WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Технологія навчання іншомовного матеріалу - Реферат

Технологія навчання іншомовного матеріалу - Реферат

самостійної роботи - скласти свої фрагменти уроків, які ви будете демонструвати на окремому практичному занятті.
1. Ознайомтеся з фрагментами уроків для навчання активного граматичного матеріалу на початковому етапі для засвоєння граматичної структури видо-часової форми Present Simple. Фрагменти складені за матеріалами циклу 5-го підручника "English through Communication" для 5 класу.
2. Розіграйте фрагменти уроків, з якими ви ознайомилися на практичному занятті.
3. На основі поданих зразків підготуйте фрагменти уроків з навчання граматичної структури у Present Progressive (інша назва - Present Continuous) або з навчання іншої граматичної структури за вашим вибором.
4. Розіграйте свій фрагмент на практичному занятті.
Методичні рекомендації до фрагментів уроків
1. Ознайомтеся з відповідним циклом уроків підручника (за рекомендацією викладача або за вашим власним вибором
2. Підготуйте відповідне унаочнення.
3. Продумайте і запишіть всі етапи ваших фрагментів.
4. Розіграйте складені вами фрагменти уроків.
Тест
1. Завдання навчання граматики у початковій школі:
а) дати учням систематичні знання з граматики ІМ;
б) сформувати лише репродуктивні граматичні навички;
в) сформувати репродуктивні і рецептивні граматичні навички.
2. У початковій школі вивчають:
а) всі граматичні явища даної ІМ;
б) граматичні явища, відібрані до шкільного граматичного мінімуму;
в) граматичні явища, які зустрічаються в текстах.
3. До активного граматичного мінімуму (АГМ) входять:
а) граматичні явища, що їх необхідно розпізнати та розуміти в текстах при читанні;
б) граматичні явища, які учень має вживати в усному мовленні та розуміти при читанні;
в) граматичні явища, що використовуються лише в усному мовленні.
4. Яка з названих операцій входить до репродуктивної граматичної навички?
а) вживання граматичної структури згідно з ситуацією мовлення;
б) розпізнання граматичної структури;
в) сприйняття граматичної структури.
5. В початковій школі під час ознайомлення з новою граматичною структурою вчитель повинен звернути увагу:
а) лише на функцію цієї структури;
б) на функцію та форму ГС;
в) лише на форму граматичної структури.
6. Як раціонально пред'являти новий активний граматичний матеріал?
а) у письмовому тексті;
б) в окремих реченнях;
в) в ситуаціях мовлення.
7. Які типи вправ слід найширше використовувати для засвоєння активного граматичного матеріалу?
а) мовні;
б) умовно-мовленнєві;
в) мовленнєві.
8. Визначте раціональну послідовність вказаних видів вправ для засвоєння граматичної структури (ГС), що належать до АГМ:
а) вправа на трансформацію зразкового мовлення (ЗМ);
б) вправа на завершення ЗМ;
в) вправа на підстановку у ЗМ.
9. Виберіть найдоцільнішу інструкцію до вправи на засвоєння питальної форми дієслова:
а) зробіть подані речення питальними;
б) вставте необхідне допоміжне слово;
в) спитайте свого товариша, чи зробив він дії, які я назву.
10.Виберіть найдоцільнішу інструкцію до вправи на засвоєння заперечної форми дієслова:
а) виправте мене, якщо я не правий;
б) вставте заперечення там, де необхідно;
в) зробіть подані речення заперечними.
Фрагмент уроку
І. Ознайомлення з теперішнім тривалим часом
1. Створення вчителем ситуації, демонстрація вчителем кількох ситуативно обумовлених висловлювань.
Т: Сьогодні ви навчитеся називати, що ви або ваші друзі роблять зараз. Зараз я попрошу ляльку Кітті виконувати дії і говорити англійською мовою про те, що вона робить.
T: Kitty, take a piece of chalk.
Kitty: I am taking a piece of chalk.
T: Kitty, write the letter K.
Kitty: I am writing the letter K.
T: Kitty, go to the blackboard.
Kitty: I am going to the blackboard.
T: Kitty is not sitting. She is going to the blackboard.
2. Ознайомлення з функцією і формою структури.
Т: Хто скаже, яке нове закінчення ви почули? До чого ми його додавали? До дієслова. А що ставилося перед ним? Am, is - це є помічники. Помічники змінюються в залежності від особи. Давайте згадаємо.
I - am
He, she, it - is
You, we, they - are
А щоб краще запам'яталося про вживання теперішнього тривалого часу, давайте вивчимо римівку:
Якщо я готую джем,
Перед cooking ставлю am.
Якщо мама варить рис,
Перед cooking ставлю is.
Якщо ти, чи ви, чи ми,
Чи які-небудь вони -
Всі готують на свята,
Перед cooking ставлю are.
3. Перевірка розуміння граматичної структури.
a) T: Listen to my statements and translate them into Ukrainian:
T: I'm writing.
P1: Я пишу.
T: He is sitting.
P2: Він сидить.
T: They are running.
P3: Вони біжать.
T: They are not jumping. They are running.
P4: Вони не скачуть. Вони біжать.
б) Look at the pictures and give laconic answers to my questions. (Режим роботи T - Cl, T - P1, P2,…).
Example:
T: Is the girl sleeping?
- Yes, she is.
T: Is the boy reading?
Cl: Yes, he is.
T: Are the pupils cleaning the classroom?
P1: Yes, they are.
ІІ. Автоматизація дій учнів з теперішнім тривалим часом
1. Вправи, що виконуються на рівні фрази:
а) Імітаціязразка мовлення (ЗМ).
T: Agree with me if I am right. Say "You are right" or "You aren't right" before your statement.
Example:
Kitty is walking now.
You are not right. Kitty is standing now.
T: I am talking with you now.
P1: You are talking now.
T: They are writing on the blackboard.
P2: No, you are not right. They are jumping.
T: She is drawing now.
P3: Yes, you are right. You are drawing now.
б) підстановка у ЗМ.
T: Fill in: am, is, are.
1. She … going to school now.
2. They … having breakfast.
3. I … reading a book now.
4. Nick … learning a poem now.
5. John and Kitty … singing a song now.
в) Трансформація ЗМ.
1) T: Transform the following sentences into the Present Continuous Tense.
T: Every day Bill goes to school.
P1: He is going to school now.
T: Every day the children play with toys.
P2: They are playing with toys now.
T: I usually dance at birthday parties.
P3: I'm dancing now.
2) Make the following sentences negative.
T: I am sleeping now.
P1: I am not sleeping now.
T: He is drawing a picture.
P2: He is not drawing a picture.
T: We are cleaning the classroom.
P3: We are not cleaning the classroom.
г) Відповіді на різні типи запитань.
Looking at the picture, answer the questions:
- Is the bird flying?
- Is the bird flying or jumping?
- What is the bird doing?
- Is the frog jumping?
- Is the frog jumping or flying?
- What is the frog doing?
- Are the horses running?
- Are the horses running or swimming?
- What are the horses doing?
- Am I speaking?
- Am I speaking or writing?
- What am I doing?
д) Розширення ЗМ.
T: Looking at the pictures, say what the bird, the frog, the horse and the children are doing now. (Прийом "снігова куля")
P1: The bird is flying.
P2: The bird is flying and the frog is jumping.
P3: The bird is flying, the frog is jumping and the horse is running.
P4: The bird is flying, the frog is jumping, the horse is running and the children are playing.
е) Самостійне вживання нової ГС.
T: Fulfill the commands & your friends will tell what you are doing now.
T: Nick, read the book.
P1: He is reading the book.
T: Ann, write a word on the blackboard.
P2: Ann is writing a word on the blackboard.
T: Michael and Mary, go to the door.
P3: They are going to the door.
T: Tom, jump.
P4: Tom is jumping.
2. Вправи, що виконуються на рівні надфразової єдності.
а) Об'єднання ЗМ у надфразову єдність.
T: Imagine that you are having an Ukrainian lesson (a Maths lesson, a reading lesson, a music class, a handicrafts lesson, a drawing class). Say what you usually do in these lessons and what you are doing in Ukrainian class now.
Example.
In Ukrainian class we usually write & read. I am writing now.
б) Об'єднання ЗМ у діалогічні єдності (питання - відповідь, твердження - твердження тощо).
T: A guessing- game.
One pupil tells the teacher what his friend is doing now, the rest are trying to guess.
Example.
Cl: Is he reading (running, etc.)?
P: No, he is not. He is not reading.

 
 

Цікаве

Загрузка...