WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Відродинні ойконіми польсько-українського пограниччя - Реферат

Відродинні ойконіми польсько-українського пограниччя - Реферат

Банаxи х. до с. Рожанецька Гута округи Цішанів Любачів. п-ту – від антр. Банах (Богд. 7) < Banadyk=Benedykt [Rymut 1991 : 79]. Брозі окр. буд. до с. Голодівська Кровиця Любачів. п-ту – від антр. Бронь(о) <Амбросій (ВІЛ, 37), пор. Брож, Броз (Мор. 7), пол. Brozio [Rymut 1991 : 74]. Вальки х. до с.Голодівська Кровиця Любач. п-ту – від антр. Валько (Богд. 313) <Валентин. Васі х. до с.Діброва Любачів. п-ту – від антр. Васьо (Богд. 315) < Василь. Дороти х. до с. Лисі Ями Любач. п-ту – від імені <Дорота <Доротея < Дорофій (ВІЛ, 56). Кості окр. буд. до с.Цетиня Любачів. п-ту – від імені Кость <Костянтин. Масинки х. до с.Сенявка Любач. п-ту – від антр. *Масинко, пор. Масинкевич (СП, 229), Масенко < Максим, Масинчук (Богд. 180). Михальці с. до с.Діброва Любачів. п-ту – від антр. Михалець (Богд. 194) < Михайло. Павелці х. до с.Лукавиця округи Цішанів Любачів. п-ту – від антр. Павелець (Богд. 218) < Павло. Пилипи хх. до сс. Борова Гора і Молодів Любачів. п-ту – від імені Пилип. Самуляки х. до с. Лівча округи Цішанів Любачів. п-ту – від антр. Самуляк (Богд. 254) < Самуил (Святці). Сидори х. до с.Лукавець Любачів. п-ту – від імені Сидор, Сидір. Сисаки с. до с.Щитків Любачів. п-ту – від антр. Сисак (Богд. 298) < Сисой, Сисиній (Святці) або ж від апел. сисак „1.мундштук, 2. зоол. сисак" (Гр.. ІУ, 123). Терешки х. до с.Старе Село Любачів. п-ту – від імені Терешко, Терентій (ВІЛ, 102). Тимоші х. до с. Сенявка Любачів. п-ту – від імені Тихіш < Тимофій. Труші с. до с.Горинець округи Цішанів Любачів. п-ту – від антр. Труш (Богд. 306) <Трушко <Трохим (ВІЛ, 104) Фаї х. до с.Старе Село Любачів. п-ту – від антр. *Фай, пор. Файко (Богд. 61) < Фавій (Святці) або від Фаїл < Рафаїл (Петр. 187). Филипи х. до с.Жупалівська Вілька Любачів. п-ту – від імені Филип (Святці) = Пилип. Філі х. до с.Жуків округи Цішанів Любачів. п-ту – від антр. Філь (Богд. 64) < Филимон (ВІЛ, 107). Харитани с. округи Радимне Ярослав. п-ту –від антр. Харитан < Харитон(ВІЛ, 108).

Досить часто відродинні ойконіми на –и/ –і досліджуваного реґіону містять у своїх основах одночленні відапелятивні слов'янські автохтонні імена або пізніші прізвиська з різною семантикою їх основ.

Блюси окр. буд.. до с.Кровиця Любачів. п-ту – від антр. Блус (1282 Мор. 13), пор. блюса „смушка шкіри для прикриття шва у шубах" (УСУМ І, 214). Баляси окр. буд.. до с.Горинець округи Цішанів Любачів. п-ту – від антр. *Булас, пор. Буласов (БА, 67), пол. buła „булка" або діал.. буля „картопля" (ЕСУМ І, 291). Горили х. до с.Шовське Ярослав. п-ту – від антр. *Горил(о), пор. Горий, Горей, Горик, Горуля (Богд. 92) < апел гора, можливо, ще горіти: Горілий, Горілик, Горілюк (СП, 99), або ж горила „ вид мавпи", пор. пол. Gorel, Gorylik [17, 126]. Гуки с. До с.Пивода Ярослав. п-ту – від антр. Гук (Мор. 66) < гук „бугай, пугач" (ЕСУМ І, 615). Дубики с. до с.Футори Любач. п-ту – від антр. Дубик (Богд. 53) < дубик, зменш. до дуб. Жари с. до с.Новий Люблинець округи Цішанів Любачsd. п-ту – від антр. Жар, пор. Жарко (Туп. 545) <жар „жара, вогонь" (ЕСУМ І, 187). Зеліcки окр. буд. до сс.Голодівська Кровиця і Лісова Кровиця Любач. п-ту – від антр. Зеліско (Богд. 340) < діал. зеліско, желіско „праска" (ЕСУМ ІІ, 228). Качори с. до с.Гораєць округи Цішанів Любачів. п-ту –від антр. Качор (СП, 173), Качорик (Богд. 103) < качор= качур „селезень" (Гр..ІІ, 228). Кваси х. до с.Лисі Ями Любач. п-ту – від антр. Квас (Богд. 155) < квас „кислуватий напій...з житнього хліба; напій з фруктів, ягід або меду" (СУМ ІУ, 131). Колачки с. до округи Радимне Ярослав. п-ту – від антр. *Колачок, пор. Колач, Калачик (Богд. 127) < колач= калач. Млинки х. до с.Нароль округи Цішанів Любачsd. п-ту – від антр. Млинко (Картотека), пор. Млинок (Мор. 128) < млинко = млинець (ЕСУМ ІІІ, 489). Огірки х. до с.Молодів Любач. п-ту – від антр. Огірко (Богд. 205) < огірок. Пугачі с. до с.Подемщина округи Цішанів Любачів. п-ту – від антр. Пугач (Богд. 237) < пугач= сова (Гр..ІІІ, 497). Саласи х. до с.Гораї округи Цішанів Любач. п-ту – від антр. Салаш (Богд. 252) < салаш „намет" (Гр.ІУ, 97). Соплі с. до с.Бігалі Любачів. п-ту – від антр. Сопель (Богд. 283), пор. Михайло Сопель (с.Лукавець) < сопель, сопіль „льодяна сосулька" (Гр..ІУ, 168). Хмелі х. до с.Брусно округи Цішанів Любачів. п-ту –від антр. Хмель (Туп. 415) < хміль, діал.. хмель. Цапи с. до с.Сенявка Любачів. п-ту – від антр. Цап (Мор. 203) <діал. цап „козел".

Значно більшою є група відродинних ойконімів, в основах яких засвідчені оніми відапелятивного походження, що були прізвиськами та означеннями осіб за їх заняттям, професією, становищем, назвою частини тіла і под.

Боблі с. до с.Лісова Кровиця Любачів. п-ту – від антр. *Бобель, пор. Бобеляк (Богд. 16) < бобиль „безпритульний, один чоловік" (ЕСУМ І, 216). Каплиші х. до с.Сенявка Любачів. п-ту – від антр. *Каплиш, пор. Капля (Вес. 133), пор. каплюга, каплюжник „п'яниця" (ЕСУМ ІІ, 375). Кобилюхи с. округи Радимне Ярослав. п-ту – від антр. *Кобилюх < апел. *кобилюх глузл. "конюх"< кобила+ суф. –ух, -юх на означення предметів, осіб за ознакою, дією, напр.: кожух, палюх; сплюх, змерзлюх [Синявський 1941 : 128]. Коркоші с. до с.Рожанецька Гута округи Цішанів Любачів. п-ту – від антр. Коркош (Богд. 133) < коркоші, коркуш „спина" (ЕСУМ ІІІ, 26). Мозолі х. до с.Горинець округи Цішанів Любачів. п-ту – від антр. Мозіль, Мозоль (Богд. 190) < мозіль, мозоль „набридлива людина" (ЕСУМ ІІІ, 497). Мудри х. до с.Діброва Любачів. п-ту – від антр. *Мудр, пор.Мудрей, Мудрій, Мудрик (Богд. 191) < мудр, мудрий. Палюхи х. до с.Хотилюб округи Цішанів Любачів. п-ту – від антр.Палюх (Богд. 214) < імені Палладій(Святці), або від апел. палюх „великий палець" (ЕСУМ ІУ, 263). Пізури с. до с. Лукавиця округи Цішанів Любачів. п.-ту – від антр. *Пизур, Пізур < апел. пизур <пиза „пика" (ЕСУМ ІУ, 367) + суф. „–ур на означення нової семантики, означення особи, істоти" [Синявський 1941 : 128], пор. дівчур, міхур, пічкур, снігур. Походаї окр. буд. до с.Ришкова Воля Ярослав. п-ту – від антр. Походай (мешканець с.Закіпці) < апел. походай від дієслівної основи за допомогою суф. –ай „на означення носія дії або властивості, пор. рубай, ходжай" [Синявський 1941 : 115]. Сохані до с.Старе Брусно округи Цішанів Любачів. п-ту – від антр. Сохань (Богд. 282) < *сохань „сухий (=худий) чоловік" за допомогою суф. –ань, який виражає означення особи за характерною ознакою [Синявський 1941 : 116], пор. здоровань, зубань, кострубань. К.Римут виводить антропонім Сохань від апел. соха „розгалуження гілок" [Rymut 1991 : 247]. Шпоти х. до с.Ляшки округи Радимне Ярослав. п-ту – від антр. Шпот (БА, 480) < апел. пол. szpot „кістяний наріст на скоковому суглобі коня" [Rymut 1991 : 263].

Малочисельною в межах відродинних ойконімів є підгрупа назв, в основах яких засвідчені відапелятивні особові назви на означення заняття, професії. У польській ономастиці вони однозначно кваліфікуються як службові назви.


 
 

Цікаве

Загрузка...