WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Будова слова. Правопис слів - Реферат

Будова слова. Правопис слів - Реферат

слова, які в ІІІ особі множини мають закінчення -уть, -ють, а в інших особових закінчення букви е, є.
Кажуть, читають, кажеш, читаєш.
45. До ІІ дієвідміни належать дієслова, які в ІІІ особі множини мають закінчення -ать, -ять, а в інших особових закінченнях - букви и, ї.
Говорять, говориш.
46. Схема розбору дієслова як частини мови.
а) аналізоване слово
б) початкова форма (неозначена форма)
в) частини мови
г) число
д) час
е) особа (в теперішньому і майбутньому часі)
є) рід (в минулому часі)
ж) дієвідміна
з) з яким словом зв'язане?
и) яким є членом речення?
ЗАЙМЕННИК
47. Займенник - це частина мови, яка вказує на предмет, але не називає його.
48.
І особа ІІ особа ІІІ особа
Однина Я Ти Він, вона, воно, вони
Множина Ми Ви Вони
49. Схема розбору займенника як частини мови
а) аналізоване слово
б) питання
в) частина мови
г) особа (якщо є)
д) число
е) рід (якщо є)
є) відмінок
ж) з яким словом зв'язане?
з) роль в реченні?
ЧИСЛІВНИК
50. Числівник - це слова, які означають кількість предметів або порядок їх при лічбі.
Числівники кількісні відповідають на питання скільки? і числівники порядкові відповідають на питання який? котрий?
Один, перший.
ПРИСЛІВНИК
51. Прислівник - це незмінна частина мови. Прислівник виражають ознаку дії або вказують де і коли відбувається дія і відповідають на питання як? де? куди? коли?
Весело, вгорі, вниз, вчора.
МАТЕМАТИКА
1. Числа при додаванніназиваються: доданок, доданок, сума.
2. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.
х + 25 = 40
х = 40 - 25
х = 15
15 + 25 = 40
3. Числа при відніманні називаються зменшуване, від'ємник, різниця.
4. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник.
х - 25 = 30
х = 30 + 25
х = 55
55 - 25 = 30
5. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.
50 - х = 30
х = 50 - 30
х = 20
50 - 20 = 30
6. Числа при множинні називають множник, множник, добуток.
7. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник
х ? 5 = 30
х = 30 : 5
х = 6
6 ? 5 = 30
8. Числа при діленні називаються ділене, дільник, частина.
9. Щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку.
201 : х = 7
х = 210 : 7
х = 30
210 : 30 = 7
10. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку
63 : х = 9
х = 63 : 9
х = 7
63 : 7 = 9
11. Порядок дій в виразах
1) Якщо у виразі без дужок є тільки додавання і віднімання або тільки множення та ділення, то їх треба виконувати в твій послідовності, в якій записані:
14 + 35 - 8 = 41
32 : 4 ? 5 = 40
2) Якщо у виразі є додавання, віднімання, множення і ділення, то спочатку виконуємо по порядку множення і ділення, а потім додавання і віднімання.
73 + 24 : 8 = 73 + 3 = 76
48 : 6 + 5 ? 3 = 8 + 15 = 23
3) Якщо у виразі є дужки, то спочатку виконуємо дії, записані в дужках, а потім по порядку решту дій:
80 : (49 - 29) = 80 : 20 = 4
70 - (28 + 16) = 70 - 44 = 26.
12. Числа, які діляться на 2, називаються парними.
13. Числа, які не діляться на 2, називаються непарними.
14. Числа виду називають дробовими.
Число - дріб, 5 - чисельник дробу, 6 - займенник дробу.
15. Число під рискою дробу - знаменник дробу - показує, на скільки рівних частин поділено ціле.
16. Число над рискою дробу - чисельник дробу - показує, скільки взято рівних частин цілого.
17. Щоб знайти частину числа, треба число поділити на знаменник і помножити на чисельник дробу:
Знайти кг.
1 кг - 1000 г, 1000 : 4 ? 3 = 750 (г), кг = 750 г
18. Щоб знайти число за його частиною, треба число помножити на знаменник і поділити на чисельник:
Знайди число, якщо його 7280.
7280 ? 7: 1 = 50960.
19. Периметр - сума довжини всіх сторін многокутника:
а) для прямокутника:
1) р = а + а + в + в
2) р = 2 ? а + 2 ? в
3) р = (ав) ? 2
б) для трикутника:
р = а + в + с
в) для квадрата:
р = а ? 4
20. Площа. Обчислити площу, треба довжину помножити на ширину.
S = а ? в
Площа квадрата: S = а ? а
21. Одиниці площі
1 см2 = 100 м2 1 га = 100 ар
1 м2 = 100 дм2 = 10000 см2 1 ар = 100 м2
1 дм2 = 100 см2 1 км2 = 1000000 м2
1 м2 = 100 дм2 1 км2 = 100 га
22. Одиниці довжини:
1 см = 10 мм
1 дм = 10 см = 100 мм
1 м = 10 дм = 100 см = 1000 мм
1 км = 1000 м
23. Одиниці маси:
1кг = 1000 г
1 ц = 100 кг
1 т = 10 ц = 1000 кг
24. Одиниці часу:
1 хв = 60 с
1 год = 60 хв
1 рік = 365 (366) діб
1 доба = 24 год
1 місяць = 30 (31) діб; (лютий - 28 або 29 діб)
1 рік = 12 міс.
1 ст. = 100 р.
25. Швидкість дорівнює відстані, поділеній на час.
26. Відстань дорівнює швидкості, помноженій на час.
27. Час дорівнює відстані, поділеній на швидкість.
Швидкість Час Відстань Розв'язок
60 км/год 2 год ? 60 ? 2 = 120 (км)
60 км/год ? год 120 км 120 : 60 = 2 (год)
? км/год 2 год 120 км 120 : 2 = 60 (км/год).

 
 

Цікаве

Загрузка...