WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Конфіксальні іменники з препозитивним елементом пол(ъ)-/полу- в українській мові XI-XVIII століть - Реферат

Конфіксальні іменники з препозитивним елементом пол(ъ)-/полу- в українській мові XI-XVIII століть - Реферат

Конфікс пол(ъ)-/полу-...-ник. Писемні джерела української мови XI-XVIII ст. засвідчують небагато утворень з цим формантом: 1) найменування предмета меблів, котрий є наполовину меншим від позначуваного твірним словом: Столецъ полкружникъ, сhдалище (Син.Сл., 159) "стілець" (круг: очевидно, стілець мав форму півкола); 2) назва грошової одиниці, за вартістю наполовину меншою від тої, котра позначена мотивувальним словом: Сею нашею грамотою шестьдес#ть копъ. подольскими полугрошники (П, 1392-1429, 110) (п. płgrosz); 3) найменування предмета побуту, призначеного для розміщення на певну частину (половину) того, що назване твірною основою: Коца доброго постриганого не було < > а було толко полъложника старого < > которои отданъ дочерh еи [...] на постилъку... (ДНРМ XVIII, 1723, 142) "покривало, яке кладеться на половину ліжка (ложа), простилка" (ложе).

Конфікс пол-...-. З цим формантом виявлено лише одне похідне: ...С коморы моее взяли и пограбили ... пулгаков два с кресами (Сел.рух, 1586, 75)"рушниця середньої величини" (гаковница "ручна вогнепальна зброя").

Обстежений матеріал дає можливість зробити такі висновки.

1. Комплекс афіксів із препозитивним компонентом пол(ъ)-/полу- в пам'ятках української мови ХІ-XVIII ст. репрезентований шістьма формантами, при чому протягом восьми століть продовжує функціонувати лише один словотвірний тип — похідні з конфіксом пол(ъ)-/полу-...-ие(-ье), продуктивність якого зменшується. Якщо в ХІ-ХІІІ ст. пам'ятки фіксують 9 утворень, то вXIV-XVIII ст. – 6. Афікси пол(ъ)-/полу-...-иц'(а), пол(ъ)-/полу-...-ин(а) в давній русько-українській мові малопродуктивними (відповідно по одному деривату), згодом перестають функціонувати. Натомість з'являються нові форманти: пол(ъ)-/полу-...-ок, який має найвищу продуктивність (у джерелах середньоукраїнської мови зафіксовано 11 похідних з цим формантом), пол(ъ)-/полу-...-ник (3 деривати), пол(ъ)-/полу-...- (засвідчено 1 утворення).

2. Усі виявлені конфіксальні деривати з першим компонентом пол(ъ)-/полу- є відсубстантивами.

3. Як у давній русько-українській (ХІ-ХІІІст.), так і в середньоукраїнській (XIV-XVIIIст.) мові конфіксальних похідних з полу- виявлено більше, ніж дериватів з пол(ъ)-. Утворень з пол(ъ)- у мові XIV-XVIII ст. більше (8), ніж у мові попереднього періоду (2).

4. Іменники з пол(ъ)- — це переважно похідні з конкретним значенням (полъспудие, ползобеніе,полбарилок, по(л)чамарок, полкошок, полгрошок, полталярокъ, полкружникъ, полъложник, пулгак); зі значенням абстрактності виявлено тільки один дериват (полъгодье). Утворення з полу- мають як абстрактне (получасие, полуночье, полуднье, полудьнина) (здебільшого в мові ХІ-ХІІІ ст.), так і конкретне (полувирье, полукопьє, полубочьє, полумєрокъ, полукопокъ, полулано(к),полукафтанья, полуботок, полумисок, полузегарок) значення.

5. Що ж до різниці в значенні дериватів з пол(ъ)- та утворень з полу-, то в аналізованих іменниках такої відмінності не простежуємо: нерідко за допомогою конфіксів із препозитивним пол(ъ)- чи полу- творяться похідні, що належать до однієї лексико-словотвірної групи: полъгодье / получасие, по(л)чамарок/полукафтанья, ползобеніе,полбарило/полубочьє тощо.

6. Половину від усіх обстежених похідних становлять іменники чоловічого роду (50%), трохи менше — утворення середнього (46,87%), і зовсім небагато (3,13%) — жіночого роду.

Отже, конфіксальні форманти з препозитивним компонентом пол(ъ)-/полу-, увійшовши до арсеналу дериваційних засобів української мови в ХІ ст., стали досить продуктивними, беручи участь у творенні нових слів різнопланової семантики.

Література

 1. Бартков Б.И. Английские суффиксоиды, полусуффиксы и словарь 100 словообразовательных формантов современного английского языка (научный стиль и литературная норма) / Аффиксоиды, полуаффиксы и аффиксы в научном стиле и литературной норме. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1980. С.3-62.

 2. Бартков Б.И. Дериватография украинского языка и квантитативный дериваторий 100 аффиксов, полуаффиксов и аффиксоидов научного стиля и литературной нормы / Полуаффиксация в терминологии и литературной норме: Сб. науч. тр. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1986. С.8-58.

 3. Горпинич В.О. Українська словотвірна дериватологія. Дніпропетровськ: ДДУ, 1998. 189 с.

 4. Григорьев В.П. О границах между словосложением и аффиксацией // Вопросы языкознания. 1956. №4. С.38-52.

 5. Качевская Г.А. К истории сложных существительных с пол- и полу- в русском языке / Вопросы теории и истории языка: Сборник статей. Ленинград, 1969. С.322-329.

 6. Плющ М.Я. Словотвір / Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П.Грищенка. К.: Вища школа, 1997. 493 с.

 7. Степанова М.Д. Словообразование современного немецкого языка. М.: Иностранная литература, 1953. 375 с.

 8. Степанова М.Д. Словообразование современного немецкого языка (краткий очерк)/ Словарь словообразовательных элементов немецкого языка. М.: Русск. яз., 1979. С.519-536.

 9. Цыганенко Г.П. Этимологический словарь русского языка. К.: Рад. школа, 1970. 598 с.

 10. Шанский Н.М. Аффиксоиды в словообразовательной системе современного русского язык / Исследования по современному русскому языку. М.: Изд-во МГУ, 1970. С.257-271.

 11. Шанский Н.М. Очерки по русскому словообразованию. М.: Изд-во МГУ, 1968. 310с.

 12. Шевченко Л.Ю., Різун В.В., Лисенко Ю.В. Сучасна українська мова: довідник. К.: Либідь, 1996. 319 с.

 13. ЯковлевВ.Н. Морфемика и словообразование современного языка: Тексты лекций. Барнаул, 1990.‡

* Вважаємо, що полъ-/полу- загалом відповідає критеріям напівафікса, які запропонувала М.Д.Степанова: 1) безумовний формальний збіг з основою слова, що вільно функціонує; 2) етимологічний зв'язок із цим словом; 3) більша чи менша офіційність, тобто вживання не в одному, а в декількох (часто багатьох) словах; 4) семантична схожість з відповідним словом при більшому чи меншому ступені переосмислення [Степанова 1979:529]


 
 

Цікаве