WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Українська мова - Реферат

Українська мова - Реферат

нахилом, правильними поєднаннями. Однак є незначні відхилення від норми у формі букв та поєднанні, за яких письмо залишається в цілому чітким. Допускається 2 орфографічні та пунктуаційні помилки
Високий Списаний текст легко читається. Літери пропорційні, з однаковим нахилом, правильно поєднані. Допускається одне - два незначні відхилення у формі літер чи поєднанні, які візуально майже не сприймаються. Немає орфографічних та пунктуаційних помилок
ЧИТАННЯ
Оцінювання навички читання вголос
З клас
Рівень навчальних досягнень
Бали Критерії оцінювання і норми читання
Початковий
1 Учень читає відривними складами, частково розуміє значення більшості слів, словосполучень у тексті. Усвідомлює зміст окремих речень тексту
2 Учень в основному читає складами у темпі -значно нижчому від нормативного. Частково розуміє значення багатьох слів. Фактичний зміст тексту розуміє частково з допомогою вчителя
3 Спосіб читання - словами + складами. Темп читання - на 8-10 і більше слів нижчий від нижньої межі визначених нормативів. Припускається 6 і більше помилок на перестановку, заміну складів, звуків, слів, помилки у наголошуванні слів. 3 допомогою вчителя розуміє більшу частину предметного змісту твору
Середній
4 Учень читає переважно словами, в окремих випадках - складами. Читання монотонне у темпі, нижчому від нор-мативного на 6 - 8 і більше слів. Часто припускається помилок у вимові і наголошуванні слів. Розуміє фактичний зміст твору з частковою допомогою вчителя
5
Читаючи в основному цілими словами, учень помиляється (3-5 помилок) у наголошуванні та вимові слів, утруднюється пояснити значення окремих слів, виразів. Швидкість читання дещо нижча від нормативної, потребує суттєвого поліпшення виразність. 3 незначною допомогою вчителя розуміє фактичний зміст тексту, не усвідомлює його основної думки
6 Учень читає у темпі, близькому до нормативного; припускається 3 - 4 помилок на заміну і перестановку складів, у наголошуванні слів, потребує допомоги вчителя у виборі інто-наційних засобів виразності. Загалом розуміє предметну сторону змісту (факти, події), але не завжди усвідомлює, як вони пов'язані між собою
Достатній 7 Спосіб і темп читання відповідають еталону, учень припускається кількох орфоепічних помилок, в окремих випад-ках частково розуміє лексичне значення слів, вжитих у переносному значенні. Виразно може прочитати твір з частко-вою допомогою класовода. Самостійно усвідомлює фактичний зміст твору, основну думку - з допомогою вчителя
8 Рівень свідомості, правильності, темпу читання є достатнім, учень іноді не може пояснити значення окремих слів у тексті. Готуючись до виразного читання, потребує незначної допомоги педагога. Наявні орфоепічні помилки
9 Читання учня правильне, свідоме, у відповідному темпі, цілими словами. Загалом правильно (самостійно) добираючи інтонаційні засоби виразності, не завжди точно голосом передає своє й авторське ставлення до героїв під час читання діалогів. Припускається окремих орфоепічних помилок. На достатньому рівні розуміє предметний зміст і основну думку тексту
Високий
10 Учень читає правильно, свідомо, у відповідному темпі. Вміє самостійно добирати інтонаційні засоби виразності відповідно до змісту твору. Мають місце окремі випадки неточного застосування логічних наголосів, ритмічних пауз під час декламування віршів
11 Учень читає правильно, усвідомлено, у відповідному темпі, самостійно добираючи інтонаційні засоби мовленнєвої виразності. В окремих випадках неточно розуміє підтекст
12 Учень читає правильно, свідомо, цілими словами з дотриманням засобів виразності усного мовлення та основних норм літературної вимови. Завжди правильно визначає мету свого читання
Оцінювання навички читання вголос
4 клас
Рівень навчальних досягнень
Бали Критерії оцінювання і норми читання
Початковий
1 Учень читає складами переважну більшість слів. Темп читання суттєво нижчий від нормативного. Частково усвідомлює зміст окремих фрагментів твору
2 Учень користується непродуктивним способом читання - словами і складами. Припускається багатьох мовленнєвих та орфоепічних помилок, усвідомлює зміст окремих частин тексту
3 Спосіб читання в основному залишається непродуктивним. Темп читання нижчий від нормативного. Учень читає з тривалими паузами, монотонно, припускаючись мовних та орфоепічних помилок. Користуючись допомогою вчителя, не до кінця усвідомлює предметний зміст твору, смислові зв'язки між частинами тексту
Середній
4 Учень читає словами, з тривалими паузами, невиразно. Темп читання нижчий від нормативного. Припускається 5 і більше помилок щодо правильності й наголошування слів. Розуміння фактичного змісту твору виявляє з частковою допомогою вчителя
5 Учень в основному володіє навичками зв'язного читання. Темп читання дещо нижчий від нормативного. Припускається 3-4 помилок на заміну, перестановку складів, у наголошуванні слів. Виразність читання потребує суттєвого поліпшення. Предмет-ний зміст усвідомлює з незначною допомогою вчителя. Частково розуміє основну думку твору
6 Учень читає загалом плавно цілими словами у темпі, що відповідає нормативному, припускаючись 3-4 мовленнєвих помилок, а також у наголошуванні слів. У виборі інтонаційних засобів виразності користується допомогою вчителя. Самостійно усвідомлює фактичний зміст твору, основну думку - з допомогою вчителя
Достатній 7 Продуктивний спосіб читання, правильність, темп сформовані на достатньому рівні. Учень припускається 1 - 2 орфоепічних помилок та в наголошуванні слів. Під час підготовки до виразного читання користується частковою допомогою класовода у виборі відповідних інтонаційних засобів виразності. Виявляє самостійне розуміння фактичного змісту тексту; в освоєнні основного смислу твору потребує часткової допомоги вчителя
8 Читання учня є продуктивним, свідомим, правильним, у відповідному темпі. В цілому правильно визначає загальний емоційний настрій твору, але не завжди правильно інтонує у тексті слова, які відображують емоційний стан героя, стан природи і т. ін. Припускається неточностей в інтонуванні окремих речень. В освоєнні основного смислу твору користується незначною допомогою вчителя
9 Учень читає правильно, свідомо, у відповідному темпі. Загалом самостійно правильно добирає усні мовленнєві засоби виразності і застосовує їх під час читання. Іноді припускається неточностей в інтонуванні тих частин тексту, де є приховані по-чуття, підтекст, динаміка емоцій. Припускається поодиноких орфоепічних помилок. Учень

 
 

Цікаве

Загрузка...