WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Проблема критики в інтерпретації М. Кригера - Реферат

Проблема критики в інтерпретації М. Кригера - Реферат

Н. Фрай в "Анатомії критики", опублікованій незадовго до виходу в світ "Вікна в критику", декларує свою близькість до "нової критики". Проте він тут же пропонує "альтернативи контекстуалізму", заявляючи про свою прихильність до міфокритичної методології. А остання веде літературознавця за рамки контекстуалізму, порушує "автономію" кожного окремного твору. Якщо "нові критики (а за ними і М. Кригер) говорять про унікальний світ окремо взятого твору, то Н. Фрай пише про особливий, "словесний" світ літератури загалом, і в цій загальній "словесній", тобто літературно-художній масі розчиняє індивідуальний твір. Переробивши відому приказку, можна сказати, що вчений за лісом не бачить дерев. Така позиція Н. Фрая дратує М. Кригера. Критик, вважає Н. Фрай, має іти від загального, тобто від усієї літератури загалом, до часткового. А оскільки в основу художньої творчості він ставить міф, міфологічні структури, то кожний окремий твір критик має розглядати як похідний від цих структур. "Фрай, – пише М. Кригер, – розглядає не автономію окремого художнього твору як унікальної єдності, а весь літературно-міфологічний універсум, архетипні ремінісценції якого виявляються в кожному індивідуальному творі" [1, с. 47].

Міфокритичний метод Н. Фрая, вважає М. Кригер, можна використовувати тільки при аналізі творчості таких міфологічно орієнтованих авторів, як Блейк або Єйтс, але саме всієї їх творчості, як системи. Що ж стосується окремих творів цих поетів, то М. Кригер сумнівається у здатності Н. Фрая правильно оцінити їхню унікальність" [1, с. 49].

Усі міркування М. Кригера про літературознавчу манеру Н. Фрая свідчать про те, що він не приймає його міфокритичної методології, оскільки вона розчиняє "естетичний об'єкт", тобто художній твір у масі інших і не веде до розуміння його контекстуальної унікальності. Міфокритичному підходові до творчості М. Кригер протиставляє підхід "контекстуальний". У ширшому плані очевидно, що міфологічний та контекстуальний методи критичного аналізу, незважаючи на низку загальних рис (наприклад, в обох підходах наголошено потребу аналізувати літературу "літературними" ж методами) все ж принципово відрізняються.

І М. Кригер дуже точно встановив причини цього розрізнення.

Слід лише зазначити, що Н. Фрай досить суперечливий, як і сам М. Кригер. І це треба мати на увазі під час оцінювання особливостей його методології. Але загалом М. Кригер має рацію – Н. Фрай з його симпатією до "нових критиків" усе ж дотримується більш традиційного та "позитивістського", як гадає каліфорнійський вчений, погляду на літературу (порівняно з "контекстуальними").

До спільників Н. Фрая М. Кригер відносить іншого американського літературознавця – Е. Гоунінга, який у книзі "Невиправдана самовпевненість: створення алегорії" критикує "контекстуалізм" "нових критиків". М. Кригер звинувачує Е. Гоунінга в старомодності, нерозумінні різниці між алегорією та символом.

"Якщо ми, – пише М. Кригер, – погодимося з Гоунінгом та Фраєм у тому, що не існує протистояння між референтним та контекстуальним аспектами у творчості, тоді ми не помітимо й різниці між знаком, тобто алегорією та символом і в наслідок цього вся література буде розумітися тільки як алегорія " [1, с. 48].

Нагадаймо, що "нові критики" і М. Кригер протиставляють "примітивній", "нетворчій" алегорії "самодостатній"символ, тобто такий, що нічого не означає в дійсності й утворює власну реальність. Знаючи про це, Е. Гоунінг називає "нових критиків" символістами у відставці, маючи на увазі рух символістів наприкінці XIX – на початку XX століття.

М. Кригер не обійшов мовчанням і теорії символу і художньої творчості, які розробив неокантіанець Е. Кассірер. Кассірера він називає "неоісториком", маючи на увазі те, що той на відміну від традиційних істориків розуміє історичний процес як саморозвиток "символічних форм". Ідея "саморозвитку" і автономії кожної з "символічних форм" – науки, релігії, мистецтво, літератури – близька М. Кригеру.

Якщо теорії Е. Гоунінга та Н. Фрая для М. Кригера принципово неприпустимі, то до концепцій іншого видатного теоретика, Ф. Вілрайта, М. Кригер ставиться із симпатією, хоча й робить ряд суттєвих зауважень.

І симпатія М. Кригера цілком зрозуміла. Річ у тому, що Ф. Вілрайт, відомий книгою "Палаюче джерело" (1994), яка здобула світову популярність, близький до каліфорнійського вченого у головному – він без усіляких застережень оголосив про існування "поетичної реальності", що протистоїть "реальності предметній". Ф. Вілрайт стверджує: "Чи повинна існувати така річ, як поетичне бачення світу, чи єдиним правильним підходом до останнього ми будемо вважати науковий" [4, с. 38]. Поетичне бачення, як самостійне, що протистоїть науковому і не менш потрібне й важливе, – це якраз те, що невтомно говорить М. Кригер. Ф. Вілрайт близький до нього й у своєму розумінні поетичного символу.

"Відповідно, – пише Ф. Вілрайт, – ми можемо розділити і символи, кажучи про стіно-символи і не глибинні символи" [4, с. 28].

Перші – це просто "знаки", наприклад, математичні, другі ж – носії глибинної мудрості та поетичного значення. Якщо "знаки" науки та буденного життя елементарні та доступні всім, то поетичні глибинні символи "відкриваються лише душам чуйним і розумом освіченим" [4, с. 29].

Усі ці міркування Ф. Вілрайта близькі до думок М. Кригера, однак останній не без підстав побачив і відхилення автора "Палаючого джерела" від контекстуалістського розуміння поетичної мови й символу. М. Кригер називає Ф. Вілрайта "спільником" "нових критиків" і хвалить за те, що він "не розриває єдність поетичного контексту" [1, с. 49], однак, не припускає його "занадто широкого розуміння сутності поезії". Особливо сумнівним здається М. Кригеру "експресіонізм" Ф. Вілрайта і пов'язана з ним занадто велика увага до емоцій у творчості. Не подобається каліфорнійському досліднику і те, що не тільки поетичну мову, але й мову взагалі Ф. Вілрайт наділяє символічними потенціями. "Якщо, – говорить Кригер, – ми наділяємо силою символізації, візіонарною творчою силою всю нормальну діяльність людини, тоді не розуміємо, як можна визначати поетичний контекст як унікальне символічне" [1, с. 50-51].

Отже, у своїх роботах М. Кригер намагається запобігти досить вузькому розумінню художнього твору (тільки як "автоматичного", відірваного від реальності "естетичного об'єкта").

Література

  1. Krieger M. A Window for Criticism: Shakespeare`s Sonnets аnd Modern Poetics. – Princeton, 1964.

  2. Krieger M. The New Apologist for Poetry. – Minneapolis, 1956.

  3. Krieger M. The Tragic Vision: Variations on a Theme of Literary Interpretation. – N.Y., 1960.

  4. Wheelwright Ph. The Burning Fountain. – Bloomington, 1954.


 
 

Цікаве

Загрузка...