WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Слова-терміни з міжнародними компонентами, що вживаються у пре- і постпозиції - Реферат

Слова-терміни з міжнародними компонентами, що вживаються у пре- і постпозиції - Реферат

Реферат на тему:

Слова-терміни з міжнародними компонентами, що вживаються у пре- і постпозиції

Міжнародні лексеми є у кожній мові. Їх кількість залежить від того, чи мова повністю абсорбує ці слова у свою систему, чи навпаки, відштовхує їх, намагається знайти для них відповідні аналоги на національному ґрунті. Більшість таких слів називають поняття різних галузей знань, тобто є термінами. Українській мові також притаманні такі спеціальні назви. Вони зявилися порівняно недавно, але вже отримали права громадянства. Одні з них пристосувалися до нашої мови, отримали національну афіксацію, стали продукувати словотвірні ланцюжки та гнізда, інші ж так і залишилися у своєму первісному вигляді, лише в нашій транслітерації. "Інтернаціоналізація лексем належить до універсальних мовних явищ, оскільки, включає до свого словникового фонду певну кількість міжнародних слів і термінів. Процес інтернаціоналізації лексем досить складний і пов'язаний як із внутрішньомовними, так і зовнішньомовними факторами. У цьому зв'язку інтернаціональне, міжнародне слово може або генетично належати до загальноетимологічного фонду і проходити шлях розвитку усередині конкретної мови, або запозичуватися з мови, в якій воно було введено в ужиток, при цьому неабияка роль відводиться мові-посереднику".

В українську мову латинські й грецькі слова проникали різними шляхами: 1) безпосередньо з класичних мов; 2) за посередництвом романо-германських мов (французької чи німецької); 3) за посередництвом слов'янських (польської чи російської).

Процес запозичення термінів суттєво не відрізняється від запозичення слів загальновживаної мови, проте певні відмінності існують. Полягають вони саме в переважно писемному шляху проникнення нових слів, а також можливості свідомого впливу на формування термінологічних систем.

Терміни з міжнародними компонентами легко впізнати, вони мігрують з однієї мови до іншої, не потребують перекладу і позначають поняття найрізноманітніших галузей знань. А оскільки термінологічні системи характеризуються свідомим термінотворенням, то відоме також авторство деяких термінів. Зокрема слово піроксилін утворив французький хімік Пелуз у 1836 році, палеоліт – англієць Дж. Лаббок, психологія – Меланхтон, логарифм – шотландський математик Дж. Непер, біолог – французький дослідник Ламарк 1802 р. тощо. Усі ці терміни утворені з грецьких основ.

Усі слова з міжнародними терміноелементами можна поділити на такі три групи: слова, де ці компоненти вживаються лише на початку (авто-, аеро-, стерео-, фото- тощо), лише вкінці (-завр, -латрія, -скоп) або на початку і вкінці слова одночасно (лог- ... -лог, метр- ... -метр).

Подвійну властивість, тобто вживатися у пре- і постпозиції, за даними Словника іншомовних слів (різних років видання), мають близько 60 компонентів: антр(о)- ... -антр(оп):антропологія ... пітекантроп, біо- ... -біоз:біосфера, біогенез, біографія, біокібернетика ... ентеробіоз; бласто- ... -бласти: бластомікоз, бластоциста ... акробласт, остеобласт; ген(о)-...-ген(ез):генотип, генофонд ... бластогенез, .кладогенез; грам- ... -грам:грамофон – кілограм, міліграм;граф- ... -граф:графологія, графоман, графопректор ... бібліограф, термограф, осцилограф; дермато- ... -дерм(а, -ія):дерматоген, дерматологія... екзодерма, склеродерма; кардіо- ... -карді(я):кардіологія, кардіографія, кардіоспазм ... стенокардія; кін(о)- ... -кін(ез)(ія):кінематографія, кіносеріал ... бластокінез, брадикінезія; ліз(о)- ... -ліз: лізогенія, лізосоми ... радіоліз, гідроліз; літ(о)- ... -літ: літогенез, літографія ... неоліт, лепідоліт; лог- ... -лог(ія): логограма, логографія, логометр, логарифм ... біолог, біологія, філолог, філологія; метр- ... -метр(ія):метроном, метрологія ... барометр, спідометр, кілометр;морф(о)- ... -морф(ізм,-оз):морфологія ... гомоморфізм, аломорф, ол(е)- ... -ол:олеографія ... нігрол; ноз(о)- ... -ноз:нозематоз, нозологія ... зооноз; номо- ... -ном(ія):номограма, номографія ... біном; оном(а)- ... -онім: ономастика ... синонім; офтальм(о-) .. -офтальм: офтальмологія ... буфтальм; пат(о)- ... -пат(ія):патологія ... гомеопат; троп- ... -троп(ізм, -ія): тропопауза ... геліотроп, автотропізм; пед-... -педія: педогенез, педологія, педоцентризм ... гіпнопедія, ортопедія; птер(о)- ... -птер:птеродактиль, птерозавр ... гелікоптер, гіменоптер; стат(о)- ... -стат:статоліти, статоскоп ... реостат; термо- ... -терм(ія):термометр, термограф ... ізотерми; топ- ...-топ: топоскоп, топоніміка, топографія ... ізотопи; фаг(о)- ... -фаг(ія): фагоцити, фаготерапія ... бактеріофаг, аерофагія, бактеріофагія; філ(о)- ... -філ(ія):філологія ... словянофіл, гемофілія;фіт(о)- ... -фіт:фітотерапія ... гігрофіт, криптофіти; фон- ... -фон(ія):фонограма, фонограф ... магнітофон, стереофонія; хром(о)- ... -хромат(о):хромогени, хромопласти ... цитохроми, генатохром; цит(о)- ... -цит(оз):цитогенетика ... тромбоцити, лейкоцитоз тощо.


 
 

Цікаве