робота

складського господарства;
надання комерційних і транспортно-експедиційних послуг.
Викладене вище показує значні переваги логістичної концепції управління перед традиційною (табл. 1).
Таблиця 1
Порівняльний аналіз традиційної
та логістичноі концепцій управління
Ознаки традиційної системи управління
Ознаки логістичної системи
Низький рівень виробничої інтеграції Високий рівень виробничої інтеграції
Прагнення до максимальної продук-тивності Забезпечення гнучкості
Оптимізація функцій виробництва Оптимізація матеріального потоку
Високий рівень використання виробничих потужностей Висока пропускна спроможність
Залишки матеріалів для забезпечення виробництва Залишки у вигляді потужностей
Подовжений годинний цикл диспозиції
Дуже скорочений цикл диспозиції, добові та годинні проміжки
Високий рівень готовності вироблю-ваної продукції Низький або середній рівень готовності продукції до кінцевого споживання
Колективне виробництво, орієнтоване на виробничу програму та складування
Виробництво орієнтоване на замов-лення з боку клієнтів, тобто на попит
ФУНКЦІЇ ТА ЦІЛІ ЛОГІСТИКИ. Основне завдання логістики - досягнення фірмою найбільшого прибутку. На жаль, логістика розглядається крізь призму досягнення фірмою стратегічних цілей і оптимізації її основних оперативних процесів (наприклад, транспортування і зберігання вантажів). У зв'язку з цим розрізняють загальні та підпорядковані їм локальні завдання логістики. Для виконання загального завдання необхідно забезпечити з найменшими витратами максимальну пристосованість фірм до мінливої ринкової ситуації, збільшення їх частки товару на ринку та переваги перед конкурентами. Одним із загальних завдань логістики є створення ефективної інтегрованої системи регулювання матеріальних та інформаційних потоків і контролю за ними, що забезпечувало б високу якість постачання продукції. З цим завданням тісно пов'язані такі проблеми, як забезпечення взаємної відповідності матеріальних та інформаційних потоків, контроль матеріального потоку та передача даних до єдиного центру, визначення стратегії і технології фізичного переміщення товарів, розробка способів управління операціями їх руху, встановлення форм стандартизації напів-фабрикатів та пакування, визначення обсягу виробництва,
Транспортування і складування, розбіжностей між бажаними та можливими закупівлями і виробництвами.
Прикладом локального завдання логістики є Оптимізація виробничих запасів та максимальне скорочення часу зберігання і транспортування вантажів. Недостатній зв'язок концепції логістики з активною ринковою стратегією часто призводить до того, що сама по собі закупівля сировини, напівфабрикатів, комплектуючих стає мотивом для початку випуску тієї чи іншої продукції без належного попиту на неї. Однак у нинішній ринковій ситуації такий підхід до випуску продукції може призвести до комерційного провалу. Орієнтація на мінімізацію витрат, безперечно, необхідна, але за оптимального рівня поєднання витрат і рентабельності основного та оборотного капіталу, задіяного в межах ринкової стратегії.
Цілями сучасної логістики є:
1) надходження всіх матеріалів у відповідних кількостях, якості й асортименті до місця споживання;
2) зміни запасів матеріалів у відповідь на інформацію про можливості їх швидкого придбання;
3) зміна політики продажу вироблюваних товарів на політику виробництва товарів, що продаються;
4) зменшення оптимального розміру партії постачання та обробки до одиниці;
5) якісне виконання усіх замовлень у мінімальні строки. Досягнення сукупності поставлених цілей - це ідеал, до якого слід прагнути. І чим вищий виробничий та інфраструктурний потенціал, тим легше досягти цього ідеалу. Успішній реалізації даної концепції логістики окремими фірмами сприяє створення ними системи оперативної доставки вантажів. У Німеччині, наприклад, замовлення на матеріали та вироби відповідного асортименту виконують протягом 24 год. Замовлення, в яких враховуються індивідуальні потреби замовника, виконуються за 14 днів.
ВИСНОВКИ
Відносно новий для економіки термін "логістика" має багатовікову історію. У загальному розумінні економічна система - складна динамічна система, що частково або повністю охоплює процеси виробництва, обміну, розподілу, споживання матеріальних благ. Входом у неї є матеріально-речові потоки природних, виробничих та трудових ресурсів, виходом - матеріально-речові потоки предметів споживання, інвестиційних товарів, оборонної та експортної продукції, надані послуги. Специфічні особливості економічних систем дозволяють розглядати їх і як складну інформаційну систему, і як кібернетичну систему, тобто систему з управлінням, і як адаптивну систему - останнє є вельми істотним з погляду логістичних систем. Здатність системи до адаптації може виражатися в здатності самоорганізовуватися. Одні з них відповідно до змін у зовнішньому середовищі змінюють спосіб функціонування системи, інші - змінюють структуру,організацію, систему управління, межі тощо.
Розповсюдження логістики як теоретичної концепції і практичного керівного інструменту відбулося дуже швидко. І це вимагає дослідження того, якого стану досягла логістика в науковому трактуванні, загальному розумінні і практичному застосуванні. Водночас не викликає сумніву, що логістика є господарським мисленням, керівною концепцією, яка характеризується розглядом загальної підприємницької оцінки і при послідовному організаційному переміщенні - компетентністю всіх пов'язаних з цим переміщень товарів.
Основне завдання логістики - досягнення фірмою найбільшого прибутку. На жаль, логістика розглядається крізь призму досягнення фірмою стратегічних цілей і оптимізації її основних оперативних процесів (наприклад, транспортування і зберігання вантажів). У зв'язку з цим розрізняють загальні та підпорядковані їм локальні завдання логістики. Одним із загальних завдань логістики є створення ефективної інтегрованої системи регулювання матеріальних та інформаційних потоків і контролю за ними, що забезпечувало б високу якість постачання продукції.
Цілями сучасної логістики є:
1) надходження всіх матеріалів у відповідних кількостях, якості й асортименті до місця споживання;
2) зміни запасів матеріалів у відповідь на інформацію про можливості їх швидкого придбання;
3) зміна політики продажу вироблюваних товарів на політику виробництва товарів, що продаються;
4) зменшення оптимального розміру партії постачання та обробки до одиниці;
5) якісне виконання усіх замовлень у мінімальні строки. Досягнення сукупності поставлених цілей - це ідеал, до якого слід прагнути.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
9. Гаджинский А. М. Основы логистики. - М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1995.
10. Дегтяренко В. Н. Основы логистики и маркетинга. -Ростов-на-Дону, 1992.
11. Залманова М. Е. Закупочная и распределительная логистика: Учеб. пособие. - Саратов : СПИ, 1992.
12. Залманова М. Е. Сбытовая логистика: Учеб. пособие по курсу "Логистика". - Саратов : Саратовский государственный технический университет, 1993.
13. Залманова М. Е. Управление системами переработки, хранения и доставки продукции. Логистическая концепция : Учеб. пособие. - Саратов : СПИ, 1990.
14. Плоткин В. К. Управление материальными ресурсами: очерк по коммерческой логистике. - Л. : Изд-во Ленингр.фин.-экон.ин-та, 1991.
15. Райнхард Юнеманн. Материальные потоки и логистика. - Берлин : Изд-во Шкринчер, 1989.
16. Родников А. М. Логистика: Терминологический словарь. - М. : Экономика, 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...