WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Лицарський турнір за … літературу - Реферат

Лицарський турнір за … літературу - Реферат

Оцього-то "печеного леду" не сприймав і не приймав С. Єфремов, але його шукав і підтримував у молодих М. Євшан. Це особливо помітно, коли критики переходять від формулювання своїх засад до розмови про конкретні твори. Тоді виникає незвична ситуація: ідентичні характеристики приводять критиків до майже протилежних висновків, залежно від того, який із субтекстів – традиційний, "материнський" чи запозичений, "чужий" критик схвалює, сприймає, а який заперечує.

Наведу лише один приклад такого збігу в характеристиці й розбіжності у висновках між С. Єфремовим і М. Євшаном. Він стосується творчості Михайла Яцкова, зокрема його повісті "Огні горять". З погляду С. Єфремова, ідея цього твору виражена, "с одной стороны, неясными, начиная уже с заглавия, туманными символами, а с другой – самыми откровенными порнографическими подробностями. Эти последние приводятся в таком отборном, так сказать, виде, что вся повесть представляет собою нечто вроде грязной клоаки, в которую специально сваливались все отбросы, все нечистоты, лежащие позорным пятном на человечестве" [3, c.83-84]. За характеристикою М. Євшана, у повісті Яцкова теж – "найбрутальніша дійсність, змальована такими фарбами, про які не знають навіть крайні українські натуралісти – Левенко, Яновська, Винниченко – всієї гидоти та бруду ніхто не показав яскравіше" [2, c.171]. Отже, попри полярність вихідної засади і більший градус емоційної температури в С. Єфремова обидва критики підкреслили крайній натуралізм повісті письменника. Незгода ж виявилася у тому, що коли для Євшана поєднання натуралізму й символізму є виправданим, збагачує літературу, то для Єфремова такий симбіоз натуралізму шкідливий, несе з собою розкладове начало.

Але чи ця розбіжність у підходах до конкретної літературної ситуації того часу дає підставу вважати позицію одного з критиків справедливою, а другого – помилковою? Щось усе-таки стримує від однозначного висновку. Це "щось" – по-своєму переконлива арґументація позиції кожного з критиків. Сергій Єфремов не прийняв прагнення представників молодої генерації відійти від зображення суспільної проблематики і заглибитися у метафізичні сфери буття, і тому негативно поставився до багатьох оповідань і повістей Гната Хоткевича, Ольги Кобилянської, Михайла Яцкова, Володимира Винниченка. Йому йшлося не тільки про мистецькі прорахунки цих авторів – він не прийняв "нової краси" модернізму, яка ґрунтувалася на філософії А. Шопенгауера й Ф. Ніцше, естетичної системи, що заперечувала позитивістський світогляд і народницькі ідеали, не поділяв ставлення до створеного старшим поколінням як до чогось зужитого. Подібну негацію він вбачав у статтях М. Євшана – і кинув йому рукавичку.

Чи мав С. Єфремов підстави для того, щоб статті М. Євшана сприйняти як образу честі української літератури? На його думку – мав. "Хто хоче побачити літературний смак і виховання Єфремова, – іронізував М. Євшан у статті "Лицар темної ночі" ("Українська хата", 1911, № 10), – нехай читає його історію українського письменства! (...) Ви мусите погодитися з ним, згодитися. Що такі єфремовські ученики, як Черкасенко, дійсно великі художники, що Олекса Стороженко, і Кропивницький, і М. Левицький і всі другі євнухи української літератури вище стоять всіляких карманських, пачовських і других "молодих" [2, c.74]. Погодьмося тут з Єфремовим, що "это ведь даже не по-рыцарски" [3, c.88].

С. Єфремов вважав своїм обов'язком заступитися за Олексу Стороженка та Марка Кропивницького, обороняючи той (за Ю. Лотманом) "материнський" субтекст, який, власне, створює у тексті внутрішню суперечність, подвійність сенсів. Але критик заперечував "чужий" для нього субтекст, який приносили "молоді". I тут за Гната Хоткевича, Ольгу Кобилянську, Михайла Яцкова, Володимира Винниченка заступилися Леся Українка та Iван Франко. Їхня позиція полягала не стільки в тому, щоб, висловлюючись сучасною термінологією, показати перевагу одного субтексту над іншим у рамках багатошаровості тексту, як у тому, щоб простежити логіку змін у співвідношенні субтекстів і на цій підставі окреслити напрям руху, перспективу розвитку літератури. Iван Франко у статті "Старе й нове в сучасній українській літературі", яку часто цитують літературознавці, зазначав, що твори старших письменників "тим були великі й цінні, що звертали увагу на певні хиби суспільного устрою. (...) Розуміється, що мірена таким ліктем нова література де в чиїх очах у великій більшості підпаде під погорджену колись категорію "естетичної насолоди", хоча й заповзяті утилітаристи не будуть могли відмовити їй певного суспільного значення" [9, c. 110-111]. Отже, I. Франко переорієнтацію літератури від "змалювання зверхнього світу" до "вищої культури душі" трактував не як заміну однієї системи іншою, а як процес, у якому нове виростає із старого. При такому переході, як зауважує Поль Рікер, "потрібно чітко розмежовувати рівні відносин: те, що має значення на одних рівнях, втрачає значення на інших" [8, c.429].

Кого ж тоді визнати переможцем у лицарському двобої Сергія Єфремова і Миколи Євшана за даму серця – літературу? Мені видається, тут не було ні переможця, ні переможеного. Маємо радше те, що Рікер назвав "конфліктом інтерпретацій" між історичним пізнанням і онтологічним розумінням, історичне пізнання відносячи до герменевтики, а онтологічне розуміння – до феноменології. Але пізнання і розуміння пов'язані між собою, план семантики переходить в екзистенційний етап.

Співвідношенням приблизно такого типу можна бачити в полеміці між С. Єфремовим і М. Євшаном. Логіка літературного процесу вела до зближення їх позицій. У статті "Поезія безсилля" ("Українська хата", 1910, № 2) М. Євшан писав: "Читаючи твори навіть одного з найкращих сучасних письменників – Михайла Яцкова, ми стаємо не раз в (...) нерішучости. Вибухи сили, трохи чи не елементарної, сплітаються тут з повним ослабленням творчим, вичерпанням" [2, c. 57]. Таке ослаблення критик пов'язує з декадансом, для якого головне образити, де тільки можна. У компанію до Яцкова потрапляють Агатангел Кримський, Петро Карманський, Сидір Твердохліб... Натомість С. Єфремов з часом готовий був визнати сильний, але "викривлений до останньої міри" талант М. Яцкова, який "не бажаючи кривдити життьову правду, (...) просто гвалтує її" [4, c. 269]. Обидва ці висловлювання можна було б приписати одному авторові. I вже зовсім не-єфремівським видається його захоплений відгук про поезію Тодося Осьмачки, сповнену "грандіозної сили фантазії, що навіть буденні, звичайнісінькі речі повертає на таємну символіку, повну похмурої якоїсь величности" [4, c.377].

Чи не є це закінчення лицарського турніру підтвердженням того, що в літературі мають співдіяти начала утримання і зміни, "материнського" й "чужого" як запорука живого літературного процесу, її повноцінного функціонування.

Література

  1. Барт Р. Від твору до тексту // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. 2-е вид., доп. / За ред. М. Зубрицької. – Львів, 2002.

  2. Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика. – Київ, 1998.

  3. Єфремов С. Вибране. – Київ, 2002.

  4. Єфремов С. Історія українського письменства. – Київ-Ляйпціг, 1923.

  5. Єфремов С. Літературно-критичні статті. – Київ, 1993

  6. Лепкий Б. Три портрети. – Львів, 1937.

  7. Лотман Ю. Текст у тексті // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. 2-е вид., доп. / За ред. М. Зубрицької. – Львів, 2002.

  8. Рікер П. Сам як інший. – Київ, 2000

  9. Франко I. Зібрання творів: У 50 т. – Київ, 1982. – Т. 35.


 
 

Цікаве

Загрузка...