WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Англіцизм в українській мові - Реферат

Англіцизм в українській мові - Реферат

породжена передусім практикою, все ж таки потребує теоретичних засад. [13; c. 21]
Основним матеріалом для висновків про фонографічну адаптацію запозичених власних назв є графічна передача звуків мови-джерела в українських текстах. Оскільки український правопис розвивався в напрямку до його фонетизації, це дає підстави говорити в певних випадках про відповідність між окремими графемами і вимовою звуків, що ними позначаються, у словах англійського походження. Проте ряд варіантних написань створює труднощі у визначенні звукових відповідників.
Іноді підшуковування еквівалентних імен у людей - носіїв різних культур - називають перекладом. Так, українське ім'я Іван виявляється "перекладом" англійського John (Джон) і т. ін. Але навряд чи подібні заміни можна назвати перекладом у повному розумінні цього слова, при перекладі чужомовний антропонім замінюється його еквівалентом, який забезпечує однозначність сприйняття. Але тут воно виступає як слово, пов'язане з культурно-історичною традицією одного народу, замінюється словом загального з ним походження, яке в іншій мові, можливо, матиме цілком інакші культурно-історичні асоціації.
Найбільші труднощі при передачі чужомовних антропонімів викликають імена з національними, історико-культурними асоціаціями. Сюди, як правило, включають антропоніми, які є компонентами прислів'їв, приказок, фразеологізмів, а також імена літературних персонажів та реальних історичних осіб.
Традиція передачі українською мовою чужомовних особових імен, які мають міжнародний характер, повністю ще не встановлена. Наприклад, в перекладах П. Куліша зафіксовано передачу англійського John українським еквівалентом Іван .
Натрапивши в англійському тексті, наприклад, на такі імена, як Alice, Augustus, Benjamin, Christian, перекладач може дотримуватися їх звучання та передавати відповідно як Еліс, Огастес, Бенджамін, Крістіан або ж врахувати в українському іменникові їх відповідники: Аліса, Август, Веніамін, Християн. У перекладній літературі перша тенденція переважає.
Переклад повністю виключено для прізвищ, які ідентифікують особу послідовністю свого фонемного складу. Оскільки прізвища наділені особливою юридичною значимістю, вони покликані служити ідентифікації особи, то в них релевантне звучання, але їх зміни допускаються лише у виняткових випадках.
Як показують дослідження, директивна діяльність у галузі передачі англійських власних назв має прямувати не до породження жорсткої системи звуко-літерних відповідників для української та англійської мови, а до вироблення стрункої, але гнучкої системи уніфікації відтворення. Така система має передбачити природність функціонування назви в сприймаючій мові, включаючи зручність вимови, відмінювання, вживання у фразеології, створення дериватів, а також милозвучність. [16]
Пппппппммритор
Ргпргоио гш
Мпмроиориори
Роиоиирл
Риппииии
єєє
дддд
ддддд
ллллл
ллллл
лллллл
ддддддддд
лллллллллл
рррр
ддддддддддд
щщщщщщщщщ
щщщщщщщ
ВИСНОВКИ
Роззглянутий матеріал з проблеми дозволяє зробити такі висновки :
1. Англіцизм - різновид запозичення; слово, його окреме значення, вислів тощо, які запозичені з англійської мови або перекладені з неї чи утворені за її зразком. У переважній більшості - це слова, що стосуються: техніки, політики, економіки, торгівлі, спорту, культури. Родове оформлення іменників на українському грунті відбувається виключно за законами української граматичної системи, тому що категорія роду як граматична система в англійській мові відсутня. В переоформленні англійських іменників українськими мовними засобами в категорії числа спостерігаються невеликі відхилення.
2. Процес запозичення іншомовних слів неоднозначно впливає на розвиток нашої мови. З одного боку, відбувається її збагачення, але, з іншого боку, витісняються власні елементи, що замінюються на слова з подібним значенням.
3. Курс на інтеграцію України в ЄС, процес глобалізації, перебудова економіки, орієнтація на країни Заходу спричинили тісну культурну, політичну та соціально-економічну взаємодію українського народу з народами світу, яка не могла не відбитися на мовному рівні, тому кількість англіцизмів сьогодні дуже швидко зростає.
4. Еволюція англійських запозичень в нашій мовній системі відбувається в співвідносності з законом української мови на фонетичному, графічному, граматичному, семантичному рівнях.
5. Виникнення жаргону з використанням англомовних запозичень є результатом популяризації західного способу життя. У жаргонізованому мовленні сучасної молодої людини можна помітити кілька лексем-англіцизмів, які вона використовує постійно, інші ж перебувають на перефірії.
6. Сучасна українська термінологія активно поповнюється новими одиницями - переважно запозиченнями з англійської мови. Незважаючи на те, що українська мова частково асимілює чужі слова, все одно велика кількість англіцизмів створює загрозу для зрозумілості національної терміносистеми.
7. Традиція передачі українською мовою чужомовних особових імен, які мають міжнародний характер, повністю ще не встановлена. Перекладач може дотримуватися звучання власних назв та передавати відповідно, або врахувати в українському іменникові їх відповідники. Перша тенденція переважає.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Українська мова. Енциклопедія. - К.: 2000.
2. Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія /За ред. І.К.Білодіда. - К.: 1973.
3. Українська мова: функціонування на сучасному епаті. Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. 15-16 травня 2002р. - Бердянськ, 2002.
4. В.Радук.Мова в Україні: стан, функції, перспективи. //Дивослово: №4. - 2002.
5. Р.Г. Зорівчан /Іноземна мова як засіб глибшого пізнання мови. /Рідне слово випуск 7 - К.: 1973.
6. Караванський Святослав. Пошук українського слова, або боротьба за національне "я". К.: 2001.
7. В.М Арістова /Англо-русские языковое контакты. -Л.: 1978
8.
9. Д.Х. Баранник. Українська мова на межі століть. //Мовознавство: №3. - 2001.
10. Б.М. Ажнюк. Мовні зміни на тлі деколонізації та глобалізації. //Мовознавство: №3. - 2001.
11. Э.Ф. Володарская. Заимствования как отражение русско-английских контактов. //Вопросы языкознания: №4. - 2002.
12. Б. Задорожний. Принципи визначення правил транскрипції іншомовних слів засобами української графіки.//Рідне слово випуск 2 - К.: 1973.
13. Чучка П.П. До проблеми іншомовних елементів в українській антропонімії // Допов. та повідомл. Міжвуз. ономаст. конфер. "Питання ономастики Південої України". - К.: 1974.
14. Вісник Державного університету "Львівська політехніка": Матеріали 6-ї Міжнародної наукової конференції. - № 402. - Львів: 2000.
15. Фізико-хімічнамеханіка матеріалів. //Міжнародний науково-технічний журнал - том 36, № 6, 2000.
16. А. Гудманян. Проблеми ономастичних запозичень в контектсі мовної політики України.

 
 

Цікаве

Загрузка...