WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Українська мова - Реферат

Українська мова - Реферат

розкриваючи при цьому тему (у разі переказу - відтворення змісту тексту потребує збагачення); виклад не зовсім послідовний; учень потребує допомоги вчителя у розрізненні основної та другорядної інформації; добір слів потребує вдосконалення; допускаються мовленнєві помилки
5 Учень, спираючись на деякий допоміжний матеріал, будує текст, у цілому розкриваючи тему (без урахування співвідношення основної тадругорядної інформації). В окремих випадках виклад може потребувати більшої послідовності, а добір слів - вдосконалення; можуть допускатися мовленнєві помилки.
6 Учень, спираючись на допоміжні матеріали, будує досить послідовний текст, розкриває тему, хоч і не завжди враховує при цьому співвідношення основної та другорядної інформації; добір слів потребує вдосконалення, можуть допускатися мовленнєві помилки
Достатній 7 Учень, не спираючись на допоміжні матеріали, створює достатньо повний текст (у разі переказу - з урахуванням виду переказу). При цьому він може відхилятися від теми; є недоліки в структурі та доборі слів, співвідношенні основної та другорядної інформації. Учень висловлює основну думку, вдало добирає лексичні засоби (у разі переказу - використовує авторські засоби виразності, образності мовлення), припускаючись при цьому мовленнєвих помилок
8 Учень самостійно будує достатньо повний (у разі переказу - з урахуванням виду переказу) текст, додержується вимог до структури висловлювання. У роботі можуть бути відхилення від теми та недоліки у співвідношенні основної та другорядної інформації. Учень висловлює головну думку; вдало добирає лек-сичні засоби (у разі переказу - використовує авторські засоби виразності, образності мовлення); може припускатися мовленнєвих помилок
9 Учень самостійно будує послідовний, повний текст (у разі переказу - з урахуванням виду переказу); розкриває тему, додержується вимог до структури висловлювання. Може стикатися з труднощами, пов'язаними з необхідністю вра-ховувати співвідношення основної та другорядної інформації; висловлює головну думку (у разі переказу - авторську позицію) і переконливо аргументує її; вдало добирає лексичні - засоби (у разі переказу - використовує авторські засоби виразності, образності мовлення); може припускатися окремих мовленнєвих помилок
Високий 10 Учень самостійно будує послідовний, повний текст (у разі переказу - з урахуванням виду переказу), враховує ко-мунікативне завдання, висловлює власну думку, зіставляє її з іншим поглядом на той самий предмет (у разі переказу - свою позицію з авторською); робота відзначається багатством словника, комунікативною спрямованістю; учень може припускатись окремих мовленнєвих недоліків
11 Учень відповідно до вимог навчальної програми самостійно будує послідовний (у разі переказу - з урахуванням виду переказу) текст, враховує комунікативне завдання; висловлює власну думку; вміє пов'язати предмет, що обговорюється, з власним життєвим досвідом; робота в цілому відзначається багатством словника, точністю слововживання, стилістичною єдністю
12 Учень відповідно до вимог навчальної програми самостійно створює яскраве, оригінальне за думкою висловлювання відповідно до мовленнєвої ситуації та адресата мовлення; аналізує різні погляди на той самий предмет, добирає переконливі аргументи на користь тієї чи іншої позиції; робота відзначається багатством слововживання
3. Читання
1 клас
Перевірка сформованості вміння читати в 1 класі здійснюється індивідуально в кінці року.
Сформованість уміння читати в 1 класі оцінюється за такими нормами:
Рівень навчальних досягнень
Норми оцінювання навички читання
Початковий Учень читає текст відривними складами, пускаючись багатьох помилок у вимові інтонуванні речень. Швидкість читання 20 слів за хвилину
Середній Учень читає текст плавно складами, припускаючись окремих відхилень у вимові слів та інтонуванні речень. Швидкість читання - 20-24 слова за хвилину
Достатній Учень досить вправно читає текст складами і цілими словами, припускаючись незначних відхилень від норми у вимові слів та інтонуванні речень. Швидкість читання - 25-29 слів за хвилину
Високий Учень вправно читає текст цілими словами, чітко вимовляючи їх, дотримується відповідної інтонації. Швидкість читання - ЗО і більше слів за хвилину
II. Знання про мову й мовлення. мовні уміння й навички
Оцінювання мовних знань і вмінь здійснюється тематично в 3-4 класах двічі на семестр (невеликі за обсягом теми об'єднуються, а великі - перевіряються за логічно завершеними частинами).
Для перевірки використовують тести, які складаються з 6-ти завдань.
За кожне правильно виконане завдання учень одержує 2 бали.
III. Оцінювання орфографічних і пунктуаційних умінь
Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності є контрольний текстовий диктант, який проводиться 1 раз наприкінці 2 класу та двічі на семестр у 3-4 класах.
Диктант оцінюється однією оцінкою за такими нормами:
Рівень навчальних досягнень
Бали Кількість припустимих помилок
Початковий 1 9 і більше
2 8
3 7
Середній 4 6
5 5
6 4
Достатній 7 3
8 2
9 1
Високий 10 1 не груба помилка або 2-3 виправлення
11 1 охайне виправлення
12 -
Примітка: не грубими вважаються такі помилки: повторення тієї самої літери в слові, поодинокі випадки недописування літери в кінці слова (не за правилом), двічі підряд написане те саме слово в реченні.
IV. Графічні навички письма. Техніка письма. Культура оформлення письмових робіт
У 1 класі перевіряються уміння та навички, які викладені у програмі на кінець навчання грамоти.
Контрольна перевірка відбувається один раз наприкінці навчального року.
Матеріалом для перевірки є списаний друкований текст (невіршований, не діалогічний), за змістом доступний для учнів першого класу, у кількості 15-20 слів.
Рівні сформованості навичок письма визначають за такими нормами.
Рівень навчальних досягнень Норми
Початковий Текст списаний, однак читається нелегко. Літери переважно непропорційні, нахил літер різний, зустрічається дзеркальність, друковані літери замість рукописних, поєднання букв відсутнє чи переважає неправильне. Лінійності майже не дотримано. Допускається 4 і більше орфографічних та пунктуаційних помилок
Середній Списаний текст читається. Однак у формі літер зустрічаються ламані, кутовидні елементи; дуже розтягнуті чи стислі поєднання. Допускається З орфографічні та пунктуаційні помилки
Достатній Списаний текст легко читається. Літери переважно пропорційні, з однаковим

 
 

Цікаве

Загрузка...