WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Словотвірне варіювання прикметників: паралельна норма чи її порушення - Реферат

Словотвірне варіювання прикметників: паралельна норма чи її порушення - Реферат

У багатьох сучасних варіантних парах, які донедавна існували як рівноважні, а інколи і переважали деривати з варіантними до -н- морфемами (-ичн-, -ічн-, -альн-, -уальн-...), прикметники з інваріантним формантом -н- поступово витісняють з нормативного вжитку похідні з варіантними суфіксами, які, порівняно з попередніми десятиліттями, у 90-х рр. вживаються рідше. Наприклад, гімназійний – гімназіальний: Гімназійна братва. Гімназіальні роки [НК]; конвенційний – конвенціальний: Конвенційний тариф. Конвенціональна брехня [СУМ, IV, 256]; конфесійний – конфесіональний: Конфесійний див. 1 релігійний [СС, I, 698]. Тільки конфесіональний [Інш., 359]; концепційний – концептуальний: ...постмодернізму, схильного до концепційної та стильової еклектики [ЛС, 470]. Концептуальний аспект ідеї ноосфери В.І.Вернадського [Іст. укр. філ., 235]; потенційний – потенціальний (від ім. потенція): Потенційні і потенціальні можливості [СУМ, VII, 402]. Становили потенційну для іменника і дієслова одиницю [Вих. Ч.м., 228]; але від ім. потенціал – тільки потенціальний: Енергія потенціальна [НК], а на поч. XX ст. – ще й потенціяловий: Енерґія потенціяльна [Кур., 91]. Ґрадієнт потенціяльний і потенціяловий [Фав., 16]; бактерійний – бактеріальний [НК]; провінційний – провінціальний; церемонійний – церемоніальний; ораторний – ораторіальний; орбітний – орбітальний [Інв.]; фокусний – фокальний (від ім. фокус – оптичне поняття) [Кур., 129]: Фокальна площина. Фокусна віддаль [СУМ, X, 611, 612] і навіть диференційний – диференціальний ("розрізнювальний"), конфіденційний – конфіденціальний, мотивуючі бази яких українська мова не запозичила: Гальванометр диференційний і диференціяльний [Фав., 5, 15]. Запросив на конфіденційну розмову. Розмова мала бути конфіденціальна [СУМ, IV, 273]. Із двох можливих прикметників на -н-ий і -альн-ий (-ональн-ий, -уальн-ий) пропонуємо надавати перевагу похідним з інваріантним суфіксом, адже це сприяє підвищенню активності власних словотворчих засобів. Щоправда, деякі деривати на -альн-ий ще й сьогодні не мають рівнозначних відповідників на -н-ий. Наприклад, в сучасній українській мові активно вживаються прикметники нормальний, національний, територіальний, матеріальний, раціональний, артеріальний, бронхіальний та ін.

Якщо із двох словотвірних варіантів на -н-ий і -альн-ий (-ональн-ий, -уальн-ий) переважно домінують прикметники з інваріантним суфіксом, то такі прикметники (на -н-ий) не мають чіткої переваги над прикметниками з варіантним суфіксом -ивн-. Більшість словотвірних варіантів на -н-ий і -ивн-ий абсолютно збігається за значенням, але переважно відрізняється частотою вживання. Наприклад, прикметники з інваріантним суфіксом домінують у таких парах, як ерозійний – ерозивний: Наслідок ерозійного руйнування. Методи кріотерапії ерозивних процесів кон'юнктиви й рогівки [НК]; дериваційний – деривативний: Розкрити діалектику дериваційної структури слова [Ков., II, 14]. Деривативне (словотвірне) значення [Сл., 34] (похідний на -ивн- співвідносний ще й з іменником "дериват", тому пара перебуває на межі словотвірної варіантності та паронімії, її статус визначається тільки за контекстом); імітаційний – імітативний: Грали в імітаційні ігри. Імітативні дії [НК]; конвульсійний – конвульсивний: Конвульсійне дрижання повік. Конвульсивними рухами дістав сірники [СУМ, IV, 257], [СС, 695]; провокаційний – провокативний: Провокаційний виклик [СУМ, VIII, 143]. Провокативний [Інв.].

Частіше вживаними є прикметники з варіантним суфіксом -ивн- у парах ситуаційний – ситуативний: Ситуаційний характер, контекст. Завдяки використанню ситуативних контекстів, ситуативний характер [НК]; деклараційний – декларативний [СУМ, II, 234]; медитаційний – медитативний [Ант., 84], меліораційний – меліоративний [СУМ, IV, 669]; регенераційний – регенеративний [СУМ, VIII, 476].

Сферою вживання і сполучуваністю відрізняються компоненти таких дериваційних варіантних пар із можливою паралельністю: варіаційний – варіативний: Варіаційна природа [СУМ, I, 293]. Варіативний фактор [НК].Варіаційний використовується ширше (і як музичний, і як математичний терміни, і як загальновживане слово); репродукційний – репродуктивний: Репродукційні процеси. Бруньки... бувають вегетативні та репродуктивні [СУМ, VIII, 511, 512]. Прикметник репродуктивний вживається тільки у біології і психології, арепродукційний – ще й у фото- і поліграфічній галузях [ЛК]; індукційний – індуктивний, дедукційний – дедуктивний (індукційний, дедукційний і в суспільних науках – філософії, логіці, політології, і в фізиці, а індуктивний, дедуктивний – тільки в суспільних науках): Розглянемо такі типи аналізу: 1) індукційний..., 2) дедукційний...; [Осн. політ. н., II, 167]. Індуктивна логіка. Дедуктивна логіка[Філ., 121, 230]. Індукційна і дедукційна сила, течія [Кур., 95]. Індукційний струм і індуктивна методологія [НК]; флексійний – флективний: Флексійний голосний. Флективний, -а, -е голосний, мова, наголошування [НК]. Окремі сучасні українські ад'єктиви на -ивн-ий не мають відповідної пари з інваріантним суфіксом -: фіктивний, регресивний, агресивний, прогресивний та ін.

Із двох можливих прикметникових дериваційних варіантів нової української мови на -н-ий і -ичн-ий (-ічн-ий) на сучасному етапі в основному усталилися прикметники з інваріантним засобом -н-, переваживши або й зовсім витіснивши ад'єктиви на -ичн-(-ічн-). Наприклад, гармонійний – гармонічний: Стать гармонійна й принадна. Гармонічний розвиток всієї людини [СУМ, II, 33]. Аналіза гармонійна. Гармонічний вібратор [Фав, 2]; меланхолійний – меланхолічний: Йшла з чудовою меланхолійною осолодою в грудях [Ш, I, 231]. Високі дзеркала... потопали в меланхолічному сутінку [СУМ, IV, 668, 669]; синхронний – синхронічний, діахронний – діахронічний: З ... прийомами... синхронного та діахронного дослідження системи словотвору [Ков. серб., 4]. Завданням синхронічної дериваталогії є охоплення всієї системи... [Сл., 7]. Діахронічна дериватологія [Сл., 6]; філармонійний – філармонічний: Майстри філармонійного мистецтва. Філармонічний концерт [СУМ, X, 591]; а також алкогольний – алкоголічний [НК]; антропоморфний – антропоморфічний [СУМ, I, 52]; ієрархійний – ієрархічний [НК]; кристальний – кристалічний [СУМ, IV, 349]; пародійний – пародичний [СУМ, VI, 73]; полігамний – полігамічний [СУМ, VII, 72], телескопний – телескопічний [СУМ, X, 63].


 
 

Цікаве