WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Фрагментарність у літературі та візуальному мистецтві ХХ ст.: проблеми рецепції художнього образу - Реферат

Фрагментарність у літературі та візуальному мистецтві ХХ ст.: проблеми рецепції художнього образу - Реферат

Для створення образів роману автор застосував своєрідну техніку письма, яка в основі своїй презентує можливість сприйняття предмета з різних перспектив. Зокрема це є характерним для творення портретів головних героїв.

Розгляньмо, як письменник уводить у текст образ Альфабети. Опис її зовнішності будується в напрямку наростання смислового й емоційного напруження. Описуючи волосся героїні, автор користується прийомом збудження асоціацій читачів, які виникають не розрізнено, а майже одночасно, нанизуючись одна на іншу: Волосся її було гладко зачесане дозаду. (Дотик і форма). – Воно було накопичене на голові. (Зорове сприйняття за формою). – Жмут його був звинутий бубликом над потилицею. (Опредмечення асоціації за формою). – Жмут не віддувався надто одначе. (Просторове сприйняття). – Тому то волосся видавалося шоломом. (Метафоризація образу з елементами гіперболізації). Асоціації, пов'язані з низкою наступних речень, стосуються кольору волосся: було русяве майже біле зроблене з плятини в кольорі було трохи золота до плятини було додано трохи золота. Маємо яскравий приклад градації.

Обидва асоціативні ряди об'єднуються в такому реченні: Теж здавалося що промінь сонця падав постійно на цей шолом – в якому ми спостерігаємо поєднання першого ряду асоціацій за формою та за якістю (шолом) з їх кольоровим уявленням (колір сонячного променя). Портрет Альфабети представлений автором у розмаїтті форм і кольорів: ясна цера, лице з кости; чоло високе, випукле; очі запалі, темносинього кольору, вони здавались тінню чола; ніс був короткий, широкий, рівний, ледь кирпатий; уста були повні, рожевого кольору; борода була кругла, маленька, повна, вона видавалась сильною. Таким же детальним і насиченим формами й кольорами є опис одягу дівчини. Спочатку така кількість інформації, викладена у простих коротких реченнях, видається схематичним і об'єктивним констатуванням фактів, але поступове їх накопичення, а також згадка про те, що це портрет Альфабети у сприйнятті головного чоловічого персонажу Гвбрґдтсе, викликає в читача почуття хвилювання й емоційного напруження, вершина якого в тексті передається за допомогою прийому гіперболізації: "Дівчина видалась надзвичайно красивою для Гвбрґдтсе. Вона видавалась дуже високою. Здавалося що вона заслоняла собою цілу трибуну." Отже, фрагментація вимагає від читача певного "часу", щоб відшукати потрібні частини й "прочитати" відношення між ними.

Неважко віднайти певну спорідненість цього фрагменту з відомою роботою Сальвадора Далі "Галатея сфер"/ Galatea of the Spheres (1952), у якій з такою ж, або, принаймні, дуже схожою скрупульозністю представлено жіноче обличчя, передано найдрібнішу деталь образу – водночас як самодостатнє ціле, так і фрагмент єдиного портрета. Голова Гали на цьому портреті складається зі сфер, що обертаються. Привертає увагу масштабність образу, який ніби заполонив собою небесний горизонт. Сферична фрагментація жіночого портрета є і в інших роботах Далі. Слід зазначити, що твори цього художника справили на Юрія Тарнавського великий вплив, і тому така генетико-типологічна спорідненість не випадкова.

Жінка в романі Ю. Тарнавського набуває майже демонічних рис. Одним із засобів, які він успішно застосовує для досягнення такого ефекту, є постійні трансформації образу героїні в уяві Гвбргдтсе. Зокрема письменник застосовує прийоми, що перегукуються з технікою синтетичного кубізму, особливо нагадуючи математичну елегантність колажів Брака, якого Ю. Тарнавський цінував найбільше серед кубістів. В одному з розділів представлено, як герой намагається скомпонувати портрет Альфабети з речей, що є на столику в кав'ярні: обличчя з білого паперового підносу, волосся з білих розірваних серветок, ніс з уламка блакитної трубки для пиття, очі з вишень, а проблему відсутності губів герой розв'язує, цілуючи створений портрет, зливаючись з образом коханої жінки в поцілунку і майже розчиняючись у ньому від задоволення. У розділі "Крах літака" герой стає свідком аварії пасажирського літака, в результаті якої гинуть люди. Гвбргдтсе це видається і жахливим, і одночасно прекрасним. Пізніше уві сні він спостерігає, що літак перед аварією намалював у небесному просторі надзвичайно гарний і надзвичайно великий портрет Альфабети, а падаючи, перетворився на маленьку сльозу, яка належить Гвбгрдтсе. Тобто герой усвідомлює наостанку, що портрет було намальовано його слізьми. У розділі "Автомобіль з нічного кошмару" портрет героїні трансформується у величезний автомобіль, що от-от задавить Гвбргдтсе.

Тож бачимо, що портрет Альфабети, створений Ю. Тарнавським, багатоликий, об'ємний – внутрішньо і зовнішньо, амбівалентний – одночасно прекрасний і потворний, принадний і жахливий. Він розкривається перед читачами поступово, автор ніби вимальовує певні грані, штрихи, що провокує читача піддатися спокусі й уявити образ вповні, але, як виявляється, обличчя Альфабети – це лише єдиний фрагмент, що створює мозаїку обличчя Смерті, останньої героїні роману. Тож цілісне сприйняття роману можливе лише за умови граничної уваги до кожної деталі тексту. І не завжди ці деталі очевидні, вони не лежать на поверхні, а вмонтовані в роман на всіх рівнях: від відсутності розділових знаків до глибинних інтертекстуальних пластів тексту.

На тематичному рівні в романі представлено широке коло тем. Автор звертається до традиційно екзистенційних проблем про сенс людського життя, смерть, самотність, роль Бога і провидіння, проблем існування в комерціалізованому суспільстві, людської цінності. Освітлює проблеми гендеру про статус чоловіка та жінки в суспільстві, про смерть кохання, про жіночу брутальність. Порушує також коло тем, що заторкують основи існування американського суспільства, інтерпретуючи відому "американську мрію" та міф про невинного Адама з перспективи бачення митця, що перебуває на маргінесі. Кульмінаційною видається тема шукання себе в коханні, однак розірваність людських доль і їх взаємна ізольованість не дозволяють головному героєві самореалізуватись у коханні, а відповідно й у житті. Саме ім'я героя орієнтоване на зникнення, ім'я, яке неможливо вимовити, одночасно подібне до речення 'How to bridge the sea?', тобто "як перетнути море?", як знайти себе, але для головного героя цей очевидний смисл лишається непоміченим. Письменник зображує окремі постаті як окремі фрагменти, що періодично перетинаються, але не зазнають жодних впливів одне на одного. Тобто доля кожного є максимально сконденсованим і відокремленим від інших фрагментом буття. У візуальному мистецтві цю тенденцію яскраво втілено в скульптурних роботах швейцарця А. Джакометті. Наприклад, у його роботі "Міська площа" / La Place (1948) представлено візуально деформовані фігури людей, що посилює враження від їх відокремленості та алієнованості. Спорідненість тексту Юрія Тарнавського з роботами Альберто Джакометті оприсутнюється через зосередженість на екзистенціалізмі та ірраціоналізмі людського існування.

Отже, у ХХ ст. фрагмент стає посутнім орієнтиром для розуміння й рецепції багатьох явищ мистецького плану. Відповідно, найскладнішою естетичною проблемою сучасної людини є проблема сприйняття мистецтва, уміння його адекватно оцінити, отримати від нього насолоду і збагатити свій внутрішній світ. Цю основну функцію мистецтва визначив Арістотель, і вона не втратила своєї значущості до сьогодні, адже мистецтво є способом упізнавання, а відповідно й самопізнання, в результаті якого поглиблюється близькість зі світом. Останнє виявилось для попередніх поколінь найскладнішим завданням, про що свідчить уся філософія ХХ ст. з її зосередженням на людині, її відчуженості та розриві з природою, суспільством, концентрацією на проблемі алієнації та смерті, тобто на ситуації, коли саме людське життя мислиться як фрагмент.

Експерименти кубістів, футуристів, розвиток безпредметного мистецтва, рух дадаїстів, сюрреалістичні композиції мають у собі одну спільну домінанту: вони стали можливими завдяки абсолютному примиренню людини з фрагментарністю, її переорієнтацією на множинність, гетерогенність світу, на можливість поєднання непоєднуваного, втягнення у певну гру з хаосом.

Нові підходи до сприйняття фрагменту і хаосу забезпечили також глибоке взаємопроникнення різних видів мистецтва. Тобто рецепція образів сучасного мистецтва можлива лише за умови граничної уваги до всього контексту.

В українській літературі прикладом своєрідного синтезу літератури й візуального мистецтва є тексти Юрія Тарнавського, зокрема роман "Три бльондинки і смерть", поява якого багато в чому завдячує сучасному образотворчому та кінематографічному мистецтву. Апелювання письменника до сучасних підходів і технік письма провокувало оприсутнення фрагменту як самодостатньої категорії на всіх рівнях тексту, який розкривається перед читачами в глибокому зв'язку з мистецтвом ХХ ст. Зокрема претекстами роману можна вважати картини Ж. Брака, С. Далі, Е. Воргола, скульптурні композиції А. Джакометті та інших модерних митців минулого століття.

Література

  1. Гадамер Г.-Г. Герменевтика і поетика. – Київ: Юніверс, 2001. – 288 с.

  2. Ильин И. Постструктурализм. Декоструктивизм. Постмодернизм. – Москва: Интрада, 1996. – 256 с.

  3. Костюк В., Денисенко В. Модерн як поле експерименту (Комічне, фрагмент, гіпертекстуальність). – Київ, 2002. – 176 с.

  4. Лесли Р. Пабло Пикассо. Мастер модернизма. – Минск: Белфакс, 1996. – 128 с.

  5. Липовецкий М. Русский постмодернизм (Очерки исторической поэтики): Монография. – Екатеринбург: Урал.гос.пед.ун-т,. 1997. – 317 с.

  6. Тарнавський Ю. Не знаю. – Київ: Родовід, 2000. – 432с.

  7. Fiero G. The Humanistic Tradition. V.6: The Global Village of the Twentieth Century. – NY: Mc Graw Hill, 1998. – XV p., 176 p.

 Тут і далі цит. за: Тарнавський Ю. Три бльондинки і смерть// Тарнавський Ю. Не знаю. – К.: Родовід, 2000. – 432с. – С.187 – 219.


 
 

Цікаве

Загрузка...