WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Функціонування складених прийменників у тексті - Реферат

Функціонування складених прийменників у тексті - Реферат

(2) На користь (СП) такого припущення вказує взаємопроникнення речей, зафіксоване на пам'ятках різних груп населення зазначених областей.– залежну форму припущення вжито в родовому відмінку, якого вимагає даний СП.

А чи ви могли б зробити дещо на користь (синтаксична конструкція) йому? – залежну форму йому вжито в давальному відмінку, а не в родовому, як цього вимагає відповідний СП.

 1. Десемантизація повнозначного слова в складеному прийменнику. Утворюючи з прийменником стале сполучення, повнозначне слово в певних текстових ситуаціях змінює своє категоріальне значення і набуває значення релятивності. Так, іменники в сполуках у межах, у разі, у випадку, з нагодивтрачають свої первинні значення і отримують інше семантичне навантаження, але вже не окреме, а у зв'язку з прийменником:

У межах (чого) – просторове відношення з вказівкою на межі, в яких відбувається певна дія, означувана головним словом в ПЗЗ.

У разі (чого) / у випадку (чого) – відношення умови.

З нагоди (чого) – причинове відношення.

(3) Вони пропонують ширший асортимент умежах конкретної товарної групи.

(4) У разі несвоєчасного надіслання такої інформації пільги не надаються.

Десемантизація приводить не тільки до зміни значення повнозначного слова, але й до зміни його синтаксичної функції. Воно перестає виконувати роль окремого члена речення і разом з прийменником служить формальним засобом вираження синтаксичних зв'язків у реченні.

 1. Можливість заміни СП простим прийменником без зміни значення. Поданий критерій, застосований для дослідження СП у португальській мові, знаходимо у статті С.Олівейра, М.Гаррао і Л.А.Амараль [Oliveira, Garro, Amaral 2003]. Як показав аналіз досліджуваного матеріалу, дана ознака також є релевантною для більшості українських прийменників типу PrepN: в ім'я (чого)  заради, з метою (чого)  для, підчас (чого)  протягом, тощо.

(5) У разі (= при) несвоєчасного надіслання інформації пільги не надаються.

(6) За умов значного похолодання північні регіони України були майже не заселеними, за винятком (= крім) деяких стоянок на Дніпрі та Дністрі.

У результаті проведених згідно з вказаними ознаками граматичної та семантичної стійкості СП дій список прийменникових сполучень скоротився до 75.

Решту прийменникових сполучень зі списку було розглянуто з погляду частоти їх вживання в тексті в ролі прийменника. Для цього за контекстами з відповідних конкордансів визначалися співвідношення між випадками вживання прийменникових сполучень у функції прийменника або як синтаксичної конструкції, представленої сполученням простого прийменника і повнозначного слова. Одержані показники були використані також для оцінки ступеня стійкості (граматичної і семантичної) досліджуваних сполучень. За емпірично встановленим порогом 50% зі списку були вилучені сполучення в (у) плані, в (у) силу, на шляху, по лінії, у порядку, вважаючи на як такі, що мають низький ступінь стійкості.

Як показав аналіз одержаних кількісних характеристик частоти вживання прийменникових сполучень у функції СП, відносно невелику групу (28) зі 100-процентним показником складають прийменники усіх чотирьох типів (в інтересах, на противагу, за рахунок, з урахуванням, на правах, під час; в (у) порівнянні з (зі), з огляду на, на відміну від, у відповідь на; відповідно до, вслід (услід) за, залежно від, згідно з, нарівні з, незалежно від, одночасно з, паралельно з, подібно до, порівняно з, поруч з (зі), поряд з, разом з, слідом (слідком) за, спільно з, стосовно до; невважаючи на, незважаючи на). Групу 95-100% складають прийменники типу Prep1NPrep2 та PrepN (17). Інші групи 90-95% (6), 80-90% (9), 70-80% (2), 60-70% (2) складають виключно прийменники типу PrepN. І лише останню групу 50-60% (5) знову представляють прийменники двох типів PrepN і VPrep.

Остаточний список СП нараховує 69 прийменників, 44 з яких належить до групи PrepN, 16 – до AdvPrep, 6 – до Prep1NPrep2, 3 – до VPrep. Дані про частоту вживання у тексті досліджуваних сполучень у функції прийменника (для Р: 50

Таблиця 1. Частота вживання прийменникового сполучення у функції прийменника.

Прийменникове сполучення

Кількість випадків вживання в аналізованому корпусі

Вживання сполучення у функції СП (в %)

Відмінок залежного від СП слова

Prep N

від імені

214

94,8

Родовий

в (во) ім'я

417

97,4

Родовий

в (у) галузі

246

93,5

Родовий

в (у) межах

385

97,9

Родовий

в (у) міру

50

84

Родовий

в (у) напрямі (напрямку)

144

97,8

Родовий

в (у) процесі

616

99,3

Родовий

в (у) разі

918

91,9

Родовий

в (у) рамках

639

99,7

Родовий

в (у) результаті

254

58,3

Родовий

в (у) ролі

262

99,6

Родовий

в (у) світлі

121

59,5

Родовий

в (у) справі (справах)

339

59,6

Родовий

в (у) ході

379

91,8

Родовий

в (у) числі

83

86,7

Родовий

за винятком

284

99,3

Родовий

за (з) допомогою

2228

96,5

Родовий

з боку

1221

87,5

Родовий

з метою

1111

91,2

Родовий

з нагоди

137

89,8

Родовий

з погляду

185

91,3

Родовий

з приводу

651

99,5

Родовий

на адресу

180

80

Родовий

на базі

534

97,9

Родовий

на боці

272

60,7

Родовий

на випадок

200

86

Родовий

на ґрунті

64

87,5

Родовий

на засадах

94

96,8

Родовий

на зміну

235

62,5

Родовий

на знак

251

87,7

Родовий

на зразок

293

87,4

Родовий

на користь

655

76,2

Родовий

на основі

2903

98,7

Родовий

на підставі

987

99,5

Родовий

на честь

349

95,1

Родовий

на чолі

655

58,7

Родовий

у вигляді

1129

97,4

Родовий

у випадку

548

73,5

Родовий

Prep N Prep

в (у) залежності від

330

98,5

Родовий

у зв'язку з

489

99,4

Орудний

Part Prep

зважаючи на

370

54

Знахідний

Література

 1. Астафьева Н.И., Киселев И.А.,Кравченко З.Ф. Современный русский язык: Служебные части речи. Модальные слова. Междометия. Минск: Вышэйшая школа, 1971. 80 с.

 2. Бондаренко В.С. Предлоги в современном русском языке. М.: Госучпедиздат, 1961. 76 с.

 3. Виноградов В.В. Русский язык. М.-Л.: Госучпедиздат, 1947. 784 с.

 4. Вихованець І.Р. Прийменникова система української мови. К.: Наук. думка, 1980. 286 с.

 5. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. К.: Рад. школа,1965. Ч.І. 424 с.

 6. Колодяжний А.С. Прийменник: Матеріали до лекцій з курсу сучасної української літературної мови. Х.: Вид-во Харків. ун-ту, 1960. 165 с.

 7. Леонова М.В. Сучасна українська літературна мова: Морфологія. К.: Вища школа, 1983. 264 с.

 8. Лучик А.А. Російсько-український та українсько-російський словник еквівалентів слова. К.: Довіра, 2003. 496 с.

 9. Ляпон М.В. Смысловая структура сложного предложения и текст: к типологии внутритекстовых отношений. М.: Наука, 1986. 198 с.

 10. Перебийніс В.І. Статистичні методи для лінгвістів. Вінниця: Нова книга, 2002. 172 с.

 11. Словник української мови в 11 томах. К.: Наук. думка, 19701980.

 12. Сучасна українська літературна мова: Морфологія / За заг. ред. І.К.Білодіда. К.: Наук. думка, 1969. 584 с.

 13. Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я.Плющ. К.: Вища школа, 2001. 432 с.

 14. Черкасова Е.Г. Переход полнозначных слов в предлоги. М.: Наука, 1967. 280 с.

 15. G. Bouma, B.Villada. Corpus-based Acquisition of Collocational Prepositional Phrases. http://www.let.rug.nl/~gosse/parers/bouma_villada.pdf

 16. C.Oliveira, M.Garro, L.A.Amaral, Recognising Complex Prepositions Prep+N+Prep as Negative Patterns in Automatic Term Extraction from Texts. http://www.nilc.icmc.usp.br/til2003/oral/olveira_garrao_amaral25.pdf


 
 

Цікаве