WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Слова-терміни з міжнародними компонентами, що вживаються у пре- і постпозиції - Реферат

Слова-терміни з міжнародними компонентами, що вживаються у пре- і постпозиції - Реферат

Не виділені у словнику: одонт(о)- ... -одонт:одонтоліт, одонтологія ... мастодонти, ігуанодонт; склеро- ... -склероз: склеродерма – остеосклероз. Слід зазначити, що окремі компоненти виділяються у СІС, інші – ні. Зокрема не виділені препозитивні компоненти: ген(о)-, грам-, метр-, одонт(о)-. Детальний аналіз слів із цими компонентами дає підстави стверджувати, що, маючи спільну етимологію, терміноелементи вступають між собою у відношення полісемії, омонімії (паронімії), позначаючи цілком різні поняття.

Найбільша кількість слів зафіксована з елементами біо- (у препозиції) – 180, на другому місці – з терміноелементом кін(о)- (кінема-, кінетик-) – 118 та термо- – (129). Найменше – з грам- (12).

З постпозитивним терміноелементом найбільше виявлено слів на -граф (94), -графія (88), -метр (98), -метрія (52), найменше -андрія, -офтальм (по 5 слів).

За частиномовним вираженням переважають іменники. До речі, терміни з постпозитивними міжнародними компонентами є лише іменниками. Інші частини мови виявлені лише в словах з препозитивними компонентами. Найменше є серед них прислівників. Їх мають слова з літ(о)- –1 (літологічно), філ(о)- – 2 (філологічно, філософічно), а дієслів з біо- – 1 (біоортогоналізувати), кінема- 1 (кінематографувати), кіно- 2 (кінофікувати, кінофікуватися), літо- 3 (літографувати, літографуватися, літохромувати); термо- – 1 (термостатувати); філ- 3 (філософувати, філософствувати, філософувати).

Чітку вказівку на певну наукову чи професійну сферу дають препозитивні компоненти бласт(о)- (медицина, біологія), кін- (мистецтва, техніки), офтальм(о)- – медицина та медична техніка, фіт- (ботаніка,біологія) та постпозитивні -біоз, -бластом, -кінезія, -офтальм, -терм(ія), -цит(оз) з медичної галузі.

Усі інші мають широкий спектр використання, напр.: андро- (медицина, астрономія, біологія, техніка) дендро- (ботаніка, техніка, лісівництво, хімія), метр(о)- (техніка, медицина, метрологія, суспільно-політична і загальнонаукові сфери), термо- (техніка, хімія, фізика, біологія) тощо, аналогічно і постпозитивні, напр.: -грам (лінгвістика, техніка, археологія, математика, медицина), -граф (техніка, суспільно-політичне життя, загальнонаукова сфера) – див. таблицю:

Препозитивний терміноелемент

Сфера уживання

Постпозитивний терміноелемент

Сфера уживання

АНДР(О)-

Медицина, астрономія, біологія, техніка

-АНДР (ІЯ)

Суспільно-політична, медична, релігійна

БІО-

Біологія, техніка, загальнонаукова

-БІОЗ

Біологія, медицина

БЛАСТ(О)-

Біологія, медицина

-БЛАСТ (ОЗ)

Біологія, медицина

ГРАМ-

Лінгвістика, техніка

-ГРАМ

Лінгвістика, техніка, археологія, медицина, математика

ГРАФ(О)-

Загальнонаукова, суспільно-політична, техніка

-ГРАФ(ІЯ)

Техніка, суспільно-політичне життя, загальнонаукова сфера

ДЕНДРО-

Ботанічна, загальнонаукова, техніка, лісівництво, хімія

-ДЕНДР(ОН)

Ботаніка, лісівництво

КІН (Е, ЕМА, О)-

Мистецтво, техніка, фізика, математика

-КІН(ЕЗ, ІЯ)

Біологія, медицина

ЛІТ(О)-

Геологія, екологія, медицина, археологія, астрономія

-ЛІТ

Геологія, хімія, техніка

ЛОГ(О)-

Медицина, філологія. Семіотика

-ЛОГ(ІЯ)

Загальнонаукова, філологія

МЕТР(О)-

Техніка, медицина, загальнонаукова, суспільно-політична

-МЕТ(ІЯ)

Техніка, математика, загальнонаукова

ТЕРМ(О)-

Техніка, хімія, біологія, фізика, загальнонаукова

-ТЕРМ(ІЯ)

Медицина, фізика

ФІЛ(О)-

Загальнонаукова, біологія

-ФІЛ (ІЯ, ОЗ)

Загальнонаукова, суспільно-політична, біологія, медицина

ФІТ-

Ботаніка, біологія

-ФІТ

Медицина, фізика, техніка

ФОН(О)-

Техніка, фізика, лінгвістика

-ФІТ

Медицина, фізика, техніка

ЦИТ(О)-

Хімія, біологія, медицина

-ЦИТ(ОЗ)

Біологія, медицина

Серед лінгвістів побутує думка, що постпозитивні компоненти дають чітку вказівку на певне термінополе, на певну категорію понять. Однак, як засвідчує проаналізований матеріал, роль класифікатора понять виконують лише постпозитивні терміноелементи -андрія (позначає стосунок, відношення до чоловічої статі), -бласт (позначає стан, форму існування); -дендрон (різні види деревоподібних рослин), -кінез(ія) (позначає процес), -фіт (позначає хворобу ваду, патологію), -фон (позначає прилади), -цит (позначає клітину).

Усі інші компоненти співвідносяться одночасно з кількома категорійними класами (лексико-семантичними групами) і не виконують дейктичної функції, зокрема слова на -граф позначають назви приладів (їх чи не найбільше – кімограф, томограф різограф), їх сукупність (варіограф, поліграф), узагальнені поняття (телеграф, фототелеграф), назви осіб за виконуваною роботою (біограф, ксилограф), види записів (автограф, гідрограф), а терміноелемент -термія – назви наукових галузей (геотермія, електротермія), процеси (гіпотермія), методи (діатермія).

Розглянувши фіксацію слів з цими з препозитивними та постпозитивними терміноелементами в словниках різних типів та різних років видання, приходимо до висновку, що окремі компоненти зберігають свою низьку продуктивність і зустрічаються лише в обмеженому колі слів, напр., препозитивний граф-, грам-, дендро-. Інші навпаки, виявляють високий ступінь продуктивності, поєднуючись щораз з новими й новими основами, в тому числі й українськими, це кіно-, офтальмо-, термо-, цито-, фіт(о)-. Компоненти поєднуються з латинськими (біоелемент, дендропарк, кінопроектор, термодифузія) грецькими (біоакустика, кінотехніка, термоантрацит) французькими (біоінженер, кіномонтаж, термобатарея), німецькими (біоцех), англійськими (кінопрожектор) арабськими (кіноальманах) основами.

Компоненти андро-, бласто-, дендро-, лого-, метро-, офтальмо-, філо-, фіто-, фоно-, цито-зовсім не поєднуються з українськими основами. Однак інші починають активно творити слова на українському мовному ґрунті: біострум, біопаливо, біосумісний; графопобудувач, дендроутворення, кінообговорення,термовологопровідність, термострум. Особливо високу продуктивність має компонент кіно-: кіновипуск, кінодокумент, кінолітопис, кінопрацівник, кіноогляд і под.


 
 

Цікаве