WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Фонетичний мінімум - Реферат

Фонетичний мінімум - Реферат

пошепки; після досягнення правильної вимови знову прискорити темп і проговорювати вголос. Такі ж прийоми використовуються для вивчення напам'ять скоромовок, віршів, прислів'я.
Навчання інтонації іноземної мови
Інтонація являє собою комплекс просодичних засобів, складну єдність таких компонентів як мелодія, фразовий і логічний наголос, ритм, тембр, і темп, паузація. Умови навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах обмежують завдання навчання інтонації оволодінням її основними компонентами, а саме: мелодією, фразовим та логічним наголосом (останній має вирішальне значення для спілкування), паузацією при нормальному темпі мовлення.
Метою навчання інтонації є формування: 1) рецептивних ритміко-інтонаційних навичок, або "інтонаційного слуху" в аудіюванні та 2) продуктивних ритміко-інтонаційних навичок (в говорінні та при читанні вголос). Важливо зазначити, що процес навчання інтонації повинен передбачати нероздільне формування обох груп навичок. Проведені експерименти свідчать також, що значного поліпшення продукції інтонаційних моделей можна досягти лише за умови цілеспрямованого тренування в їх рецепції. На відміну від слухо-вимовних (артикуляційних) навичок, які є мовномоторними, інтонаційні навички - це мовленнєві навички: мовлення ситуативне за своєю природою, тому й наша інтонація завжди залежить від мовленнєвої ситуації, тобто з ким ми розмовляємо, де ми знаходимося, який комунікативний намір ми хочемо здійснити за допомогою інтонації. Перш за все це стосується таких компонентів інтонації як логічний наголос і мелодія. Обидва компоненти можуть змінити зміст висловлювання. Так, якщо у реченні "Єва - моя племінниця" логічний наголос падає на останнє слово, то співрозмовника цікавить, хто така Єва; якщо на другому - чия племінниця Єва, на першому - хто є племінницею. Зміниться не лише логічний наголос, але й фразовий. Наприклад:
1) Eve is my nice. 2) Eve is my niece. 3) Eve is my niece.
Зміна мелодії також може змінити зміст висловлювання. Так, в англійській мові речення з дієсловом у наказовому способі в залежності від кінцевого тону може виражати наказ (спадний тон) або прохання (висхідний тон). Наприклад:
Take a seat, please. Take a seat, please.
Завдання вчителя на цьому етапі - продемонструвати нову інтонаційну модель (ІнМ) та її комунікативне значення в різних ситуаціях мовлення. Так, щоб продемонструвати ІнМ наказу та прохання, вчитель віддає різні розпорядження учням, використовуючи спочатку спадний тон, а потім - висхідний. Паралельно він пояснює комунікативне значення (у першому випадку - наказ, у другому - прохання). Після першої демонстрації обох моделей потрібно записати їх на дошці, вдаючись до мінімального графічного відтворення (ІнМ). Далі необхідно прослухати невеличкі діалоги у звукозапису, де трапляються нові ІнМ, що сприятиме становленню такої ознаки навички як гнучкість, а потім переходити безпосередньо до автоматизації дій учнів з новими ІнМ, щоб сформувати такі ознаки навички як автоматизованість та сталість.
Автоматизація дій учнів з новими інтонаційними моделями
Так само як і в процесі автоматизації дій учнів з окремими звуками, тут використовуються вправи на рецепцію ІнМ та вправи на репродукцію ІнМ. У зв'язку з мовленнєвим характером інтонаційних навичок при навчанні інтонації слід використовувати умовно-мовленнєві вправи.
Вправи на рецепцію інтонаційних моделей
Вправи цієї групи призначені для розвитку інтонаційного слуху учнів і мають такі ж види, як і вправи для розвитку фонематичного слуху: вправи на упізнавання ІнМ, на диференціацію ІнМ та ідентифікацію . Проте на відміну від вправ для розвитку фонематичного слуху, вони мають умовно-комунікативний характер, що має бути відображено у завданні до вправи. Наведемо приклади завдань до вправ на рецепцію ІнМ.
Вправи на впізнавання
Послухайте розпорядження, які батьки дають своїм дітям. Підніміть руку (сигнальну картку), коли ви почуєте, що розпорядження зроблене у формі прохання. (Або: порахуйте, скільки разів батьки звернулися до дітей з проханням.) Не забудьте, що прохання передається висхідним тоном.
Наприклад:
1) Wash up, please. 2) Feed the cat and the dog, please. 3) Sweep the floor, please. Etc.
Вправи на диференціацію
Послухайте розпорядження, які дають дітям батько й мати. Вирішіть, чи обидва вони звертаються до дітей з проханням. Якщо так, поставте знак "+" біля відповідного номера, якщо ні - знак " - ". Наприклад:
1) Mother: Wash up, please.
Father: Sweep the floor, please.
2) Mother: Feed the cat, please.
Father: Feed the dog, please. Etc.
(Ключ: 1+, 2-)
Вправа на ідентифікацію
Послухайте розпорядження, які дають батьки. Визначте, чи вони звертаються до дітей з проханням (П), чи з наказом(Н). Зробіть відповідні позначки біля номера кожного розпорядження.
Дітям роздаються контрольні картки для виконання завдання:
1. 4.
2. 5.
3. 6.
Заповнена картка може мати такий вигляд:
1. П 4. П
2. П 5. Н
3. Н 6. Н
Результат перевіряється за ключем. При наявності помилок фонограма з розпорядженнями прослуховується знову.
У такий же спосіб діти можуть визначити, в якому настрої були співрозмовники, впевнений чи ні був диктор у своїх твердженнях, чи ввічливі були діти, звертаючись до свого товариша тощо.
Вправи на (ре) продукцію
За своїм характером це умовно-комунікативні рецептивно-репродуктивні вправи на імітацію ЗМ, трансформацію ЗМ - га продуктивні: у самостійному вживанні ЇМ на рівні фрази та надфразової єдності.
Вправи на імітацію
Попросіть товариша зробити те, про що я прошу вас. Наприклад:
T: Give me the book.
Р: (звертаючись до товариша): Give me the book, please.
Вправи на підстановку
Я звернуся до вас з проханнямдати мені певну річ. Зверніться до товариша з подібним проханням, але попросіть іншу річ.
Наприклад:
T: Give me a rubber.
P: (звертаючись до товариша) Give me a ruler.
Вправи на трансформацію
Прослухайте мої накази і передайте їх товаришеві як прохання.
Наприклад:
Т: Open the door.
P: Open the door.
Вправа на самостійне вживання IM
V мене на столі багато речей. Якщо ви попросите їх англійською мовою, ви їх одержите. Наприклад:
P1: Give me a pencil.
T: Here you are.
P1: Thank you.
P2: Give me a ball.
T: Here you are.
P2: Thank you. Etc.
Робота над інтонацією має продовжуватися при виконанні ' комунікативних вправ у говорінні, аудіюванні та читанні вголос, бо ІнМ по-справжньому можуть бути вжиті (або зрозумілі) у процесі спілкування в різноманітних мовленнєвих ситуаціях. Саме в цих умовах слід перевіряти, як добре учні засвоїли відібрані ІнМ іноземної мови.
Контроль та оцінка вимови здійснюються вчителем з урахуванням типів помилок у мовленні учнів. Слід розрізняти фонетичні та фонологічні помилки. Перші впливають на якість звучання, другі - на зміст. В неспеціалізованих середніх навчальних закладах, де одним з основних принципів навчання вимови залишається принцип апроксимації, фонетичні помилки не беруться до уваги, тому що основна мета спілкування - розуміння - досягнута. Враховується наявність та кількість фонологічних помилок. Але все

 
 

Цікаве

Загрузка...