WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Українська мова - Реферат

Українська мова - Реферат

УКРАЇНСЬКА МОВА
В основі розробки критеріїв і норм оцінювання досягнень молодших школярів з рідної мови лежить функціональний підхід до шкільного мовного курсу, який передбачає таке співвідношення мовної теорії і мовленнєвої практики, за якого пріоритетним є розвиток навичок мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма.
З огляду на зазначене об'єктами перевірки та оцінювання є:
- мовленнєві уміння й навички з чотирьох видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма;
- знання про мову й мовлення, мовні уміння й навички;
- орфографічні та пунктуаційні навички;
- графічні навички письма, техніка письма, культура оформлення робіт.
І. Оцінювання умінь і навичок мовленнєвої діяльності
1. Слухання і розуміння прослуханого (аудіювання)
Перевірка аудіативних умінь здійснюється фронтально в 2-4 класах в кінці кожного семестру за допомогою тестових завдань.
У 2 класі учням пропонують 4 запитання з двома варіантами відповідей, у 3-4 класах - 6 запитань з трьома варіантами відповідей.
У 2 класі за кожну правильну відповідь на запитання учень одержує 3 бали, в 3-4 класах - 2 бали.
2. Говоріння і письмо (діалогічне та монологічне висловлювання)
(Діалогічне мовлення)
Рівень сформованості діалогічного мовлення перевіряється в 2-4 класах у першому семестрі.
Уміння вести діалог оцінюється за такими нормами:
Рівень навчальних досягнень Бали Характеристика складених учнями діалогів
Початковий 1 Учень спроможний підтримувати діалог, відповідаючи на запитання лише "так" чи "ні"
2 Учень будує діалог лише з однієї елементарної репліки, яка не враховує ситуації спілкування
3 Учень будує діалог з 1 репліки (у 2 класі), 1-2 реплік (у 3-4 класах), але робить довгі паузи, припускається багатьох помилок у мовленні
Середній
4 Учень складає діалог, який за обсягом наближається до норми, додержується правил поведінки в розмові, знає усталені вирази, властиві для ввічливої бесіди, але не завжди доречно користується ними. При цьому в діалозі трапляються відхилення від теми, репліки потребують більшої зв'язності між собою; інтонація, добір слів, побудова реплік потребують корекції
5 Учень складає діалог, який за обсягом наближається до норми, доречно користується усталеними виразами, властивими для ввічливої бесіди, додержується правил поведінки в розмові. У діалозі можуть бути відхилення від теми, порушення логічного зв'язку між репліками, може не бути вступної та підсумкової реплік. Інтонація, добір слів, побудова речень потребують незначної корекції
6 Учень складає діалог, який за обсягом наближається до норми, додержується правил мовленнєвого етикету; але в діалозі можуть бути відхилення від теми, недоліки в пов'язуванні реплік; інтонація, добір слів, побудова реплік в окремих випадках потребують незначної корекції
7 Учень самостійно складає діалог, обсяг якого відповідає нормам (2 клас - 3-4 репліки, 3 клас - 4-5 реплік, 4 клас - 5-6 реплік); додержується правил мовленнєвого етикету (висловлює схвальну оцінку реплік співрозмовника); вміє доречно поставити запитання та відповісти на запитання. При цьому в діалозі можуть бути відхилення від теми, недоліки в пов'язуванні реплік; учень не досить чітко обґрунтовує свої думки; припускається окремих мовленнєвих помилок
Достатній
8 Школяр самостійно складає діалог, обсяг якого відповідає нормам; додержується правил поведінки в розмові, мовленнєвого етикету в діалозі (висловлює схвальне ставлення до сказаного або ввічливо не погоджується із співрозмовником); уміє формулювати доречне запитання і коротко, чітко відповідати на запитання. У діалозі можуть траплятися відхилення від теми, порушення логічного зв'язку між деякими репліками; в оформленні реплік учень може припускатися окремих мовленнєвих помилок
9 Учень самостійно складає діалог, обсяг якого відповідає нормам, чітко висловлює свої думки, виявляє вміння сформулювати цікаве запитання, дати влучну, дотепну відповідь, уміє дати позитивну оцінку і бути стриманим та коректним у разі незгоди з думкою співрозмовника. У діалозі можуть траплятися окремі відхилення від теми. Мовленнєве оформлення відповідає нормам
Високий 10 Школяр швидко включається в діалог, уважно й доброзичливо слухає співрозмовника, вживає слова ввічливості, не допускає помилок у мовленні. Обсяг діалогу відповідає нормам
11 Учень швидко включається в діалог, демонструє високу культуру спілкування, вміння уважно й доброзичливо слухати співрозмовника, висловлює свою думку з приводу предмета розмови. Обсяг відповідає нормам. Мовленнєвих помилок немає
12 Учень швидко включається в діалог, демонструє високу культуру спілкування, вміння уважно й доброзичливо слухати співрозмовника, висловлює не лише свою думку з приводу предмета розмови, а й зіставляє різні погляди на той самий предмет. Обсяг і мовленнєве оформлення діалогу відповідає нормам
Монологічне мовлення
Усний (письмовий) переказ. усний (письмовий) твір
Уміння будувати усний переказ перевіряється в 2 класі в другому семестрі. Перевірка рівня сформованості умінь складати усний твір здійснюється в 3-4 класах в другому семестрі.
Перевірка умінь писати переказ проводиться в 4 класі на кінець кожного семестру. Письмові твори в початковій школі носять навчальний характер і контрольній перевірці не підлягають.
За усне висловлювання (переказ, твір) ставлять одну оцінку - за зміст.
За письмовий переказ виставляється дві оцінки: за зміст і за грамотність. У журнал заноситься тільки оцінка за зміст.
Критерії оцінювання грамотності письмового переказу аналогічні критеріям оцінювання диктанту.
Уміння будувати зв'язне висловлювання оцінюється за такими нормами:
Рівень навчальних досягнень
Бали
Характеристика зв'язних висловлювань
Початковий
1 Учень, спираючись на значну кількість допоміжних матеріалів (слова, сполучення слів, малюнки, план тощо), будує окремі, не пов'язані між собою речення. Лексика висловлювання потребує збагачення, допускаються мовленнєві помилки
2 Учень, спираючись на значну кількість допоміжних матеріалів, будує окремі фрагменти висловлювання. Лексика висловлювання потребує збагачення, допускаються мовленнєві помилки
3 Учень, спираючись на значну кількість допоміжних матеріалів, будує висловлювання, яке не становить завершеного тексту. Послідовність викладу потребує вдосконалення, а лексика - збагачення; трапляються мовленнєві помилки
Середній
4 Учень, спираючись на деякі допоміжні матеріали, будує текст, не

 
 

Цікаве

Загрузка...