WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Проблема фразеологічних одиниць у наукових терміносистемах української мови - Реферат

Проблема фразеологічних одиниць у наукових терміносистемах української мови - Реферат

З огляду на це, не можна однозначно стверджувати, що терміни є стилістично нейтральними. Тим більше, якщо взяти до уваги фразеологічні одиниці зі словом "вода"каламутити воду, товкти воду в ступі, лити воду,варити водуі т.п. – і порівняти з термінами – цвітіння води, естетичний впливна воду, спрацювання водоймища, інвентаризація вод і т.п. І у фразеологізмах, і в термінах-словосполученнях експресивно-емоційне навантаження залежить від основних компонентів, оскільки слово "вода" у них, як правило, є другорядним.

Ряд дослідників, зокрема Л. Буянова, Л. Лисиченко вважають терміни типу точка роси, зв'язана вода, міграція з водою, водна токсикологія, естетична цінність водостоку, желатинотвірний агент з водоростей, цвітіння води, колірність води, вода сира, вода живильна та ін. метафоризованими, зіставляючи їхнє значення з денотативною співвіднесеністю загальновживаних термінів, що приводить до труднощів при виявленні смислових зв'язків, поєднаних між собою компонентів тої чи іншої термінологічної одиниці, оскільки кожен компонент має різний рівень експресивності та ступінь смислового навантаження. Хоча й не заперечують, що передумовою виникнення асоціацій, що з'являються у результаті метафоричних перенесень, передує етимологічний та семантичний аналіз компонентів терміна-словосполучення (див. табл. 1).

Оскільки процес метафоризації, на думку більшості лінгвістів, є невід'ємною ознакою фразеологізмів, то можна стверджувати, що до складу останніх належать і терміни-словосполучення з компонентом "вода", утворені тим самим способом, що і становить проблематику нашого подальшого дослідження. З розглянутих термінів випливає, що в їхній семантиці здебільшого реалізуються наступні значення слова "вода", подані у "Словнику української мови":

- прозора, безбарвна рідина, що становить собою найпростішу хімічну сполуку водню з киснем: аерована вода, атмосферні стічні води, зв'язана вода, солона вода, знесолена вода, кислотний дощ, абсорбована вода, активована вода, та ін.;

- напій або розчин якоїсь речовини: реакційні норми якості води,придатна вода, вода підживлювальна, вода сира, норми питної води, живильна вода, мінералізована водата ін.;

- водна маса / водна поверхня джерел, озер, річок, морів, океанів: колірність води, насичена зона підземної води, вода водних джерел, водоростевий ставок, водна екосистема, збіжні течії, перехресна течія, дистрофна водойма, лімнетична зона (лімнологія – озерознавство)та ін.

Таким чином, у семантиці слова "вода" реалізуються наступні семи: текучість, об'єм, інтенсивність, очищення, емоції, стихія, рух тощо.

Проаналізовано близько 200 термінологічних словосполучень з компонентом "вода". І хоч пласт термінів з емоційно-експресивним забарвленням компонентів є незначним, це не дає достатньої підстави вилучати ці терміни-словосполучення зі складу фразеологічних одиниць, оскільки значення фразеологізму залежить не від значення наукових термінів, а мотивованих семантикою загальновживаних лексем, узятих в тому ж складі, що і склад терміна.

Література

 1. Александрова Г.А. Образність як джерело утворення технічної термінології // Мовознавство, 1973. № 5. С. 35 -36.

 2. Балабан Т. Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля: Близько 15000 термінів. Львів: Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 2000. 400 с.

 3. Булдаков В.А. Коннотативные потенции терминологической лексики // Коннотативные аспекты семантики в немецкой лексике и фразеологии. Межвузовский тематический сборник научных трудов. Калинин, 1987.

 4. Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник наукової і технічної мови (термінологія процесових понять). К.: Вирій, Стакер, 1997. 256 с.

 5. Дяченко С.С., Гладкий І.П., Замора М.Ф., Кафтанов С.В. Матеріалознавство. Російсько-українсько-англійський термінологічний словник. Близько 10000 слів та словосполучень. К.: ІЗМН, 1997. 296 с.

 6. Короткий російсько-український електротехнічний словник / ред. В. С. Перхач. Львів: ЛПІ, 1990. 126 с.

 7. Короткий російсько-український словник сучасних математичних і економіко-математичних термінів / Укладачі Л. Г. Боярова, О. П. Корж. Х.: Вид-во "Основа" при Харківському університеті. 96 с.

 8. Левина М.Д., Тимофеева А.И. О формировании терминологической лексики путем метафорического переноса наименований на основе сходства по форме // Вестник Харьковского университета, № 170: Иностр. яз. 1978, вып. 11. . 36 39.

 9. Російсько-український словник з машинознавства та машинобудування. 2-ге вид., репр. Уклад.: В. В. Хільчевський, В. І. Шашлов. К.: Техніка, 1998. 240 с.

 10. Російсько-український тлумачний теплоенергетичний словник / За ред. Й. Мисака, М. Крука. Львів, Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001. 412 с.

 11. Словник української мови: в 11 т. Т. 1. К., 1970.

 12. Стернин И.А. Проблемы анализа структуры значения слова. Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1979.

 13. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц / Отв. ред. А. А. Уфимцева. М.: Наука, 1986.

 14. Фразеологічний словник української мови / Уклад.: В. М. Білоноженко та ін. К.: Наук. думка, 1993.


 
 

Цікаве