WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Лексична основа української мови як компресована мовна модель - Реферат

Лексична основа української мови як компресована мовна модель - Реферат

Реферат на тему:

Лексична основа української мови як компресована мовна модель

У дослідженнях, що стосуються вивчення лексичного складу сучасної мови, лінгвістів цікавила в основному лексика, що відрізняється стилістично, іноді, територією чи середовищем функціонування, а також окремі семантично або тематично пов'язані угруповання слів. Лексична основа (далі ЛО) як модель, виділена за певними критеріями з метою компактного представлення усього словника, окремим об'єктом дослідження ще не була. Проте її виділення, а також детальний аналіз як з боку словникового складу, так і з погляду класифікації за парадигматичними групами, унаочнили би структурно-системну організацію лексики української мови; виокремлення на її основі парадигматичних класів лексем, виявлення різноманітних семантичних зв'язків між ними, дослідження їхнього семантичного опису в одномовних тлумачних словниках полегшили би працю над адекватною їхньою семантизацією. Своєрідні роду аналоги такої роботи в англійській [Ogden 1937], німецькій (Хауха), іспанській (Кеністон), французькій (Гугенейм) (див. про це [Васильева 1967]), польській [Kurzowa & Zgolkowa 1992], російській [Морковкин1984] та українській [Ардані ін. 1996] мовах створювалися з іншою метою (для полегшення викладання мови іноземцям), тому не розглядали її як модель.

За критеріями частотності та стилістичної широти було виділено список слів, кількістю 1389 одиниць (Див. детальніше: [Бук 2004]). Перевірити, чи такий виділений за формальними критеріями список слів є конгломератом непов'язаних між собою лексем, чи певним чином організованою системою, що покриває/не покриває всі сфери діяльності людини — принципове питання.

Оскільки мовна картина світу не зводиться до концептуальної, слова ЛО було згруповано відповідно до семасіологічного, а не ономасіологічного підходу. Таке вирішення питання класифікації лексики не нав'язує апріорних схем і є більш природнім для мовного матеріалу. На першому етапі досліджувані одиниці було поділено за частинами мови як найбільш загальними лексико-граматичними розрядами слів (зафіксовано усі частини мови крім вигука); на другому етапі слова було об'єднано в групи на основі спільних семантичних ознак (синонімічні ряди, антонімічні пари, гіперо-гіпонімічні, партонімо-холонімічні ("меронімічні" за іншою термінологією [Malmkjr 1991: 301]) та конверсивні групи). Різні типи груп було виявлено в межах різних частин мови. Синонімічні та антонімічні простежуються у всіх частинах мови (шлях, дорога; заходити, входити; тяжкий, важкий; звичайно, очевидно; біля, поруч; ось, от; надія–страх, заходити–виходити, холодний–гарячий; швидко–довго, до–від, так–ні; ще–вже та ін.), гіперо-гіпонімічні групи наявні в іменниках, дієсловах та прикметниках (кімната–кабінет, клас, зал; почуватилюбити; людськийжіночий та ін), групи, об'єднані зв'язком конверсії, є в іменниках, дієсловах, прийменниках і сполучниках (чоловік–дружина, дати–взяти, серед–навколо, якщо–то і ін.), партонімо-холонімічні групи зафіксовано лише в іменниках (тіло–голова, рука, нога; рука–палець та ін.).

На третьому етапі залежно від сигніфікативної чи денотативної специфіки лексичного значення слова ці невеликі угруповання об'єднано в лексико-семантичні або тематичні групи. Дієслова, наприклад, утворюють лише лексико-семантичні групи, а іменники, прикметники та прислівники мають також і тематичні групи. Наприклад, іменники з денотативним лексичним значенням природних утворень становлять відповідну тематичну групу: гора,поле, ліс, степ, море, річка. Іменники із сигніфікативним лексичним значенням часу творять відповідну групу: час, рік, місяць, тиждень, година, хвилина. Прикметники об'єднуються в лексико-семантичні (наприклад, "простору": короткий, високий, низький, глибокий) і тематичні (наприклад, "виробництва": виробничий, трудовий, робочий, професійний, технологічний) групи. Лексико-семантичні групи часу, руху, відношень, простору і т.д. зафіксовані у всіх частинах мови.

Ґрунтуючись на цих лексико-семантичних групах, було виділено – для дієслів – лексико-семантичні поля руху, стану і відношення; іменникові групи не настільки строго організовані: найбільш релевантною характеристикою іменникового значення є конкретність/абстрактність. У межах конкретних іменників слова об'єднано в групи "жива" / "нежива природа", "людина та суспільство". В абстрактних іменниках є важливою ознака, що вказує, з яким типом понять семантично пов'язане слово: з людиною, її роботою, характеристикою мислення чи тіла і т. ін. Подібна ситуація з прикметниками та прислівниками.

У результаті викристалізувалися семантичні поля, що об'єднують слова різних частин мови. Це семантичні поля людини, її тіла, мисленнєвих характеристик і розуму, її роботи, особистісних стосунків і ставлення, соціальних інституцій і бюрократії, живої і неживої природи, загальних категорій, таких як час, простір, існування, кількість, якість та деякі інші.

Для з'ясування, чи охоплюють названі лексичні поля всі сфери діяльності людини, їх зіставлено з інваріантною схемою логічної моделі світу, отриманою шляхом порівняння ідеографічних словників різних мов: англійської – П. Роже, німецької – Р. Халліга і В. фон Вардбурга, Ф. Дорнзайфа, іспанської – Й. Касареса, чеської – Й. Халлера, польської – А. Марковського, російської – В. Морковкіна та української – Ж. Соколовської. Насамперед спробуємо подати їхній короткий огляд з метою показати основні відмінності картини світу, яку вони відображають.

П. Роже [Roget 1977] поділив усю лексику англійської мови початково на вісім рівнозначних між собою груп: І. "Абстрактні відношення" (існування, відношення, кількість, число, напрям, час), ІІ. "Простір" (розмір, структура, форма, рух), ІІІ. "Фізика" (температура, світло, електрика та електроніка, механіка та ін.), IV. "Матерія" (органічна та неорганічна), V. "Відчуття" (дотик, смак, запах, зір, слух, звук), VI. "Інтелект" (інтелектуальні процеси, стани свідомості і ін.), VII. "Воля" (умова, дія, авторитет і контроль, підтримка та опозиція і ін.), VIII. "Почуття" (симпатія, моральність, релігія і ін.), які далі ступенево діляться на ще менші.

Ф. Дорнзайф [Dornsief1963] поділив усю лексику німецької мови (словник нараховує біля 70 000 слів) на 20 груп. Дві перші охоплюють назви, пов'язані з природою, яку розуміють тут дуже широко: від космосу, атмосферних явищ та неорганічного світу через рослини і тварини аж до людського тіла. Наступні шість груп включають слова на позначення абстрактних та апріорних понять ("простір", "величина", "існування", "час" і т.д.). Наступних чотири групи складає лексика зі значенням психічних властивостей людини ("бажання і вчинки", "відчуття", "почуття, афекти, риси характеру", "мислення"). Слова останніх чотирьох груп описують суспільні відносини та культурні явища.

Інший поділ німецького словесного простору запропонували Р. Халліґ і В. фон Вартбург [Караулов 1964: 256-257]. Вони поділили універсум на три головні сфери: "всесвіт", "людина" та "людина і всесвіт". Кожна з тих сфер обіймає по декілька поняттєвих полів, і в сумі виходить 10 великих комплексів полів ("небо і небесні тіла", "земля", "рослинний світ", "тваринний світ", "людина як жива істота", "душа і розум", "людина як суспільна істота", "суспільна організація та суспільні інституції", "а priori", "наука і техніка"). Ці комплекси далі ступенево діляться на конкретніші поля.


 
 

Цікаве

Загрузка...