WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Лексична основа української мови як компресована мовна модель - Реферат

Лексична основа української мови як компресована мовна модель - Реферат

На цій праці ґрунтується Česky slovnk vĕcn a synonymick [Haller1974]. У вступі автори пишуть, що відступили від схеми Р. Халліґа і В. фон Вартбурга тільки там, де чеський мовний матеріал вимагав іншого упорядкування. На практиці різниця між схемами обох праць справді мінімальна.

Й. Касарес [Караулов 1964: 248-249] побудував синопсис іспанської мови, поставивши в центрі, відповідно до свого світогляду, "Бога"; далі йде "Всесвіт", що поділений на органічну (сюди входять "матерія й енергія", "фізика і хімія", "географія, астрономія, метеорологія", "геологія, мінералогія") і неорганічну матерію (сюди входять рослинний і тваринний світи). Тваринний світ включає власне "тварини" та "людину", остання група ділиться на "індивіда" та "суспільство" з подальшим розгалуженням, зокрема індивід — на групи "людина як жива істота", "людина як розумна істота" і "людина як агент дії", а "суспільство" — на групи "комунікація, почуття, думки", "соціальні інститути", "ремесла, робота, служба".

А. Марковський [Markowski 1990] розклав польську лексику за схемою з "Я" на вершині на два основні поля: "Я стосовно себе" і "Я стосовно інших" (стосовно інших людей і речей). У першому полі є два підполя: 1. "Я як фізична істота" ("моє тіло" та "те, що слугує моєму тілу") і 2. "Я як психічна істота" ("мої думки" та "те, що слугує моїм думкам"); в другому полі є теж два підполя: "Я стосовно Бога" ("моя віра" та "те, що слугує моїй вірі"), "Я стосовно людей" ("моє ставлення до інших" та "те, що слугує мені та іншим").

В. Морковкін [Морковкин 1984] запропонував ієрархічне логічне бачення світу російської мови, що ґрунтується на викладанні її як іноземної. У "Всесвіті" на принципах дихотомічного поділу він визначив такі концептуальні сфери: "абстрактні відношення"–"матеріальний світ", "неорганічний світ"–"органічний світ", "рослини"–"істоти", "нерозумні істоти"–"людина"; в "абстрактних відношеннях" визначено "існування", "простір", "час", "зміни", "кількість", "якість" та "відношення" з подальшим дрібнішим членуванням.

Українська дослідниця Ж. Соколовська [Соколовська 2002] побудувала універсальну схему, придатну, на її думку, для будь-якої мови (включно з українською), відповідно до гносеологічних та онтологічних параметрів. Гносеологічні поняття, такі як існування, простір, час, рух, окреме, кількість, якість, відношення, розташовано по вертикалі, а онтологічні поняття, такі як "природа", "людина" та "суспільство", розташовано по горизонталі. На перетині ліній цього смислового каркасу, за задумом, розміщується уся лексика.

У результаті такого порівняння восьми синоптичних схем ідеографічних словників було виявлено на різних рівнях ієрархії їхню спільну частину, яка, незважаючи на розбіжності у світогляді укладачів, виявилася достатньо значною (подаємо назви основних сфер): природа, включаючи сфери від неба до тварин, людина з тілом і розумовими характеристиками, стосунки між людьми, суспільство і релігія, та незалежні категорії такі як існування, простір, час, рух, кількість, якість та деякі інші. Порівнявши їх із визначеними нами семантичними полями, виявлено, що вони фактично повністю корелюють.

Проте є деякі особливості, наприклад, зауважено загальну тенденцію до абстрактності одиниць ЛО, і це виявляється не лише у великій кількості абстрактних іменників, а й у дієслівних значеннях. У багатьох випадках в ЛО ввійшли дієслова (найбільш нейтральні), що стоять на вершині цілого класу в ідеографічному словнику (наприклад, ввійшло говорити, а не шепелявити, кричати чи шепотіти). В ЛО є багато слів, пов'язаних з нормою (типовий, нормальний, відповідний, звичайний, природній, особливий та ін.), робочим процесом (стадія, етап, метод, спосіб, технологія, прийом, режим та ін.), керівними професіями (керівництво, президент, директор, керівник, заступник та ін.). Також зауважено відсутність слів на позначення смаку, сторін світу, пір року, днів тижня.

Незважаючи на деякі згадані особливості, список слів, який ми відібрали основі критеріїв частотності та функціональної необмеженості, можна назвати ЛО української мови, оскільки вона охоплює усі поля людської діяльності, її одиниці тісно пов'язані між собою семантичними зв'язками. З цього погляду ЛО української мови – компресована мовна модель.

Література

 1. Ардан В. Р., Бацевич Ф. С., Партико З. В. Комп'ютерний словник-мінімум української мови // Мовознавство. 1996. № 4-5. С. 34-40.

 2. Бук С.Н. Методика виділення ядра лексичного мінімуму української мови // Мова і культура. К., 2004 (у друці).

 3. Караулов Ю. Н. Общая и русская идеография. М.: Наука, 1976. 356 с.

 4. Методика преподавания иностранных языков за рубежом [Сб. статей]. Пер. с англ., франц. и нем. Состав. М. М. Васильева и Е. В. Синявская. М.: Прогресс, 1967. 464с.

 5. Морковкин В. В. Комплексный учебный словарь "Лексическая основа русского языка". М.: Русский язык, 1984. 1167 с.

 6. Соколовська Ж. П. Картина світу та ієрархія сем // Мовознавство. 2002. №6. С. 87–91.

 7. Česky slovnk vĕcn a synonymick / Jiri Haller. Praha: Sttn pedagogick nakladatelstv. T. 1. 1969. LVI, 291 s. T 2. 1974. LII, 595 s.

 8. Dornsief F. Der Deutsche Wortschatz nach Sachgruppen: Versuch eines Ordnungsschemas. Berlin: Akademie, 1963. 315 s.

 9. Markowski A. Leksyka wsplna rżnym odmianom polszczyzny. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, 1990. T. 1. 364 s., T. 2. 256 s.

 10. Ogden C. Basic English. A general introduction with rules and grammar. 6-th edition. London, Kegan Paul, Trench, Trubner and Co., Ltd, 1937. 95 p.

 11. Roget's International Thesaurus. 4 изд. Robert L. Chapman. New. York, 1977.

 12. Slownik-minimum języka polskiego: podręcznik do nauki języka polskiegо dla szkl podstawowych i obcokrajowcw / Zofia Kurzowa, Halina Zgolkowa. Poznan: SAWW, 1992. 215 s.

 13. The Linguistics Encyclopedia. Edited by Kirsten Malmkjaer. North American Consultant Editor James M. Anderson. London; New York: Rougtledge, 1991. 575 s.


 
 

Цікаве

Загрузка...