WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Українська мова - Реферат

Українська мова - Реферат

Цілеспрямовано виявляє і називає більшу частину спільних ознак невеликої групи подібних об'єктів і простих зв'язків між ними. В основному правильно робить часткові висновки про результати виконання дослідів і практичних робіт, але допускає помилки при повторенні загальних. Повторює більшість простих оцінних суджень, намагається їх елементарно пояснити
6 Називає всі характерні ознаки загальних уявлень. Відповідь ілюструє прикладами з підручника. Правильно застосовує зразки виконання способів діяльності в незначною мірою змінених умовах. Цілеспрямовано виявляє і називає всі спільні ознаки невеликої групи подібних об'єктів і прості зв'язки між ними. Правильно робить часткові висновки про результати виконання дослідів і практичних робіт і повторює загальні. Повторює прості оцінні судження, окремим з них дає найелементарніші пояснення
Достатній 7-9 Учень засвоїв природознавчі знання у формі понять. Відповідь ілюструє прикладами як з підручника, так і новими. Розпізнає об'єкти, охоплені окремими поняттями. Встановлює засвоєні на уроках між понятійні зв'язки. Навчально-пізнавальними уміннями володіє на рівні застосування зразків виконання способів діяльності в значною мірою змінених умовах. Бере участь у частково-пошуковій діяльності. Спостереження проводить за групою об'єктів природи одного класу. Цілеспрямовано виявляє і називає їхні загальні ознаки чи властивості та зв'язки між ними. Досліди і практичні роботи виконує за інструкцією. Робить часткові висновки і частину загальних висновків про результати і способи їх виконання. Називає основні етапи виконання дослідів і практичних робіт та називає основні прилади, їх призначення. Висловлює оцінні судження про об'єкти природи, поведінку свою й інших у природі. Для пояснення використовує як засвоєні природничі і нормативні знання, так і знання з життєвого досвіду
7 Називає істотні та неістотні ознаки понять. Приклади переважають із підручника. Називає окремі між понятійні зв'язки. В окремих діях способів діяльності та послідовності їх виконання допускає помилки.Виконує окремі етапи вирішення проблеми із значною допомогою вчителя. Цілеспрямовано виявляє і називає частину загальних ознак групи об'єктів одного класу та зв'язків між ними. При формулюванні часткових і загальних висновків про результати виконання дослідів або практичних робіт допускає помилки. Висловлює оцінні судження. Для пояснення використовує приклади з життєвого досвіду
8 Називає більшість істотних ознак понять. Наводить приклади як з підручника, так і нові. Називає основні між понятійні зв'язки і більшість з них пояснює. При виконанні окремих дій способу діяльності допускає помилки. Окремі етапи вирішення проблеми виконує із незначною допомогою вчителя. Цілеспрямовано виділяє і називає більшість загальних ознак групи об'єктів одного класу та зв'язків між ними. Правильно робить часткові висновки про результати виконання дослідів і практичних робіт, а в загальних - допускає незначні помилки. Висловлює оцінні судження. Для їх пояснення використовує як знання з життєвого досвіду, так і природничі та нормативні знання
9 Називає всі істотні ознаки понять. Наводить переважно нові приклади. Пояснює засвоєні міжпонятійні зв'язки. Правильно застосовує зразки виконання способів діяльності в значною мірою змінених умовах. Самостійно виконує окремі етапи вирішення проблеми. Цілеспрямовано виявляє і називає всі загальні ознаки групи об'єктів одного класу та зв'язки між ними. Правильно робить часткові і загальні висновки про ре-зультати виконання дослідів і практичних робіт. Висловлює оцінні судження. Для їх пояснення використовує в основному природничі і нормативні знання
10-12 Учень володіє системою природознавчих понять, визначених навчальною програмою. Відповідь ілюструє в основному новими прикладами. Розпізнає об'єкти природи, які охоплені поняттями різного рівня узагальнення. Розуміє і може встановити ро-до-видові зв'язки між поняттями, які передбачені програмою. Пояснює їх. Навчально-пізнавальними уміннями володіє на рівні застосування зразків способів діяльності в нових умовах. Навчальні проблеми вирішує за аналогією. Спостереження проводить за групою об'єктів різних класів. Цілеспрямовано визначає їхні загальні ознаки та зв'язки між ними. Досліди і практичні роботи виконує самостійно за наданою інструкцією або складає її за аналогією. Робить часткові і загальні висновки про результати дослідів і практичних робіт, називає етапи їх виконання, необхідні прилади та їх призначення. Висловлює оцінні судження про об'єкти природи, поведінку свою й інших в природі, пояснює їх, аргументує прикладами
10 Називає більшість понять системи. Розпізнає частину конкретних об'єктів, охоплених цими поняттями. Встановлює основні родоводові зв'язки між поняттями, окремі з них пояснює. Допускає помилки в окремих діях способу діяльності і послідовності їх виконання. Навчальну проблему вирішує за аналогією із допомогою вчителя. Цілеспрямовано виявляє і називає більшість загальних ознак групи об'єктів різних класів та зв'язків між ними. При формулюванні загальних висновків про результати виконання дослідів і практичних робіт допускає помилки. Висловлює оцінні судження, частину із них пояснює і аргументує прикладами
11 Називає майже всі поняття системи. Розпізнає більшість конкретних об'єктів, охоплених цими поняттями. Встановлює більшу частину родовидових зв'язків і пояснює їх. При виконанні окремих дій способу діяльності допускає незначні помилки. Навчальну проблему вирішує за аналогією із незначною допомогою вчителя. Цілеспрямовано виявляє і називає більшість загальних ознак групи об'єктів різних класів і зв'язків між ними. Загальні висновки про результати виконання дослідів і практичних робіт робить з незначними помилками. Висловлює оцінні судження, значну частину із них пояснює і аргументує прикладами
12 Називає всі поняття програмової системи. Розпізнає відомі і нові об'єкти, охоплені цими поняттями. Встановлює родовидові зв'язки між поняттями. Пояснює їх. Правильно застосовує зразки виконання способів навчально-пізнавальної діяльності в нових умовах. Навчальну проблему вирішує за аналогією самостійно. Цілеспрямовано виявляє і називає всі загальні ознаки групи об'єктів різних класів і зв'язки між ними. Спостереження, дослід, практичну роботу може використати як спосіб вирішення проблеми. Часткові і загальні висновки про результати виконання дослідів і практичних робіт робить без помилок. Висловлює оцінні судження, які пояснює і аргументує власними прикладами

 
 

Цікаве

Загрузка...