WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Чому на Поліссі мозолю називають жабою - Реферат

Чому на Поліссі мозолю називають жабою - Реферат

[Іbidem];
78. 'засохлі соплі' [Іbidem];
79. ?aba 'хвороба худоби'[Fed, 412];
80. 'катаракта' [S, VI, 262];
81. 'хвороба у корови на очах' [РМGR];
82. 'равлик' [МРKJ, Ш, 175];
83. 'виїмка у нижньому жорновому камені' [АQМ, V, 223];
84. 'вид штучного вогню (типу бенгальського)' [РКJ, XVI];
85. 'хвороба на язиці' [Vislа, IV, 870];
86. 'хвороба шлунка у корів' [PMGR];
87. 'хвороба пліснявка' [PMGR];
88. 'хвороба горла' [Zb., Ш, 46];
89. 'брак у полотні' [PMGR];
90. 'насадка, ковпачок на лампі'[PMGR];
91. 'частина коси біля п'ятки' [PMGR];
92. 'частина деревини, у якій обертається воротний бігун' [Маz., III, 42];
93. 'м'яке місце на середній частині копита коня' [PMGR];
94. 'неїстивний гриб Соrpinus аtrameatariua [PMGR];
95. ?abica 'поперечна або скісна палиця у дверях' [Pobt, 119];
96. 'кругленькі дрібні камінчики в полі ' [Visla, VIII, 217];
97. 'вид вологої скелі' [PMGR];
98. ?abka 'залізний пристрій на кінці дишла, що тримає нашийник' [Pobt, 119];
99. 'частина сорочки, що з'єднує комір з бережками' [PMGR];
100. 'залізні штабки, якими кріпляться до дверей дерев'яні замки' [РF, У];
101. 'виїмка в товщій частині пірамідальної дерев'яної деталі вітряка, яка допомагає тримати лопасті' [PMGR];
102. ?aрka 'підківка на носку черевика' [PYPAN, LXXП];
103. 'шуруп зі спеціальною головкою' [Іbidem];
104. 'вид спеціального ключа для вигвинчування шурупів' [Іbidem].
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ДЖЕРЕЛ
БД - Българска диалектология. - София, 1976.
БЕ - Ф.А.Брокгаузъ, И.А.Ефронъ. Энциклопедический словарь. У 80 томах.- СПб., 1890-1904.
ВРС - Венгерско-русский словарь. - М.-Будапешт, 1974.
Грінченко - Гринченко Б.Д. Словарь украинского язика. Тт.1-4.- К.,1958-1959.
Даль - Даль В.И. Толковий словарь живого великорусского языка. Тт. 1-4. - СПб, 1996.
Дзендзелівський - Дзендзелівський И.О. Програма для збирання матеріалів до Лексичного атласу української мови. - К., 1984.
ДСБ - Дыялектны слоўнік Брэстчыны. - Мінск, 1989.
ЖНС - Живое народнае слова.- Мінск, 1992.
Иллич-Свитыч - Иллич-Свитыч В.М. Опыт сравнения ностратических языков. Сравнительный словарь Ь - К.-М., 1971.
КСПГ - Картотека словника поліських говорів. Знаходиться на кафедрі української мови Житомирського педінституту.
Кунин - Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь.- М., 1984.
Лаучюте - Лаучюте Ю.А. Словарь балтизмов в славянских языках.- Л., 1982.
Маковский - Маковский. Удивительный мир слов и значений.- М., 1989.
Меркулова - Меркулова В.А. .... // Этимология 1963.- М., 1964.
ММ-1970 - Матэрыялы для слоўніка мінска-маладзечанскіх гаворак.- Мінск, 1970.
Никончук - Никончук М.В., Никончук О.М. Транспортна лексика правобережного Полісся у системі східнослов'янських мов.- К., 1990.
Никончук, Матеріали - Никончук М.В. Матеріали до Лексичного атласу української мови. (Правобережне Полісся). - К., 1979.
Онишкевич - Онишкевич М.И. Словник бойківських говірок. У двох частинах. К., 1984.
Расторгуев - Расторгуев П.А. Словарь народних говоров Западной Брянщины. - Мінск, 1978.
СБГ - Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусіі і яе пагранічча. В 5-ці тг. - Мінск, 1979. - 1986.
СВГ - Словарь вологодских говоров. - Вологда, 1985.
СДГ - Словарь русских донских говоров. Тт. 1-3. - Ростов-на-Дону, 1975-1976.
Севортьян - Севортьян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. "Б". - М., 1978.
Скуратівський - Скуратівський В.Т. Русалії. - К., 1997.
Смик - Смик Г.К. Корисні та рідкісні рослини України: Словник-довідник народних назв.- К., 1991.
СРНГ - Словарь русских народних говоров. Вып. 1-22. - М., 1965-1987.
ССМ - Словарь славянской мифологии. (Под ред. Грушко Е.А., Медведева Ю.М.). - Нижний Новгород, 1996.
Судник, Цивьян - Судник Т.М., Цивьян Т.В. О мифологии лягушки // Балто-славянские исследования.- 1981.-М., 1982.
ТС - Тураўскі слоўнік. Тт. 1-4. -Мінск, 1982-1985.
УРЕ - Українська радянська енциклопедія. В 17-ти томах.- К.
УРС - Узбекско-русский словарь. - М., - К., 1959.
Чубинський - Чубинський П.П. Мудрість віків. У 2-х томах. - К., 1995.
Шамота - Шамота. Назви рослин в українській мові. - К., 1985.
Шаталава - Шаталава Л.Ф.Беларускае дыялектнае слова. - Мінск, 1975.
ЭСБМ - Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Тт. 1-6. - Мінск, 1978 - 1990.
AGM - Atlas gwar mazowieckich. T.I Halina Horodyska-Gadkowska i Alina Stry?еwska-Zar?ba. Wrozlaw - Warszawa - Krak?w - Gda?sk, 1971- 1975.
AJS - Alfred Zar?ba. Atlas j?zykowy ?l?ska. T.I, П, Krak?w 1969, 1970 t.Ш, ІУ. Warszawa - Krak?w 1972, 1974.
Br?ckner - Br?ckner A. S?ownik etymologiсzne j?zyka polskiego. - Warszawa, 1957.
Boisacq - Boisacq E. Dictionnaire etymologique de la Lanque Grecque. - Pans, 1923.
Chantraine - Chantraine P. Dictionnaire etymologique de la Lanque Grecque. A - K. Paris.
Gammilscheg - Gammilscheg E. Etymologisches W?rterbuch der Franz?zischen Sprache. - Heidelberg. 1969.
Fed. - Micha? Federowski. Lud okolic ?arek, Siewierza i Pilicy jego zwyczaj?, spos?b ?yciа, obrz?dy i w?a?ziwo?сi mowy. I, П. Warszawa, 1888, 1889.
Kluge - Kluge F. Etymologische W?rterbuch der deutscher Sprache. -Berlin-New - York, 1975.
Machek - Machek V. Etymologick? slovnik jazyka ?esk?ho. Praha, 1968.
Maz. - Oskar Kolberg. Mazowsze. Obraz etnografіczny. I - V. Krak?w, 1885 - 90.
MPKJ, III - Kaziemiez Nitsch. Dialekty polskie Prus Zachodnich. 1907.
Michajlovic - Michajlovic V., Vukovic G. Srpskohrvatska leksika ribarstva. - Novi Sad, 1977.
OD - Oxford Dictionaіy of English Etymologie. - Oxford, 1985.
PKJ, XVI - Adam Tomaszewski. Gwara ?opienna i okolicy w p??nochej. Wielkopolsze 1930.
PMGR - Polskie materia?y gwarowe r?kopi?mienne pochodz? z kartoteki S?ownika gwar polskich znajduj?cej si? w prazowni Dialektologii Polskiej Instytutu J?zyka Polskiego w Krakowe.
Pob?. - Gustaw Pob?ocki. S?ownik kaszubski z dodatkiem idiotyzm?w che?mi?skiech i kociewskich. Che?mno 1887.
PF, V - Prace Filologiczne. Warszawa od 1885. Hieronjm Lopaсi?ski. Pryczynkie do novego s?ownika j?zyka polskiego 1899.
PYPAN - Praze j?zykoznawcze Polskiej Akademii Nauk Wroc?aw od 1954. Mieczys?aw Szymczak. S?ownik gwary Domaniewka w powiecie l?czyckim, cz. VIII, Z-?. 1973.
S - Bernard Sychta. S?ownik gwar kaszubskich na tle kultury ludovej. VI, U- ? 1973.
Wahrig - Wahrig. Deutsches W?rterbuch. - G?terslon-M?nchen, 1986 - 1991.
Walde - Walde A. Leteinisches etymologisches W?rterbuch. - Heidelberg, 1938.
Wis?a, VIII - Miesi?cznik geograficzno-etnograficzny. I-XX.
Warszawa od 1885. W?adis?aw Matlakowski Przy mi?dleniu lnu na Podhalu 1894.
Zb. X, XI - Stanis?aw Cieczewski. Lud rolniczo-g?rniczy z ocolic S?awkowa w powiecie olkuskim. 1886, 1887.

 
 

Цікаве

Загрузка...