WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Фонетичний мінімум - Реферат

Фонетичний мінімум - Реферат

вищеозначене не стосується спеціалізованих лінгвістичних шкіл, гімназій та ліцеїв, в яких мета навчання іноземної мови наближається до мети мовного вузу - володіти іноземною мовою на рівні, наближеному до культурних носіїв мови. В цих випадках вимова учнів оцінюється і з фонетичного, і з фонологічного боків.
Індивідуалізація у навчанні інтонації
Крім загальних закономірностей процесу навчання іншомовної інтонації вчитель повинен пам'ятати про індивідуальні особливості засвоєння інтонації учнями. За результатами психологічних досліджень найбільш вагомими психічними процесами учнів, що сприяють чи, навпаки, гальмують процес оволодіння інтонаційними навичками, вважаються інтонаційний слух та безпосередній обсяг слухової пам'яті. Для встановлення рівня розвитку названих психологічних рис рекомендуються прості тести, які передбачають завдання на 1) диференціацію інтонаційних моделей простих речень (наприклад: визначте речення з однаковою чи різною інтонацією); 2) прослуховування, запам'ятання та відтворення по пам'яті списків слів від 5 до 9 (наприклад: прослухайте список з дев'яти слів, після чого запишіть слова, які ви запам'ятали, дотримуючись їх послідовності). Якщо учні виконали такі завдання на 30% або менше, вчителю рекомендується звернути уваги на цих учнів і давати їм додаткові завдання для розвитку інтонаційного слуху, збільшення обсягу слухової пам'яті.
Фрагмент уроку
Мета: Навчити учнів упізнавати звук [ ] та правильно його вимовляти (на рівні окремих слів та речень).
Обладнання: дзеркальця, фонограма.
Етап 1. Виконання вправ на гімнастику язика.
Мета: Підготувати артикуляційну базу для вимови звука [ ].
Прийом: Колективне виконання розпорядження учителя (учні користуються дзеркальцями).
Т: Підготуйтесь до вимови звука, який зовсім не схожий на звук української мови: [ ] "This is a pen". Дивіться у дзеркальце й робіть те, що роблю я: кінчик язика знаходиться між і нижніми зубами і виступає вперед не більше, ніж на 2-3 міліметра. Нижня губа не торкається верхніх зубів.
Етап 2: Відпрацювання вимови окремого звука у словах і словосполученнях.
Мета: Навчити учнів вимовляти звук [ ] та впізнавати його на слух.
Прийоми: Хорове повторення, виконання розпоряджень учителя, індивідуальне повторення.
Т: А тепер слухайте мене, дивіться, як я вимовляю звук [ ]: This is a pen. Спробуйте вимовити звук [ ], включивши голос. Повторюйте за мною хором (хорова імітація).
Т-Сl: bathe, they, them, this, that.
Т: Послухайте слова і підніміть руку, коли почуєте слово зі звуком [ ] (упізнавання): zoo, bathe, they, zebra, them, busy, this, that.
Т: Послухайте інші слова зі звуком [ ], повторюйте за мною по черзі (індивідуальна імітація).
Т-Р1, Р2, Р3, ...: this, that, another.
Етап 3. Відпрацювання вимови звуків в опозиції у словах та словосполученнях.
Мета: Навчити учнів розрізняти на слух звуки [ ] та [ ] і правильно вимовляти їх в опозиції.
Прийоми: Виховання розпоряджень учителя, пояснення, хорове та індивідуальне повторення.
Т: Так само, як і звук [ ], артикулюється звук [ ], тільки він трохи глухіший. Послухайте пари слів зі звуками [ ] та [ ] та визначте, однакові чи різні їх перші звуки. Якщо однакові, ставте знак "+", якщо різні, знак "-" біля відповідної цифри (диференціація).
1. This - that
2. Thing - those
3. Through - think
4. Bathe - bath.
T: А тепер послухайте записані на плівку пари слів з цими звуками і повторюйте їх за диктором спочатку хором, а потім по черзі (контрастування).
Sp - Cl: think - this, think - that, bath - other, south - another.
Т: послухайте слова зі звуками [ ] та [ ], записані на плівку. Після кожного слова буде невелика пауза, під час якої ви повинні підняти картку з відповідним транскрипційним значком - [ ] або [ ] (іднетифікація).
Т: think, this, think, that, bath, other, south, another.
Етап 4. Відпрацювання вимови нового звука в реченнях та римівках/віршиках.
Мета: Навчити учнів правильно вимовляти новий звук у потоці мовлення, формувани навички вживання фразового наголосу та нисхідного тону.
Т: Послухайте речення з поширенням і повторюйте їх за мною хором.
T - Cl: There is no smoke without fire.
There is no rose without a thorn.
First think, then speak.
Health is above wealth.
Wealth is nothing without health.
Better die standing, than live kneeling.
Т: Послухайте віршик. Повторюйте його за мною хором.
T - Cl: Father, mother,
Hand in hand
With one another.
Т: Хто хоче продекламувати віршик? Я вам допоможу.
Т - Р1, Р2, Р3: Father, mother,
Hand in hand
With one another.
Хто хоче продекламувати віршик перед класом?
Крім вправ, які вже були названі, також дуже важливе значення мають артикулярні вправи. В початкових класах це насамперед різноманітні вірші та пісні на окремі звуки. Оскільки один і той самий звук повторюється кілька разів в вірші, таким чином, учні мають можливість розвивати свої артикуляційно слухові навички. Ось деякі з таких віршів:
[a]
An apple
It is very red and sweet
and it is so good to eat.
[e]
An elephant lives in the Zoo,
In the zoo, in the zoo
a zebra lives there, too
In the zoo, in the zoo.
[i]
"Tell me, little Pete
What you like to cat?"
"Well I like to eat
What is good and sweet".
[o]
Give me anorange, orange, orange
I don't like to eat porridge, porridge.
[u]
In the streets the busses run
Two by two or one by one.
[k]
key, acorn, make, sky, doctor
kite, fact, lock, book-case.
1. Come back as quick as you can.
2. Keep quite quiet.
3. Care killed a cat, not work. There was an old man
Who when little
Fell casually into a kettle.
But growing too stout.
He could never get out.
So he spent all his life in that kettle.
[g]
go, begin, egg, begged
get, agrec, bag, big man
1. I've got to be going.
2. We agreed to go there together.
3. A good dog deserves a good bone.
I like to go out into the garden.
I like to get up the wall.
I like to do anything really,
But I hate to do nothing at all.
[v]
velvet, vase, vote
of, love, live
never, river, over
As I was going to St. Ives
I met a man with seven wives.
Every sack had seven cats,
Every cat had had seven kits.
Kits, cats, sacks and wives.
How many of them were going to St. Ives?
[j]
you, your, yes
year, young, yard
suit, few, tube
pure, cure, human
1. You are young yet, aren't you?
2. Did you sell your old piano?
3. You are young for your years.
Which is the yellowest month of the year? Guess, guess.
April's the yellowest month of the year? Yes, yes!
The farm
(By Archibald Madeish)
Who do you listen, trees?
Why do you wait?
Why do you fumble at the breeze -
Gesticulate
With hopeless fluttering hands -
Stare down the vanished road beyond the gate
That no longer stands?
[ ]
measure, pleasure, leisure
vision, decision, invasion
mirage, garage, rouge 1. His pleasure and joy knew no measure.
2. After much persuasion she took a

 
 

Цікаве

Загрузка...