WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛогіка → Логічні аспекти слідчої версії - Реферат

Логічні аспекти слідчої версії - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Логічні аспекти слідчої версії"
ПЛАН
1. Сутність слідчої версії
2. Головні ознаки версій в судово-слідчій практиці
3. Головні вимоги до побудови слідчих версій
Висновки
Список використаної літератури
1. Сутність слідчої версії
Слідчими версіями називаються засновані на фактах підлягаючі перевірці припущення слідчого про причини й обставини скоєного злочину.
Слідчий приступає до вироблення наслідку в зв'язку з тим, що відбулася визначена подія, яка послужила підставою для порушення кримінальної справи.
Завдання слідчого полягає в тому, щоб розкрити злочин, тобто повно, всебічно й об'єктивно установити всі істотні обставини такої події. Коло цих обставин в основних рисах визначений законом. У ст. 64 КПК України перераховані обставини, що підлягають установленню по кримінальній справі. Вони підлягають доведенню тому, що відображають сутність скоєного злочину. Найважливішим методом з'ясування і встановлення їх є побудова і перевірка слідчих версій.
Щоб усвідомити сутність слідчої версії, насамперед варто мати на увазі, що про версії можна говорити тоді, коли на визначеному, звичайно початковому етапі попереднього наслідку можливі різні пояснення, тлумачення тих чи інших подій фактів, явищ.
У криміналістиці слідчі версії підрозділяються на три групи: 1) загальні слідчі версії; 2) приватні слідчі версії; 3) робочі слідчі версії.
Предметом загальних слідчих версій є подія злочину, кваліфікація його як злочину, винність визначеної особи в здійсненні даного злочину.
Наприклад, у зв'язку з пожежею, що відбулася, за певних умов можуть бути побудовані версії про причини пожежі: підпал; самозаймання; необережна поведінка з вогнем. Це загальні версії.
Подія злочину може бути доведено, але ще не ясно, хто його зробив. По одній слідчій версії його міг зробити гр-н А., по іншій - гр-н Б , і т.д.
Предметом загальної слідчої версії може бути і питання про те, чи зробив визначену дію даний громадянин, і питання про винність конкретної особи в здійсненні цієї дії.
Предметом приватних слідчих версій звичайно є окремі обставини в справі. Такі приватні версії можуть бути побудовані для з'ясування способу, за допомогою якого обвинувачуваний вимагав хабаря, для встановлення знаряддя, яким зроблений злочин.
Зрозуміло, приведене розмежування загальних і приватних версій має умовний характер.
Робочі слідчі версії слідчий будує для з'ясування тих обставин, що мають переважно організаційно-слідчий характер. Як правило ці версії утрачають своє значення після закінчення попереднього наслідку. На відміну від часток і особливо загальних версій вони не виникають у суді. До них відносяться версії про місце перебування документів, знарядь здійснення злочину й інших речовинних доказів. Якщо в ході наслідку будуть знайдені знаряддя здійснення злочину, документи, то робочі версії, що зіграли важливу роль у цьому, утратять своє значення. До робітників відносяться і пошукові версії, наприклад про те, де ховається обвинувачуваний, де він сховав викрадені речі.
Перевірка версій проводиться шляхом проведення як слідчих, так і оперативно-розшукових заходів, вироблених органами дізнання.
Визначивши слідчі версії, які підлягають перевірці за справою, слідчий приступає до складання плану наслідку.
2. Головні ознаки версій в судово-слідчій практиці
В судово-слідчій практиці при поясненні окремих фактів або сукупності обставин часто висувається ряд гіпотез, які по-різному пояснюють ці факти. Такі гіпотези називають версіями (від латинського versio - видозміна, поворот) - здогад або припущення правознавця про наявність або відсутність подій, фактів, характер і природу вчинків тощо.
Версія в слідчому дослідженні - одна з можливих гіпотез, які пояснюють походження або властивості окремих юридично значимих обставин злочину або злочину в цілому.
Оскільки перед судом ставиться завдання встановити події злочину і осіб, які винні в його здійсненні, узагальнююча версія висувається по поводу головного предмету доказу. Вона пояснює всю сукупність суттєвих обставин події, відповідаючи на запитання: який злочин вчинено; хто його здійснив; де, коли, при яких обставинах і яким чином воно здійснене; які цілі, мотиви злочину, вина злочинця і т.д.
Невідомою реальною причиною, по поводу якої створюється версія, виступає тут не загальне положення, принцип розвитку або об'єктивна закономірність, а конкретна сукупність фактичних обставин, з яких складається одинична злочинна подія. Освітлюючи всі питання, які підлягають з'ясуванню в суді, така версія носить риси загальної версії, яка пояснює злочин в цілому.
Перевірка загальної версії відбувається не інакше як шляхом послідовного з'ясування часткових сторін, окремих фактів і обставин злочину. Будучи невідомим або маловідомим, кожна з обставин може бути предметом самостійного дослідження, по поводу кожного з них також створюються версії, які пояснюють особливості і походження цих обставин. Такого чину припущення виконують роль часткових версій, оскільки вони освітлюють тільки окремі, часткові обставини злочину.
Знання, отримані за допомогою часткових версій, служать основою для побудови, конкретизації і уточнення загальної версії, пояснюючої злочинне діяння в цілому. В свою чергу, загальне версія дає можливість намітити основні напрямки для висування часткових версій стосовно ще не виявлених обставин справи.
Одною з головних вимог, які висуваються до версії в судовому дослідженні, є те, щоб при аналізі сукупності фактичних даних, на основі яких вона побудована, ці дані не суперечили одні одним і висунутій версії в цілому. Наявність таких суперечностей повинна привернути серйозну увагу слідчого. Однак бувають випадки, коли слідчий, висунувши версію, яку він вважає правдоподібною, не приймає до уваги факти, які суперечать цій версії, ігнорує їх, продовжує розвивати свою версію на суперечливих фактах.
3. Головні вимоги до побудови слідчих версій
Побудова версій, як і гіпотез, - необхідний шлях до створення наукової теорії. Всяка наукова теорія висловлюється спочатку як гіпотеза. Науково доведена і підтверджена на практиці гіпотеза стає науковою теорією.
Логічна структура гіпотези (версії) складна. Гіпотеза не зводиться до якогось одного судження чи умовиводу. Вона - система суджень, понять і умовиводів. Якесь одне окремо взяте судження або умовивід ще не складає гіпотези.
Гіпотеза, як і версія, може складатися одночасно із різних видів умовиводів: індукції, аналогії і дедукції. Наприклад, судження-припущення може бути висловлене за аналогією чи індукцією, а потім розвинуте й доведене у формі дедукції. Але припущення в гіпотезі може бути висунуте не тільки у формі індукції чи аналогії, воно висловлюється часто дедуктивне, а доводиться потім у формі

 
 

Цікаве

Загрузка...