WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛогіка → Тенденції розвитку логістики в Україні - Реферат

Тенденції розвитку логістики в Україні - Реферат

господарюючого суб'єкта) логістика є інтегральним інструментом менеджменту, сприяючим досягненню цілей організації за рахунок ефективного управління матеріальними й супутніми йому потоками. У даному контексті ефективність визначається з точки зору загальних витрат на обслуговування потоків і задоволення вимог кінцевих споживачів до якості послуг із міжнародних перевезень і вантажів.
У найбільш загальному випадку з позиції логістики досліджується виникнення, перетворення або поглинання матеріальних і супутніх потоків на певному економічному об'єкті, що функціонує як система, тобто, що реалізовує ту мету, яка перед нею стоїть і що розглядається як єдине ціле. Дії здійснювані над матеріальним (або супутнім) потоком у такій системі, називаються логістичними операціями (функціями).
Матеріальний потік перевезення вантажів представляє собою переміщення, до яких застосовуються логістичні операції або функції, пов'язані з фізичним переміщенням в просторі й часі.
Одним з найбільш важливих у логістиці є поняття логістичної системи. Логістична система - це складна організаційно завершена економічна система, яка складається з елементів-ланок, взаємопов'язаних в єдиному процесі управління матеріальними й супутніми йому потоками, причому задачі функціонування цих ланок об'єднані загальними цілями організації бізнесу і зовнішніми цілями.
Як випливає з цього визначення будь-яка логістична система складається з окремих ланок - неподільних відособлених частин, що виконують локальні логістичні операції або функції. Ланки можуть бути трьох основних типів: генеруючі, перетворюючі і поглинаючі, матеріальні й супутні потоки. Можуть зустрічатися змішані ланки, в яких указані три типи комбінуються в різних сполученнях. Декілька ланок впорядкованих по якому-небудь потоку утворять ланцюг (повний логістичний ланцюг - лінійна впорядкована безліч ланок, по яких проходять потоки від постачальника до споживача). Повна безліч ланок логістичної системи, взаємопов'язаних між собою по матеріальних і супутніх їм потоках в рамках ЛС називається логістичною мережею. Від поняття ЛС логістичну мережу відрізняє відсутність логістичного менеджменту, що реалізовує цільову функцію системи.
Очевидно, що в реальних організаціях бізнесу повні логістичні ланцюги (відповідно визначенню) зустрічаються надто рідко. Тому концепцію загальних витрат звичайно зв'язують з поняттям логістичного каналу, а в випадку міжнародних перевезень з поняттям транспортного коридору.
Таким чином, системи надання послуг з міжнародних перевезень вантажів є логістичною системою, організаційно завершеною економічною системою, яка складається з елементів-ланок, взаємопов'язаних в єдиному процесі управління потоками вантажів і супутніми матеріальними і нематеріальними потоками, причому задачі функціонування цих ланок об'єднані загальними цілями організації бізнесу надання послуг з міжнародних перевезень вантажів.
Концепція логістики знаходить все більш широке використання, вона розглядається особами, що ухвалюють рішення, як ефективний мотивований підхід до управління з метою зниження як загальних витрат, так і витрат виробництва. Логістика пропонує іншу логіку управління сукупними ресурсами і дозволяє забезпечити тісну координацію власне логістичної організації і виробничої стратегії. Результатами реалізації цієї стратегії є: необхідний асортимент запасів в належному місці в потрібний час; узгодженість зовнішнього і внутрішнього транспорту, що гарантує своєчасну доставку відповідно до вимог виробництва; синхронність складського господарства і транспорту і відповідність упаковки вимогам транспортування, що дозволяє мінімізувати витрату ресурсів, знизити виробничі запаси і запаси готової продукції; синхронізація споживчих замовлень і транспортних послуг. На нашу думку, логістика - теорія і практична діяльність по організації і управлінню процесами переміщення єдиної сукупності матеріальних, фінансових, трудових, інформаційних і правових потоків в системі ринкової економіки. Логістика представляється сьогодні:
- як сучасна конкурентноздатна стратегія господарюючих суб'єктів, головним чинником якої є ресурсозберігаючий алгоритм роботи підприємства;
- як системний підхід, що представляє переміщення і розвиток матеріальних, інформаційних, фінансових і трудових ресурсів в категоріях потоків і запасів;
- як алгоритм організації раціонального переміщення матеріальних потоків і супутніх ним потоків інформації і фінансів на всіх стадіях відтворювального процесу;
- як вид підприємницької діяльності, що спеціалізується на закупівлі, зберіганні і доставці сировини, матеріалів, продукції споживачеві.
І маркетинг, і логістика як науки, як види функціонального менеджменту мають емпіричну природу: своїм походженням вони зобов'язані практичній необхідності знаходження шляхів виходу з ситуацій, що не мали на той момент класичних шляхів вирішення. На цей час встає питання про пошук нових рішень не тільки і не стільки всередині цих наук, скільки на їх стику, в сферах їх перетину. Саме в цій області може бути досягнутий системний ефект. Вказану сферу ми визначаємо як маркетингову логістику і розуміємо під нею розділ підприємницької логістики, що включає методологію, теорію, методику і алгоритмізацію процесу оптимізації потоків всіх видів, які супроводять маркетингову діяльність, а також сукупність методів, за допомогою яких в системі маркетингу здійснюється аналіз, синтез і оптимізація потоків, супроводжуючих послугу від підприємства до конкретного споживача і систему комунікації суб'єктів маркетингової системи в процесі їх взаємодії.
Виділимо два взаємопов'язаних аспекти маркетингової логістики: функціональний, пов'язаний з проходженням матеріального потоку і інституційний, пов'язаного з вибором каналу розподілу і управління ним. Реалізація подібного підходу, безсумнівно, служить досягненню конкретної мети стратегії фірми - найбільш повного задоволення запитів споживачів за рахунок забезпечення доступних, необхідних їм послуг, але не розкриває всіх можливостей системного спільного використання маркетингу і логістики.
Функціями і об'єктами управління маркетингової логістики як функціонального менеджменту, відповідно, є: прогнозування послуг, планування виробництва, придбання сировини і матеріалів, вхідні транспортні потоки, склади фірми, приймання, упаковка, внутрішньозаводське складування, відправка, вихідні транспортні потоки, замовлення споживачів, доставка і сервісне обслуговування. У маркетинговій логістиці вирішуються чотири основні задачі: обробка замовлень, складування, обсяг запасів, транспортування.
Таким чином,маркетингова логістика передбачає, що при проведенні маркетингових досліджень традиційний інструментарій доповнюється їх інтерпретацією в основних логістичних категоріях: потоках і запасах, а логістична цілеспрямованість прискорює обертання сукупності ресурсів, тобто здійснює виходячи з природи сучасного ринку додаткові переваги і адресно спрямовує виробництво і розподіл відповідно до запитів споживачів зумовлюючи пересічення маркетингу і логістики і їх функціональний взаємозв'язок.
Література
1. Логистика - технология транспортного процесса / Под редакцией доктора экономических наук Л.Г.Зайончика.
2. Logistik zur Diskussion freigegeben // Legist/ Heute/ - 1991/ - № 7 - 8. S. 30 - 34.

 
 

Цікаве

Загрузка...