WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Традиційне весілля села симоновичі - Реферат

Традиційне весілля села симоновичі - Реферат

Пиризвяне злізли з возив. Ідуть. Зразу пиризвянський дружко, посля батько й мати молодеї. А молодуха ше раньше вийде з жинихом. Колись як судошяють молодиї пиризвян, то молодая й молодий треба коб поциловали кажного, починаючи з батька й матира. Ну а вже гето, то молодуха поклоницьця батькови й матири і поцилуїцьця. Може ше кого поцилує. А жиних стоїть. А посля свьокор с свьокрухию виходєть просити (приглашяти) в хату. Пиризвяне йдуть в хату і спивають:

237 (12).

Росточи, свату, хату –Сватови сіни тісниї,Ідуть пиризвяне пишниї.На їх шубоньки дмуцьця,В ручках пирожки труцьця.

Ше пиризвяне в сінюх чи на дворі. А в хату йдуть дьві-три баби й мужчина застилати (накривати) настиілниками столи. Гето з родні молодеї. Таби дружко на пиридоїшче, так вони заре першими йдуть. Застилають столи і спивають:

238 (13).

Ой послала нас матиСтоликув застилати.Дала нам три обруси,Коб заслали молодуси.Дала нам три китайки,Коб заслали столи-лавки.

239 (14).

Вите ж мої настилничкиДе ж вите робилися,Де ж вите билилися,Кому ж вите згодилися?Де ж вите качялися,Куди ж вите й попалися,Тонкиї, білінькиї,Й паперу румненькиї?– Робились у батинька,Згодились до свьокорка.Качялись у матьонки,Попались до свьокрівки.

Заслали столи, їх почастовали. Тоди спивають:

240 (15).

Ми столи застилали,Тут (Там) же нас частовали:Медом солодиньким,Вином зильонинькимШе й гиіркию горілкию.

Посля всі пиризвяне входєть в хату. Пиризвянський дружко с хлібом іде і все, виін ниц ни робить, двирей ни христить. Заходєть, садєцьця за столи. Тоди спивають:

241 (16).

В саду солов'є гниздо в'є,("солов'є" – гето солов'ї, як много)Чи всім пиризьвянюм місьцє є?Кому нимає – кажіте,До нового містичка бижіте,Золоти крисьолка купіте,Напирод батинька садіте.

Пісня повторяїцьця. Там, де слово "батинька" другий раз спивають – "матьонку"; третій раз – "братикув"; читьвьортий раз – "систринок"; п'ятий раз – "родиноньку".

Сіли за столи. Молодуха садицьця з пиризьвяньми, а жиних ходить коло столив і припрохує гостей.

242 (17).

Як сіли пиризвянки,То погнулися лавки.Як мидочку нап'юцьця,То ше й гиіршей погнуцьця.Ни на довго вони сіли –Од сироди до ниділі.

243 (18).

Ой бистрая річинька притикла.Наша дівонька теплих пирожкив напикла.А напікши, на тарілочки наклала.А наклавши, свого батинька прохала:– Ой частуйся, да миій батиньку, у мине.

Ше повторяїцьця. На місьці слиів "батинька" і "миій батиньку" спивають "матьонку" і "моя матьонко".

В пиризві тоже привизуть і оддадуть коровайця с сиром чи с кубасою, і повбутилка. Або того самого коровайця, або свого, замінєть. Як оддають коровайця, то спивають:

243 а (19). Той самий текст, що і № 156 (66).

Посля спивають тиї пісні, шо й в сватах, на другий день:

243 б (20). Той самий текст, що і № 165 (77).

243 в (21). Той самий текст, що і № 166 (78).

243 г (22). Той самий текст, що і № 167 (79).

243 д (23). Той самий текст, що і № 168 (80).

243 е (24). Той самий текст, що і № 169 (81). Можуть спивати "свати", можуть – "пиризвяне".

243 є (25). Той самий текст, що і № 170 (82).

244 (26).

Ой казали нам люде,Шо нам чести ни буде,Шо наш зять молоденький.Ой хоч виін молоденький,Альби виін покиірнинький,Кругом столикув ходить,В руках шяпоньку носить,Свого тестинька просить:– Тестиньку, миій батиньку,Суджоний, як роджоний,Частовався я в тибе –Частуйся ти у мине.

Ше повторяїцьця пісня. Другий раз на місьці слиів "свого тестинька", "Тестиньку, миій батиньку. Суджоний, як роджоний" спиваюцьця: "свою тешчоньку", "Тешчонько, моя матьонко, Суджона, як роджона".

245 (27).

Хміль на штичину повиваїцьця.Батинько дочки допитуїцьця:– Чи пити, дитя, гету горілку?– Ой пи, батиньку, на здоров'їчко,Гето за твоє годованнічко.Хміль на штичину повиваїцьця.Матьонка дочки допитуїцьця:– Чи пити, дитя, гету горілку?– Ой пи, матьонко, на здоров'їчко,Гето за твоє годованнічко.

246 (28).

Молодая МанічкаПо новим двору ходить,Ливи гусоньки гонить:– Ой гиля, ливи гуси,До хлива ночовати!Буду вас катовати,Вичеру готовати,Батинька частовати.

Ше повторяюцьця всі слова. На місьці слиів "батинька", "рідного" спивають: "матьонку", "рідную".

247 (29).

Молодая дівонькаПопудріччу ходила,Ливи гуси гонила:– Ой гиля, ливи гуси,До хлива ночовати!Буду вас катовати,Вичеру готовати,Батинька частовати,Рідного частовати.

Як другий раз спивають, то на місьці слиів "батинька", "рідного" впотрибляють: "матьонку", "рідную".

248 (30).

Молоденький КолічкаСвого батинька просить:– Ой миій батиньку рідний,Ой частуй мої гости,Шо с чужеї волости.

248а (31). Той самий текст, що і № 172 (84).

248б (32). Той самий текст, що і № 174 (86).

249 (33). Спивають і в сватах, і в пиризві, свати чи пиризвяне сами собі, чи й за порогом поспивають.

Як сіли – вола ззіли.Як стали – вола вклали –На столі ни кришички,Пуд столом ни кисточки.

Посидєть за столом, почастуюцьпя, посля йдуть гуляти. Треба коб молодуха погуляла, чи з жинихом, чи так с ким. Посля знов за столи, посля знов гуляти.

250 (34).

Пиризвянський дружичко,Оглянься (Подивись) в океничко,Чи їдєть кони сіно?Як їдєть кони сіно,Шче ми тут посидімо.Як їдєть кони солому,Забираймось додому.Як їдєть кони стріху –Ни робімо ми сміху.

251 (35).

Додому, віптічко (пташички), додому,Вже налитались по бору.Ой ше ни много литали,Ярую пшаницю зобрали.Додому, пиризвяне, додому,Вже находились по двору.Ой ше ни много ходили,Вже мого свьокорка вгнивили,Вже бочку вина випили.

252 (36).

Молодая МанічкаСвого батинька просить:– Ой миій батиньку рідний,Забирайся додому,Ни роби мні догону.Будуть мні доганяти,Увесь вік нарикати:– Ой згубили, згубилаМаніччина родина.

253 (37).

– Куди, батиньку, їдиш од мене,Їдиш од мене, кидаїш мене?За чим я буду тут зимовати?За шчо я буду хліб куповати?– Кидаю, дитя, кони косати,Кони косати, коровки рогати.То ти їх будиш тут продавати,Ти будиш за їх хліб куповати.

254 (38).

Ходить курочка да по смітничку сокоче.Батько з дочкою росставатися ни хоче.Стоїть коничок да на стаїньци рогоче,Батько з дочкою росставатися ни хоче.Стоїть коничок да на стаїньци нижкию туп!– Оставайся, моє дітятко, з Богом тут.

А при конці пиризвяне ше зайдуть за стил. А як одходєть пиризвяне, то кладуть гроши. На стиіл кладуть, там по киілька рублів. Посля пиризвяне садєцьця на вози і од'їшчяють, роз'їшчяюцьця по домам. Як од'їшчяють пиризвяне, то спивають:

255 (39).

Манічка свого батинька проводить,За калинови мостоньки заводить.– Ой вирнися, моє дітятко, вирнися,Вже на тибе да твиій свьокорко грозицьця.– Хай грозицьця, ни грозицьця – ни вирнусь,Таки ж я свого батинька провиду,За калинови мостоньки завиду.

Пісня повторяїцьця до матьонки. На місьці слиів "свого батинька", "твиій свьокорко" спивають: "свою матьонку", "твоя свьокрівка".

А в жиниха, як од'їхали пиризвяне, то повичерали да й розийшлись. Так кончився третій день висілля.

Інформатори (від кого записані пісні) та рік запису.

КЛИМЧУК Анастасія Андріївна

№№ 229, 230, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 250, 252, 253, 255 – (1957 р.); 248 – (1958 р.); 228, 231 – (1961 р.); 232, 234 – (1965 р.); 243 – (1970 р.); 227а – ?, 247 – ?, 249 – ?, 251 – ?, 254 – ? – (1978 р.).

РЕПІХА Устинія Федорівна

№№ 227 – (1961 р.).

ЧЕТВЕРТИЙ ДЕНЬ І КІНЕЦЬ ВЕСІЛЛЯ

На читьвьортий день родня молодого йде до батькиів молодого, а родня молодеї – до батькиів молодеї. Бируть с собою: булочку, ше шо-небудь на булочку і пляшку горілки. Збираїцьця родня жиниха – в жиниха, а родня молодеї – в молодеї. А зобравшись, садєцьця за столи, частуюцьця. Той пришов, той ше ни пришов. Виходєть з-за столив, мизика грає, гуляють. Садєцьця за столи і спивають:

256 (1).

Огляділася мати,Шо нима дочки в хати,Ходячи, як вовк виє,Шо сама лошки миє.

257 (2). І там, і там спивають, і в жиниха, і в молодеї.

Стуком да пуком свьокор по клити,Свьокор по клити – нивісти будити:– Вставай, нивісто, годи вже спати,Годи вже спати, пора вставати.Вже кури піли, зори свитили.– Ой як я була да й у батинька,Курей ни чула, зорей ни знала.Ой як пришла да й до свьокорка,Кури почула, зори познала.Кури почула, кросенця тчучи,Зори познала, по воду йдучи.

258 (3). Родня снідає і спивають, і в молодеї, і в жиниха.

Маніччин батинько,Молодеї ріднинькийОй устав ранесинько,Умився билесинько,Да пошов по городу.Нашов у сибе шкоду:Вирвано в саду рожу,Чирвоную, хорошу.Маніччина матьонка,Молодеї ріднаяУстала ранесинько,Умилась билесинько,Да пошла по городу,Нашла у сибе шкоду:Вирвано в саду рожу,Чирвоную, хорошу.Коліччин батинько,Молодого ріднинькийОй устав ранесинько,Умився билесинько,Да пошов по городу,Нашов в сибе пригоду:Посаджено в саду рожу,Чирвоную, хорошу.Коліччина матьонка,Молодого ріднаяУстала ранесинько,Умилась билесинько,Да пошла по городу,Нашла в сибе пригоду:Посаджено в саду рожу,Чирвоную, хорошу.

259 (4).

– Ластовонька чирненькая,Чого рано з вир'я пришла?Ше по горах сніги лижєть,По долинах криги стоєть.– Я тиї сніги крильцями змиту,Я тиї криги ножками потопчу.– Ти ж Манічка молодая,Чого молода замуж пошла?Чи вмітимиш господарити,Господарити, господинити,Господинити, в хати лад висти?– Єсьця в мине да й свьокорко,То виін буде господарити.Єсьця в мине да й свьокрівка,Вона буде господинити,Господинити, в хати лад висти.


 
 

Цікаве

Загрузка...